Policy för behandling av personuppgifter

Genom en beställning av produkter registreras beställaren som kund hos OEM Automatic AB. Kundregistret innehåller de kontaktuppgifter som kunden själv har lämnat och information om beställning. Personuppgifterna används för administration av tjänsterna/leveransen, information, marknadsföring av OEM Automatic AB´s varor och tjänster, profilering (dvs. en analys av kunden för att kommunicera med kunden på bästa sätt) samt för viss statistik, utvärdering och kvalitetssäkerhetsarbete. Det finns ingen möjlighet att vara kund hos OEM Automatic AB om man inte godtar denna behandling av personuppgifter.

OEM Automatic AB vill gärna använda e-post i kommunikation med kunder. Genom att kunden godkänner våra köpvillkor samtycker kunden till att personuppgifter även används för detta ändamål. 

Kundens uppgifter kan komma att hanteras av ett så kallat personuppgiftsbiträde som är behjälpligt vid bolagets kommunikation med kunden. Detta personuppgiftsbiträde kommer då endast att behandla uppgifterna i enlighet med de syften som kundens personuppgifter samlats in för.

OEM Automatic AB kommer att behålla kundens uppgifter så länge kunden är kund hos företaget, samt i ytterligare 36 månader för ovanstående syften. Därefter kommer de att sparas för olika lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. När den tiden har passerats kommer kundens personuppgifter att raderas.

Behandlingen av kundens personuppgifter i OEM Automatic AB´s kunddatabas sker med stöd av beställningsavtalet, rättsliga förpliktelser och berättigat intresse. När det gäller berättigat intresse använder bolaget kundens uppgifter exempelvis för att anpassa bolagets kommunikation till kunden baserat på kundens köp.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är OEM Automatic AB. Kunden har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som förekommer om kunden i bolaget. Om kunden anser att en uppgift är felaktig eller missvisande bör kunden höra av sig på en gång. Kontaktinformation finner kunden nedan.

Tel: 075-24 24 100
Postadress: OEM Automatic AB, Box 1011, 573 28 Tranås
E-postadress: info@oemautomatic.se

Om kunden inte vill att kundens uppgifter ska användas för marknadsföring eller profilering i marknadsföringssyfte, vänligen kontakta kundtjänst via e-post på kundsupport@oemautomatic.se.

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen. För en fullständig genomgång av hur bolaget behandlar kundens personuppgifter, vänligen se bolagets integritetspolicy genom att följa denna länk.

Kundsupport

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.

phone 075-242 42 00

Skicka e-post Skicka e-post

comments Chatta