Affärs- och köpvillkor

Observera att vi endast säljer till företagskunder, ej privatpersoner.

E-handelsvillkor

Kunden förbinder sig att inte använda OEM Automatics e-handelstjänst på sätt som strider mot lag. Vidare förbinder sig kunden att inte avslöja sitt lösenord för någon obehörig samt att tillse att handling med uppgift om lösenordet förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till lösenordet.
Kunden ansvarar för eventuella debiteringar i OEM Automatics e-handelstjänst, som uppkommer genom utnyttjande av kundens användarnamn tillsammans med kundens lösenord, fram till dess att kunden anmält spärrning till Kundsupport tel 075-242 42 00. Anslutningen till OEM Automatics e-handelstjänst är personlig och får inte överlåtas till tredje part.

Leveransvillkor

Leveranser sker fritt från vårt lager i Tranås. Vi använder oss normalt av PostNords företagspaket. Fraktdebitering sker enligt gällande prislista. Vid andra försändelsesätt debiteras extra kostnader. Övriga leveransvillkor enligt IML 2009 som du hittar här.

Vid fraktskadat gods ska synlig fraktskada alltid anmälas direkt till chauffören vid mottagandet, oavsett vilken transportör som används. Anmälan ska även ske till den speditör som använts. Vid ej synlig skada, så kallad "uppackningsskada" ska anmälan alltid ske till den speditör som använts. Anmälan kan göras inom 7 dagar efter att godset ankommit. Emballage och fraktdokument måste sparas tills speditören aviserar att det ej behövs längre eller att ärendet är avslutat. Vi önskar ett foto på skadan samt en kopia på anmälan alternativt ett ärendenummer om vi ska hjälpa till att ställa krav mot speditören.

Betalningsvillkor

Normal kreditprövning sker för nya kunder. I övrigt gäller 30 dagars betalningstid efter fakturadatum. Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen.

Priser

Våra priser baseras på respektive produkts ursprungsvaluta. Vid valutaavvikelser på mer än 2,25 % sker automatiskt tillägg/avdrag.
För kabel är priserna baserade på kopparbas 150 Euro/100 kg om inget annat är avtalat. Koppartillägg eller avdrag fastställs genom att skillnaden mellan kopparbaspriset och det varierande dagspriset på koppar enligt WM-kursen (higher Copper WM-Notiz) räknas ut vid varje faktureringstillfälle + 3% hanteringskostnad.

Returbestämmelser

Innan du returnerar varor till oss skall du ringa vår reklamationsavdelning för att erhålla ett returordernummer. Vid returer av beställd vara där varan är felfri görs en bedömning av OEM Automatics kostnader för kontroll och provning etc. Baserat på denna bedömning görs sedan ett returavdrag, normalt minst 20 % av varans inköpsvärde. Returer understigande 250 kr eller där originalförpackningen saknas godkännes ej. Retur av ej lagerförd eller kundspecifik vara godkännes normalt ej. Vid retur baserat på reklamation, felleverans etc. levereras ersättningsvara om ej annat begärs.

Personuppgifter

Genom att bli kund hos OEM Automatic AB registreras beställaren som kund i vårt kundregister enligt vår integritetspolicy och personuppgiftspolicy. I samband med registrering som kund och/eller vid beställning accepterar du som kund även att vi får kommunicera med dig via e-post. 

Kundsupport

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.

phone 075-242 42 00

Skicka e-post Skicka e-post

comments Chatta