Lär dig mer om nivåteknik
Publicerat: 2021-11-10

Lär dig mer om nivåteknik

I samarbete med marknadsledande tillverkare som WIKA och KSR Kuebler har vi ett brett sortiment och massvis med kunskap om nivåteknik. Tillsammans med Eva, vårt proffs på inom just nivåteknik, kan du lära dig mer här i Inspo! Eva jobbar som produktansvarig på Tryck &Flöde Process och har jobbat inom denna bransch i 30 år.

VILKA ÄR KSR KEUBLER OCH WIKA?

KSR Kuebler grundades 1976 i Tyskland och är framför allt kända för sin kvalité, ett antal olika patent och internationella godkännanden inom skeppsbyggnad, livsmedelsteknik, Ex och kärnkraft. Sedan 2008 har KSR ingått i WIKA-koncernen, och vilka är då WIKA? Jo de är en av världens största tillverkare inom tryck- och temperaturmätning och har, även de, sitt huvudkontor i Tyskland men representerar hela 75 länder, bland annat genom sina 43 dotterbolag.  
 
Tillsammans med KSR Keubler, WIKA men även andra tillverkare erbjuder vi ett komplett sortiment för nivåövervakning av vätskor för industri, process och hygienisk miljö. Allt från avancerade nivåindikatorer, synglas och nivågivare till enklare nivåvakter och nivåvippor.
 

Kunskap

HÄR FINNER DU KUNSKAP!

Eva Gäfvert har jobbat väldigt många år inom nivåteknik och har stött på väldigt många olika typer av lösningar på alla de utmaningar som kunder ställts inför vid val av nivåteknik till deras applikationer och processer. Att arbeta med nivåteknik kräver nämligen en bred teknisk förståelse och kunskap inom området då det är väldigt sällan en kund köper samma produkt gång på gång, de flesta är kundanpassade lösningar. 

Eva Gäfvert

LÄR DIG MER HÄR!

Vi har satt ihop kunskap om olika nivåteknikers funktion och produktutbud. Undrar du något vet du vart vi finns, endast ett samtal bort.

nivåindikator

NIVÅINDIKATOR

Nivåindikator modell BNA används för lokalvisning och för att enkelt se nivån i tankar och tryckkärl. Nivåindikatorer tillverkas kundanpassade med stort urval av olika material och är mycket lämpliga för att övervaka aggressiva, giftiga, heta, smutsiga och turbulenta medier i tuff miljö som olja- och gas, kemiskindustri, ångpannor och övrig processindustri. Temperaturområde från -196 °C till +450 °C och tryck upp till 450 bar. En nivåindikator kan kompletteras med magnetbrytare, nivågivare och förberedd för guided radar.

Certifikat nivåindikator

NÄR SKA DU VÄLJA EN NIVÅINDIKATOR?

 • Då du vill ha tydlig visning av nivån utan hjälpspänning
 •  För enkelt montage och underhåll
 • För kundunik design för er applikation

HUR FUNGERAR EN NIVÅINDIKATOR?

En nivåindikator fungerar utan hjälpspänning och är ett kommunicerande kärl designat för att passa processanslutningarna på sidan av tanken. Flottören rör sig med nivån på mediet. Magnetfältet i flottören påverkar de röda- och vita rullarna i den magnetiska displayen som indikerar nivån. Nivågivare med kontinuerlig utsignal och magnetbrytare finns som tillbehör men behöver anslutas till hjälpspänning.

video cannot show image

nivÅindikationer FÖR OLIKA APPLIKATIONER OCH BEHOV

TillbehÖr TILL NIVÅINDIKATORER

Synglas

SYNGLAS (SIKTGLAS)

Synglas med enkelt montage för direkt och kontinuerlig visning av nivån, utanpåliggande för enkel service och funktionskontroll. Ingen matningsspänning behövs och synglasen är tillverkade av korrosionsbeständigt material för att klara tuff miljö och för att passa flera olika applikationer såsom processindustri inom olja- och gas, kemisk industri, kryoprocesser, och ångpannor. Synglasen är godkända för tryck upp till 250 bar och temperaturer från -196 upp till +374 °C. Synglasen levereras kundanpassade med möjlighet att välja material och ett stort utbud av ventiler och processanslutningar. Även belysning, isolering och värme finns som tillval. 

NÄR SKA DU VÄLJA SYNGLAS?

 • Då du vill ha direkt visning av nivån
 • När du vill klara dig utan hjälpspänning
 • För enklare montage och underhåll

HUR FUNGERAR SYNGLAS

Synglasen fungerar enligt tre olika principer: reflex, transparent och refraktion.

REFLEX

Reflex (DIN 7081) passar för övervakning av gaser och genomsynliga vätskor. Principen är baserad på reflektion av ljus. I gas- eller ångfasen reflekteras ljuset i prisman. I vätskefasen absorberas ljuset, vilket resulterar i en mörk indikering av nivån. 

TRANSPARENT

Transparent (DIN 7081) innebär att vätskan visas direkt i synglaset mellan två stålramar och rekommenderas för ångapplikationer. Transparenta synglas är också lämpliga för att se gränsskikt eller flytande färg. En bakgrundsbelysning kan monteras på baksidan för att förbättra synligheten. 

REFRAKTION

Refraktion passar för temperaturer upp till +374 °C. Ljuset från en lampa bryts i gasfasen och indikerar nivån. För att skydda synglaset mot ånga och höga temperaturer används Mica Shilds som isolering.

video cannot show image

Kundunika synglas

URVAL AV ventiler fÖr olika applikationer

ventiler för synglas
nivågivare

NIVÅGIVARE

Nivågivaren erbjuder kontinuerlig nivåmätning oberoende av förändringar i media, såsom skum, konduktivitet, dielektrikum, tryck, vakuum, temperatur, ångor, kondens och bubblor. Via HART® är interfacemätning också möjlig. Nivån kan visas proportionellt mot höjd eller volym. Nivågivarna tillverkas kundanpassade och med ett stort utbud av olika material, processanslutningar och i längder upp till 6 m. 

symboler nivagivare

NÄR SKA DU VÄLJA EN NIVÅGIVARE?

 • När du enkelt vill mäta flytande media
 • När du vill komma ifrån kalibrering
 • För mycket noggrann mätning < 0,1 mm

HUR FUNGERAR EN NIVÅGIVARE MODELL FLR?

Nivågivare av typ FLR för kontinuerlig nivåmätning bygger på flottörprincipen med magnetisk överföring. Magneten i flottören påverkaren 3-trådspotentiometerkedja i glidröret som ger ett spänningsvärde proportionellt till nivån. Signalen omvandlas i en tvåtrådstransmitter till en strömsignal 4-20mA som ansluts till en processdator eller ett visarinstrument.

video cannot show image

HUR FUNGERAR EN NIVÅGIVARE MODELL FLM (MAGNETOSTRIKTIV)

PRINCIPEN FÖR MAGNETOSTRIKTIV

 1. Metalltråd i magnetostrikivt material
 2. Nivågivarhus
 3. Magnetfält
 4. Permanent magnet
 5. Torisionsvåg

En strömimpuls initierar mätningen. Denna strömimpuls producerar ett cirkulärt magnetfält (3) längs en tråd (1) av magnetostriktivt material som är fäst i glidröret. Flottören med en permanentmagnet (4) följer med vätskenivån och visar nivån genom överlagring av två magnetfält som skapar en mekanisk torsionsvåg i tråden (5). Vågen omvandlas i nivågivarhuset (2) av en pietzokeramisk omvandlare och den uppmätta tidsfördröjningen anger punkten för den mekaniska vågen och också nivån med hög noggrannhet.

Den magnetostriktiva tekniken har mycket hög noggrannhet och upplösning, den beröringsfria tekniken ger även mycket lång livslängd. 

Signalöverföring över långa avstånd. Enkel installation och driftsättning. Endast kalibrering, ingen omkalibrering nödvändig. Nivå visas proportionellt mot volym eller höjd. Parallell mätning av gränssnittsskikt och övergripande nivå möjligt via HART®-interface.

 
Magnetostriktiv

olika nivÅgivare

Nivåvakt flottör

NIVÅVAKT FLOTTÖR

Flottörnivåvakter för pumpstyrning, nivåkontroll och övervakning av flytande media. Flottörnivåvakten tillverkas kundanpassad och finns även i hygienutförande. Material är rostfritt stål, titan eller olika plaster och vid behov kan upp till 6 nivåer övervakas av en nivåvakt. Nivåvakten kan också kompletteras med temperaturkontakt eller givare som tillval. Nivåkontakten är potentialfri och påverkas av magneten i flottören. Flottörnivåvakter finns med flera olika godkännanden och i utföranden lämpliga för tuffa driftförhållanden som till exempel kemiska industrier, raffinaderier eller kärnkraftverk.

Godkännanden Nivåvakt flottör

NÄR SKA DU VÄLJA NIVÅVAKT FLOTTÖR?

 • När du vill styra en pump och/eller larma vid en nivå
 • För enkelt montage och lång livslängd
 • Då den passar så gott som all flytande media

HUR FUNGERAR EN NIVÅVAKT FLOTTÖR?

En flottör med permanentmagnet följer med vätskenivån runt ett glidrör. I glidröret är en eller flera Reedkontakter (tungelement) är placerade vid önskad nivå. När magneten når kontakten sluter, bryter eller växlar kontakten. Kontakterna är potentialfria och behöver ingen strömförsörjning och genom att använda en flottör till två kontakter blir funktionen bistabil med hållkrets. En enkel och beprövad nivåteknik som passar många olika applikationer oberoende av skum, konduktivitet, tryck, temperatur, vakum och dielektricitet. Nivåvakten är enkel att montera, driftsätta och är i stort sett underhållsfri med låga driftskostnader.

video cannot show image

flottÖr NIVÅVAKTER

Nivavakt optisk

Nivåvakter optiska

Optiska nivåvakter används för att känna av nivån i vätskor oberoende av densitet, konduktivitet och brytningsindex. När vätskan stiger bryts ljusstrålen och kontakten påverkas. Nivåvakten är robust och tålig konstruktion med mätspets i borosilikat- eller kvartsglas och lämplig för tuffa driftförhållanden som till exempel kemiska industrier, raffinaderier eller kärnkraftverk. Optiska nivåvakter finns med godkännande för ATEX och DNV.

Godkännanden Optisk

När ska du välja en optisk nivåvakt

 • När du söker robust design för tuff miljö
 • Vid detektering av gränsskikt
 • När du vill undvika rörliga delar

HUR FUNGERAR EN OPTISK NIVÅVAKT?

Den optiska nivåvakten innehåller en infraröd LED och mot-tagare i ett glasprisma. Ljuset från denna LED riktas in i glasprisman som bildar spetsen på sensorn. Så länge spetsen inte kommer i kontakt medvätskan som ska övervakas reflekteras ljuset i prismat till mottagaren. När vätskan stiger inuti kärlet och omger spetsen bryts ljusstrålen så att mottagaren inte längre tar emot ljuset och kontakten skickar en signal.

video cannot show image

Optisk nivÅvakt

Optisk nivåvakt robust och högtrycksutförande
KSR Kuebler

Optisk nivåvakt robust och högtrycksutförande

Modell OLS-S, OLS-H

 • Temperaturintervall från -269 till 400° C
 • För tryck från vakuum till 500 bar
 • Gränsskicktsmätning
 • Ex-utförande
KÖP KÖP
Optisk nivåvakt hygeniska applikationer
KSR Kuebler

Optisk nivåvakt hygeniska applikationer

Modell OLS-F1

 • Steriliserbar
 • Kompakt design
 • Inga rörliga komponenter
 • Universiellt montage
 • Noggrannhet ± 2 mm
KÖP KÖP
Optisk nivåvakt, högtemperaturutförande
KSR Kuebler

Optisk nivåvakt, högtemperaturutförande

Modell OLS-C05

 • Använd vid temperaturer upp till 170 C
 • Universiellt montage
 • Noggrannhet ± 2 mm
 • Elektriska anslutningar: PUR, PVC-kabel, cirkulär kontakt M12x1, vinkelanslutning
KÖP KÖP
Optisk nivåvakt kompakt utförande för höga tryck
KSR Kuebler

Optisk nivåvakt kompakt utförande för höga tryck

Modell OLS-C20

 • Kompakt design, inga rörliga komponenter
 • Temperaturintervall från -30 till135° C
 • Versioner för tryck varierar från vakuum till 50 bar
 • Universiellt montage
 • Visuell indikering av kopplingsstatus
KÖP KÖP
Optisk nivåvakt kylanläggningar
KSR Kuebler

Optisk nivåvakt kylanläggningar

Modell OLS-C04

 • Montage i kylanläggningar
 • Universiellt montage
 • Noggrannhet ± 2 mm
 • Visuell indikering av omkopplingsstatus
 • Val av elektriska anslutningar: PUR, PVC-kabel, cirkulär kontakt M8
KÖP KÖP
Optisk nivåvakt robust och högtrycksutförande
KSR Kuebler

Optisk nivåvakt robust och högtrycksutförande

Modell OLS-S, OLS-H

 • Temperaturintervall från -269 till 400° C
 • För tryck från vakuum till 500 bar
 • Gränsskicktsmätning
 • Ex-utförande
KÖP KÖP
Optisk nivåvakt skeppsbyggnad och marint bruk
KSR Kuebler

Optisk nivåvakt skeppsbyggnad och marint bruk

Modell OLS-5200

 • Hög tillförlitlighet
 • Universiellt montage
 • Kan användas upp till 130° C och 25 bar
 • Godkännande: DNV GL
 • Motståndskraftig mot vibrationer och stötar
KÖP KÖP
Optisk nivåvakt standardmodell
KSR Kuebler

Optisk nivåvakt standardmodell

Modell OLS-C01

 • Kompakt design, inga rörliga komponenter
 • Montering i alla lägen
 • Noggrannhet ± 2 mm
 • Visuell indikering
 • Elektriska anslutningar: PUR, PVC-kabel, cirkulär kontakt M8x1
KÖP KÖP
Optisk nivåvakt valbar längd
KSR Kuebler

Optisk nivåvakt valbar längd

Modell OLS-C02

 • Justerbar längd från 65 mm till 1500 mm
 • Inga rörliga komponenter
 • Universiellt montage
 • Noggrannhet ± 2 mm
KÖP KÖP
Teknisk rådgivning
Eva GäfvertEva Gäfvert

Produktansvarig, Tryck & Flöde - Process

076-527 82 61 076-527 82 61

Skicka e-post Skicka e-post

Kundsupport

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.

phone 075-242 42 00

Skicka e-post Skicka e-post

comments Chatta