Livsmedel - Hygien & processkontroll
Publicerat: 2023-11-10

Livsmedel - Hygien & processkontroll

När det kommer till komponenter som ska användas i livsmedelsproduktion sätter vi kvalitet och säkerhet i främsta rummet för att försäkra oss om att de uppfyller höga standarder och följer branschens regelverk. Vid val av komponenter är materialval, rätt godkännande, kompatibilitet och pålitlighet alla avgörande faktorer i denna bransch. Varje komponent måste väljas noggrant och anpassas för att möta de stränga krav som ställs.

Kunskap

Vi erbjuder ett omfattande och mångsidigt sortiment av komponenter som är utformade för att möta de specifika utmaningar som livsmedelsindustrin står inför. Genom samarbete med ledande tillverkare inom branschen tillhandahåller vi avancerade lösningar för att säkerställa att våra kunder har tillgång till hygieniska och pålitliga komponenter som är skräddarsydda för de krav på renhet och tillförlitlighet som livsmedelsproduktionen kräver.

Här kan du utforska vårt breda sortiment av komponenter som spelar en viktig roll för att säkerställa en framgångsrik livsmedelsproduktion. Vi förstår de unika utmaningar som livsmedelsindustrin står inför och finns alltid nära till hands för att hjälpa till att optimera prestanda, säkerhet och hållbarhet inom branschen. Alla instrument uppfyller FDA-krav och är godkända enligt 3A och/eller EHEDG.

Check Kvalité 

Check Hygien

Check Kompatibilitet

Check Tillförlitlighet

Applikationsexempel - Ett komplett sortiment

Bild på applikationsexempel för produkter inom livsmedelsindustrin

Tryckövervakning

Oavsett om du vill reglera, styra eller övervaka tryck av vätskor, gaser eller ånga så har vi lösningen. Med hjälp av vårt breda sortiment av tryckgivare, manometrar och tryckvakter lämpade för din livsmedelproduktion, tar vi fram rätt instrumentering för rätt applikation. 

Check Digital eller analog mätning
Check Mätområden: -1...+1000 bar
Check Aseptiska/hygieniska processanslutningar i rostfritt stål

Flödesövervakning

Flödesövervakning för att reglera mängden media, säkerställa säkerhet och optimera kostnaderna för produktionen. Det är ett viktigt verktyg för att reglera produktionen och minimera risker, samt optimera råmaterial- och energianvändning. Det säkerställer hög produktkvalitet och minskade produktionskostnader.

Check Vi erbjuder mätmetoder som magnetisk induktiv, puls (turbin), ultraljud och värme (kalometrisk)
Check Aseptiska/hygieniska processanslutningar med storlekar mellan DN10-DN150
Check Flödesområden: 30...640 000 l/h
Check Flödeshastighet: 0,1...10 m/s

Nivåövervakning

Nivåmätning kan vara en utmaning men oavsett om produkten är kletig, skummar eller bubblar, så har vi instrument inom nivåmätning som passar just ert media. Med rätt nivåmätning behöver man inte oroa sig för att kärlet kokar över eller att pumpen går torr.

Check Mätning för all media, vatten som sirap
Check Vakter och givare i PEEK-material
Check Med eller utan lokal display
Check Mätning av vidhäftande eller skummande media

Temperaturövervakning

Temperaturövervakning i en process är viktigt för att säkerställa kvalitet, säkerhet, optimering och reglering av processen. I vårt sortiment finner du temperaturgivare och mätare från världsledande tillverkare som är utformade för att uppfylla de höga kraven på hygien, rengöring och livslängd inom livsmedelsindustrin.

Check Flexibel kommunikation med IO-link, HART eller 4…20 mA
Check Digital eller analog mätning
Check Aseptiska/hygieniska processanslutningar i rostfritt stål

Vätskeanalys

Med koll på både produktens och rengöringens egenskaper i en process går det spara tid och minska förluster. Genom att mäta konduktivitet och turbiditet ges möjlighet att säkerställa kemiska egenskaper, styra processen, skydda miljön och bättre kontrollera utsläpp.

Check KONDUKTIVITETSMÄTNING: Genom att mäta ledningsförmågan hos media och i rengöringsprocessen kan man kontrollera att inga oväntade förändringar sker. Ju högre konduktivitet, desto fler lösta ämnen eller joner finns i lösningen. Vilket kan indikera på t.ex. föroreningar.

Check TURBIDITETSMÄTNING: Turbiditet är ett mått på hur mycket partiklar eller oupplösta ämnen som finns i en vätska. Har man koll på dessa värden kan man enkelt säkerställa kvalitet av rengöringsprocessen, minska vattenförbrukning, minimera produktförluster samt optimera varaktigheten för varje enskilt 
rengöringssteg i CIP.

Tankutrustning

Vi vet att tankarna inom livsmedelsindustrin är av stor betydelse för hela produktionsprocessen. För att bland annat undvika kontaminering och bibehålla hög produktkvalitet krävs rätt rengöring. Vi har tvättdysor, manluckor, provtagningsventiler, dykrör och andra anslutningar så att ni kan känna er trygga med att er produkt behåller samma kvalitet före som efter tvätt.

Check Kundanpassade manluckor för alla typer av tankar
Check Provtagningsventiler för både in- och utlopp av produkt
Check Tankrengöring för små och stora tankar

Processövervakning

Vi erbjuder ett antal varianter synglas och olika tillbehör som extra glas, packningar, torkare och torkarblad. I sortimentet finns även synglaslampor och kameror som garanterar belysning i kombination med fri sikt för att säkerställa optimal visuell kontroll av din process.

Check ATEX-klassade kameror och lampor
Check Aluminium eller rostfritt material
Check Hygieniska synglas 

Slang och kopplingar

Vår slang är specifikt utvecklad för livsmedelsindustrin och dess höga krav på hygien. Med lång livslängd och minimalt underhåll blir det möjligt att minska antalet produktionsstopp samt underhållskostnader. Med möjlighet att få alla branschens anslutningar i rostfritt stål färdigmonterade på slangen finns en lösning för alla applikationer.

Check Dimensioner: 1...250 mm
Check Temperatur: -270 °C...550 °C
Check Arbetstryck: <250 bar
Check Kompletta med anslutningar i kundanpassade längder

Ventiler

Inom livsmedelsindustrin är rätt ventiler avgörande. Ventilerna utgör själva grunden i hela produktionen. Våra ventiler uppfyller de sanitära kraven i moderna processer och de strängaste kraven när det gäller rengörbarhet. Vi erbjuder helsvarvade ventiler i rätt material för att klara de påfrestningar som kan uppstå till följd av temperaturskiftningar, samt en kontrolltopp i världsklass. Med SORIO kontrolltopp får du inte enbart information om ventilen är i öppet eller stängt läge eller om den är trasig. Det är även möjligt att arbeta förebyggande med bland annat realtidsövervakning, varning vid eventuella funktionsfel, fjärrstyrd ventillokalisering och mycket mer.

Check Mixproofventiler
Check Sätesventiler
Check Säkerhetsventiler
Check Hygieniska vridspjällsventiler
Check Intelligent kontrolltopp

Piggingsystem

Den största fördelen att använda sig av ett piggingsystem är att återvinna produkt, vilket ökar avkastningen och minskar svinn. Ett piggingsystem består av en projektil kallad ”pigg” som drivs genom en rörledning med hjälp av luft eller vatten. När piggen rör sig genom systemet trycker den upp till 95 % av den överflödiga produkten i rören framför sig så att den kan användas i stället för att slösas bort. 

Check Minimerar slöseri med råvaror och återvinner upp till 95 % produkt
Check Minskar förbrukningen av energi, vatten och rengöringsmedel
Check Minska stilleståndstiden mellan produktbyte

Läs mer om livsmedelsrelaterade artiklar

Inspo

Kundsupport

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.

phone 075-242 42 00

Skicka e-post Skicka e-post

comments Chatta