Tryck & Flöde - Process

Tryck & Flöde - Process erbjuder med kunnig personal och hög servicenivå ett komplett sortiment av komponenter för styrning och övervakning av vätskor och gaser. I första hand sker detta till slutförbrukare, konsulter, installatörer, maskin-och apparattillverkare men även till grossister. Vi representerar flera av marknadens främsta tillverkare med högt fokus på kvalitet och produktutveckling.

Tack vare vår unika produktmix kan vi erbjuda den mest lämpliga och kostnadseffektiva lösningen till varje applikation. Vår styrka är att vi tillsammans med våra övriga produktområden skapar ett av marknadens största sortiment inom automation.

Genom uppdelning av Tryck & Flöde i två specialiserade sälj- och produktorganisationer, stärker vi ytterligare vår höga servicenivå och produktkunskap mot våra kunder. Inom Tryck & Flöde Industri erbjuder vi ett brett sortiment av komponenter riktade i huvudsak mot maskin- och apparattillverkare. Produktsortimentet inom Tryck & Flöde Process vänder sig bland annat till livsmedels-, läkemedels-, kemi-, raffinaderi-, massa och papper-, stål- och reningsverksindustrin.

LEDANDE TILLVERKARE
Våra tillverkare är specialiserade inom sitt område och ledande inom sin bransch. Genom att vara våra tillverkares lokala organisation med fullt ansvar för all försäljning, kan vi erbjuda ett unikt sortiment.

Tryck & Flöde - Process
Wika logo
Brooks logo
Definox logo
KSR Kuebler logo
Zimmerlin
Fairchild logo
Interapp logo
Xtraflex logga
AWH logo
Anderson Negele Logo
Omal automation
Papenmeier lumiglas logo

Produkter för kemi-, raffinaderi-, massa och papper-, stål- och reningsverksindustrin

TRYCKÖVERVAKNING

Vi erbjuder ett komplett sortiment av tryckgivare, differenstryckgivare och manometrar för att mäta och övervaka allt från vakuum till såväl låga som höga tryck upp till 6 000 bar. Som tillval finns HART, PROFIBUS, ATEX, IECEx, SIL2 med mera.

 • Tryckgivare
 • Differenstryckgivare
 • Manometrar

FLÖDESÖVERVAKNING

Vi har flödesgivare för alla typer av medier såsom gas, vätska, viskösa medier och ånga. Flera olika modeller av magnetiskt induktiva (MAG) givare för vätskor, ultraljudsgivare för gaser samt flera olika typer av Primary Flow Element (Orifice plate, Venturi tube, Meter run, Wedge samt Pitot tube) för mätning av allt från gas till slurry/slam.

 • Elektromagnetisk flödesmätare
 • Orificegivare
 • Venturigivare

Nivåövervakning

Vi erbjuder ett mycket brett sortiment av nivåindikatorer, synglas, nivågivare, nivåvakter och nivåvippor från flera ledande tillverkare. Nivåkomponenterna passar för all processindustri så som petrokemisk industri, flytande gas, marin, maskinbyggnad och kraftverk.

 • Nivågivare
 • Nivåvakter
 • Nivåmätare & Indikatorer

Temperaturövervakning

Vår marknadsledande leverantör WIKA erbjuder ett komplett sortiment av temperaturgivare, termometrar, temperaturvakter och dykrör. Med dessa når vi ut till alla marknader där det krävs någon form av temperaturmätning.

 • Temperaturgivare & vakter
 • Dykrör
 • Termometrar

Ventiler

När det gäller att transportera och reglera vätskor, gaser och fasta ämnen på ett säkert sätt är ventiler och regleringsenheter optimala. Med många alternativa materialval, utföranden och godkännanden uppfyller vi många av de högt ställda kraven inom processindustrin.

 • Vridspjällsventiler
 • Kulventiler
 • Manöverdon och tillbehör

Tryckreglering

Manuella och elektroniska tryckregulatorer för tryckreglering av luft och neutrala gaser. De högkvalitativa regulatorerna är okänsliga för yttre påverkan såsom vibrationer, temperatur- och matningstryckskillnader som garanterar stabil och säker drift. Fördelningslister och dubbelfilter används med fördel vid service och underhåll för att undvika att behöva stänga ner hela processen.

 • Proportionalteknik
 • Precisionsreglering
 • Processenheter

Tankutrustning

Tanklock och rengöringsutrustning för behållare och tankar inom livsmedels-, bryggeri-, kosmetika- och läkemedelsprocesser. Sortimentet uppfyller de höga kraven som ställs inom processindustrin.

 • Tanklock
 • Rengöringsutrustning
 • Synglas

Massflödesövervakning & Rotameter

Mätare, regulatorer och avancerade flödeskalibratorer för vätskor och gaser. Med ett brett sortiment från världsledande tillverkare kan vi erbjuda
högkvalitativa mätare och regulatorer till just er applikation. De olika mätteknikerna möjliggör rätt precision och metod till olika användare såsom
medicinteknik, biopharma, metallindustri, gruvindustri och instrument- och systemapplikationer.

 • Massflödesmätare
 • Rotameter
 • Gasflödesmätare
 • Flödeskalibratorer
 • Service & Kalibreringstjänst

Slang och kopplingar

Med produkter levererade från marknadsledande tillverkare såsom Xtraflex, Castello och Aignep kan vi tillhandahålla slang och slangkopplingar till de flesta användningsområden på den svenska marknaden. Från enklare pneumatikslang till industrislang för de mest krävande applikationer inom hydraulik och process.

 • PTFE-slang
 • Metallslang
 • Hygienisk slang

Produkter för livsmedels- och läkemedelsindustrin

Tryckövervakning

Tryckgivare och manometrar konstruerade för att mäta tryck i rör och/eller behållare. De är särskilt utformade för att möta de höga kraven och standarderna för livsmedels-, dryckes- och läkemedelsindustrin. Förutom den hygieniska designen uppfyller komponenterna även kraven om noggrannhet, livslängd, kalibrering och rengöring. I sortimentet finns även hygieniska processanslutningar anpassade till instrumenten för att effektivisera processen och säkerställa de högt ställda hygieniska kraven.

 • Tryckgivare
 • Manometrar

Flödesövervakning

Flödesgivare och flödesvakter speciellt lämpade för användning i exempelvis bryggerier eller mejerier. Produkterna är optimerade för att uppfylla de höga kraven på hygien, rengöring och livslängd inom livsmedels- och läkemedelsindustrin. I sortimentet finns även hygieniska processanslutningar anpassade till instrumenten för att effektivisera processen och säkerställa de högt ställda hygieniska kraven. Alla instrument uppfyller FDA-krav och är godkända enligt 3A.

 • Flödesgivare
 • Flödesvakter

Nivåövervakning

Oavsett om det gäller kontinuerlig nivåmätning eller för att övervaka gränsvärden har vi rätt nivåutrustning för just din process. Våra produkter är speciellt utvecklade för användning inom hygienområdet och erbjuder alltid den rätta lösningen baserad på de mest mångsidiga mätmetoderna - skräddarsydd för våra kunders specifika behov inom mat, dryck och läkemedelsindustrin. I sortimentet finns även hygieniska processanslutningar anpassade till instrumenten för att effektivisera processen och säkerställa de högt ställda hygieniska kraven. Alla instrument uppfyller FDA-krav och är godkända enligt 3A och/eller EHEDG.

 • Nivågivare
 • Nivåvakter

Temperaturövervakning

Temperatursensorer i olika utföranden för drift i ett brett spektrum av applikationer inom livsmedels- och läkemedelsindustrin. En hygienisk och effektiv processhantering uppnås med de olika processanslutningarna såsom Tri-Clamp, varivent, biocontrol samt andra processadaptrar.

 • Temperaturgivare
 • Temperaturmätare

Vätskeanalys

Från vår tillverkare Anderson-Negele erbjuder vi ett ett par olika hygieniska sensorer framtagna för vätskeanalys/-kontroll inom t.ex. bioteknik-, bryggeri-, dryckes-, livsmedels- och mejerindustrin. Vårt sortiment inkluderar refraktometer (brytningsindex), konduktivitet och turbiditet (grumlighet).

 • Grumlighetsövervakning
 • Konduktivitet
 • Refraktometer

Ventiler

Ventiler för industriella processer inom livsmedels-, läkemedels- och kosmetikaindustrin. Med innovativa lösningar och optimala materialval uppfyller ventilerna de högt ställda kraven för moderna processer inom prestanda, hygien, flexibilitet och servicevänlighet.

 • Vridspjällsventiler
 • Sätesventiler
 • Mixproofventiler
 • Övriga ventiler och tillbehör
 • Piggingsystem

Behöver du hjälp? Kontakta oss.

Niklas Fritz
Niclas Fritz
Produktområdeschef, Tryck & Flöde - Process
076-527 84 78 076-527 84 78
niclas.fritz@oemautomatic.se Skicka e-post
Claus Hauber
Claus Hauber
Produktansvarig, Tryck & Flöde - Process
076-527 82 60 076-527 82 60
claus.hauber@oemautomatic.se Skicka e-post
Ansvarsområden

Processinstrument för tryck, temperatur och flöde

Eddie Mörnstål
Eddie Mörnstål
Produktansvarig, Tryck & Flöde - Process
076-527 83 93 076-527 83 93
eddie.mornstal@oemautomatic.se Skicka e-post
Ansvarsområden

Instrumentering för hygienisk miljö, ventiler, tanklock, synglas, tankrengöring, slang

Eva Gäfvert
Eva Gäfvert
Produktansvarig, Tryck & Flöde - Process
076-527 82 61 076-527 82 61
eva.gafvert@oemautomatic.se Skicka e-post
Ansvarsområden

Nivåövervakning

Richard Welin
Richard Welin
Säljledare, Tryck & Flöde - Process, Tranås
070-256 92 79 070-256 92 79
richard.welin@oemautomatic.se Skicka e-post
Adam Sållberg, Tryck & Flöde
Adam Sållarp
Säljare, Tryck & Flöde - Process, Tranås
076-503 28 34 076-503 28 34
adam.sallarp@oemautomatic.se Skicka e-post
Mikael Jenei
Mikael Jenei
Produktchef, Tryck & Flöde - Process
073-929 15 42 073-929 15 42
mikael.jenei@oemautomatic.se Skicka e-post
Ansvarsområden

Massflödesprodukter, rotameter, flödeskalibratorer, gasflödesmätare, 
precisionsregulatorer

INSPIRATION OCH KUNSKAP INOM INDUSTRIAUTOMATION

Inspo

Teknisk rådgivning
Niklas FritzNiclas Fritz

Produktområdeschef, Tryck & Flöde - Process

076-527 84 78 076-527 84 78

Skicka e-post Skicka e-post

Kundsupport

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.

phone 075-242 42 00

Skicka e-post Skicka e-post

comments Chatta