Vårt hållbarhetsarbete

Läs mer om hur vi på OEM Automatic jobbar med hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete

Läs mer om hur vi på OEM Automatic jobbar med hållbarhet

Vårt Hållbarhetsarbete

Vi på OEM Automatic vill göra det som är rätt och det är att sträva efter hållbar utveckling. Fokus i hållbarhetsarbetet är att skapa en ekonomisk stabilitet med en lönsam tillväxt, minska negativ miljöpåverkan, hålla en hög affärsetik och vara en attraktiv och hälsosam arbetsplats. Medarbetarnas dagliga engagemang gör skillnad och är en förutsättning för OEM Automatics framgång. En viktig del i hållbarhetsarbetet är därför att vara en arbetsplats där man trivs, utvecklas och känner stolthet för att representera. 
 
OEM Automatic har varit certifierade enligt ISO 14001 sedan år 2000 med en kontinuerlig utveckling av arbetssätt och förbättring av miljöprestanda. Sedan 2018 kvantifierar vi vårt klimatavtryck i CO2-ekvivalenter där det är möjligt och sedan 2020 rapporterar vi enligt GHG-protokollet. Från denna information tar vi avstamp och sätter mål och skapar åtgärder för att minimera vår miljöpåverkan. 

Vår hållbarhetsfolder

Vi har samlat massvis med information och inspiration från vårt hållbarhetsarbete i en folder. Du kan läsa den här!

social hållbarhet nyrekrytering av kvinnor

Alla medarbetare på OEM Automatic uppmuntras att påverka sina egna karriärer genom att vara nyfikna, kreativa och målinriktade. De flesta ledare rekryteras internt och stor kraft läggs på att identifiera och utveckla personer med ledaregenskaper som kan bli framtidens ledare, både lokalt och centralt. 

HUR NÅR VI DIT? 

 • Vi jobbar aktivt med mångfald i vår marknadskommunikation för att visa att vi är en attraktiv och inkluderande arbetsplats för alla. Vi vill därmed även bidra till att vår bransch i helhet utvecklas till att bli mer jämställd.
 • Vi genomför en kartläggning av antalet kvinnor i bolaget och med ledarroll varje år. I rekryteringsprocessen är det viktigt för oss att rikta oss till alla oavsett kön och ursprung.
 • Vi erbjuder mensskydd på arbetsplatsen. 
 • Vi för en öppen dialog om vikten av detta arbete och vill fortsätta att informera kring ämnet. 
bra arbetsmiljö

Att ha en bra arbetsmiljö är viktigt för oss och vi ser det som en förutsättning för att vara ett framgångsrikt företag. Bra arbetsmiljö och ekonomisk tillväxt hänger ihop, enligt oss.  

Bra arbetsmiljö hos oss INNEBÄR:

 • Våra medarbetares trivsel är mycket viktig och vi genomför regelbundet medarbetarundersökningar för att säkerställa detta. 
 • Alla medarbetare ska ha minst ett medarbetarsamtal per år 
 • Fysisk säkerhet är viktig för oss och vi lägger mycket energi på att vårt logistikcenter ska vara en trygg plats att arbeta på.
 • Vi efterfrågar information om våra leverantörers hållbarhetsarbete och code of conduct.

 

Hållbarare produkter

HÅLLBARHET - EN NATURLIG DEL I AFFÄREN

Vi har god kontakt med leverantörer och tillverkare, tillgång till kunskap och lång erfarenhet. Vi finns tillgängliga via en väl utbildad kundsupport, kunniga säljare och produktspecialister. Vi är en viktig teamspelare när det kommer till att främja den hållbara utvecklingen inom industrin. 

Hur jobbar vi med detta?

 • Höja kunskap, medvetenhet och engagemang om hållbarhet i bolaget.
 • Samarbeta med våra leverantörer för att kunna erbjuda mer hållbara produkter.
 • Jobba vidare med hållbarhet i säljmaterial och säljutbildningar.
   

 

Vi installerar LED-belysning
Att bromsa klimatförändringar är en av vår tids största utmaningar. Vår största miljöpåverkan är från godstransporter och tjänsteresor, men även användningen av våra lokaler. Därför ligger vårt fokus på dessa punkter, men vi vill även påverka våra kunder och leverantörer att göra medvetna val. 

 

 • Köpa transporter med fossilfritt bränsle.
 • Byta till fossilfria tjänstebilar.
 • Fortsatt energieffektivisering av våra fastigheter.
 • Analysera klimatpåverkan i leverantörskedjan.
   

HUR BÖrjade VÅR HÅLLBARHETSSATSNING?

RESAN TAR FART

I slutet av 2020 beslutade ledningsgruppen på moderbolaget att genomföra utvecklingsprogram inom hållbarhet för att tydligare definiera och målformulera hållbarhetsarbetet inom koncernen. En hållbarhetsgruppering tillsattes med representanter från de största bolagen och marknaderna för att skapa en bred delaktighet. 

Det första steget i arbetet var att vi på koncernnivå genomförde en intressentanalys och väsentlighetsanalys för att skapa möjlighet att ta fram nya övergripande hållbarhetsmål. Målen kopplas till Agenda 2030 och några av dess 17 mål. OEM Automatic har utefter detta tagit fram egna mål och aktivitetsplaner som kopplar till dessa övergripande mål.

resultat av intresseanalysen

HUR TAR MAN REDA PÅ VAD SOM ÄR VIKTIGT FÖR OSS?

En viktig del i hållbarhetsarbetet är dialogen med koncernens intressenter, och vilka är då intressenterna? Jo det är kunder, leverantörer, medarbetare och ägare. För att ta reda på vad som var viktigt för dessa skickades det ut en undersökning i form av en enkät som berörde olika hållbarhetsfrågor med grund i de 17 globala målen från Agenda 2030, som vi nämnde tidigare. Svaren från intressentdialogen sammanställdes för att skapa en tydlig bild av vilka av de globala målen respektive grupp tycker att OEM skall prioritera. Nedan presenteras vilka mål som fått flest röster från respektive intressentgrupp. 

VAD ÄR MEST VÄSENTLIGT FÖR OSS?

Resultatet från intressentanalysen sammanvägt med vad som är väsentligt och möjligt att påverka för OEM-koncernen ligger till grund för hållbarhetsgruppens förslag på vilka som är OEM:s mest väsentliga hållbarhetsfrågor.  

Genom väsentlighetsanalysen får vi fyra prioriterade områden som täcker in alla tre aspekterna av hållbarhet;  

 • Miljömässigt ansvarstagande  
 • Socialt ansvarstagande 
 • Ekonomiskt och etiskt ansvarstagande. 
Resultatet av väsentlighetsanalysen
höganloft solceller
Kundsupport

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.

phone 075-242 42 00

Skicka e-post Skicka e-post

comments Chatta