Kvalitet- och miljöpolicy

Vi arbetar dagligen med förbättringsåtgärder, stora som små. Syftet är att förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare, att effektivisera våra logistikprocesser samt att förfina vårt erbjudande till kund.

Kvalitetspolicy

OEM Automatic är en av Europas ledande leverantörer av komponenter för industriautomation.
Vi ska kontinuerligt utveckla vårt kunderbjudande 

Vi skapar mervärde och gör det lättare för kunden genom:

 • hög kunskap genom specialisering i produktområden
 • möjlighet till kundanpassning och förädling
 • logistik med hög leveranssäkerhet
 • ständiga förbättringar av våra processer och verksamhetssystem

Vår metod

Ansvaret fördelas genom våra dagliga kvalitetsmöten och dokumention av arbetet sker på de tavlor som finns och syns ute i verksamheten. Tack vare vårt kvalitetsarbete (OEM Quality Development) genomför vi löpande förbättringar som leder till hög leveranssäkerhet samt utveckling av vårt kunderbjudande.

Kvalitetscertifiering

Kvalitetsarbetet är en viktig del av vår verksamhetsstyrning och vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

 ISO 14001  ISO 9001

Effektiv reklamationshantering

Reklamationer är tyvärr ofrånkomligt. Däremot kan en reklamation vara en källa till utveckling och ny kunskap. Ambitionen när OEM Automatic får en reklamation är att skyndsamt och effektivt lösa ärendet så att kunden får en relevant ersättning men också att genomföra korrigerande åtgärder för att undvika att felet upprepas. Vårt mål är att återkoppla en reklamation inom tre arbetsdagar.

Miljöpolicy

Vi följer relevanta lagar och andra krav och arbetar med ständiga förbättringar.

Vi minskar miljöpåverkan genom att:

 • välja alternativ till godstransporter och tjänsteresor med lägre klimatpåverkan
 • energieffektivisera våra fastigheter och använda förnybar energi
 • minska mängden avfall
 • digitalisera våra processer
 • sträva efter ökad hållbarhet inom resursanvändning
  • tillsammans med leverantörerna avseende produkters livscykelperspektiv
  • genomföra kemikaliesubstitution

Nedladdningsbart material

Certifikat, ISO 9001 / ISO 14001 (pdf)
Kundsupport

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.

phone 075-242 42 00

Skicka e-post Skicka e-post

comments Chatta