Spänningsaggregat

Lär dig mer om spänningsaggregat

Kunskap

Vi erbjuder ett komplett sortiment av spänningsaggregat, redundanta system, DC-UPS och ett antal specialanpassade enheter för t.ex. explosionsfarlig miljö (ATEX) eller NEC class 2-kretsar från vår tillverkare PULS. Spänningsaggregat för 110 V DC inspänning med strömkapacitet från 0,6 A upp till 20 A (24 V DC).


En kraftig primärsida, höga MTBF-värden och lång livslängd ger spänningsaggregat med mycket hög driftsäkerhet. Vi kan även erbjuda kompletta DC-UPS-lösningar för att säkerställa tillgängligheten av 24 V DC vid spänningsavbrott. Högsta driftsäkerhet med garanterat lång livslängd oavsett modellserie. Komplettera med DC-UPS eller redundans för maximal säkerhet.
Puls

FÖRETAGET PULS

Puls är ett privatägt tyskt företag som har över 20 års erfarenhet av att tillverka switchade spänningsaggregat för DIN-skena. Puls är ledande när det kommer till teknik och innovation och med en ständig utveckling av nya produkter är de något av en föregångare på marknaden. Produktionen sker i egna fabriker vilket ger full kontroll av kvaliteten, från utveckling till leverans. Tillsammans med Puls kan vi erbjuda ett komplett sortiment spänningsaggregat, från små till stora strömmar, med hög kvalitet och driftsäkerhet som gör dem lämpliga även för de mest komplexa applikationer.

Miniline

MINILINE

Pålitliga och kompakta spänningsaggregat för mindre strömmar.
Finns i flera utspänningar och i modeller godkända för NEC klass 2.

 • 0,6-4,2 A
 • Hög driftsäkerhet
 • Kompakta mått
 • NEC klass 2

PIANO

Puls senaste serie fokuserar på de grundläggande egenskaperna hos ett spänningsaggregat. Serien innehåller aggregat med utmärkt förhållande mellan pris och prestanda utan att kompromissa på kvalité och tillförlitlighet.

Hög verkningsgrad, lång livslängd och högt MTBF-värde gör Piano-serien till bäst i sin klass.

 • 1,5-20 A
 • Enkla och pålitliga
 • Bästa prestanda i sin klass
strömförsörjning piano
Dimension C

DIMENSION C

Puls produktfamilj Dimension består av två olika serier, Q-serien och C-serien. Det som kännetecknar produkterna inom Dimension är framför allt den mycket höga verkningsgraden och de små byggmåtten. Detta innebär mer plats för andra komponenter och mindre skåp/kapslingar vilket ger kostnadsbesparingar. Serien erbjuder 1-fas och 3-fas drift, redundanta system, DC-UPS system och en rad tillbehör. Hus i metall.

C-serien har samma höga kvalitet och tillförlitlighet som Q men med färre tekniska funktioner. C-serien är standardvalet.

 • 3-20 A
 • 1-fas och 3-fas
 • Hög prestanda
 • 20 % effektreserv

DIMENSION Q

Puls produktfamilj Dimension består av två olika serier, Q-serien och C-serien. Det som kännetecknar produkterna inom Dimension är framför allt den mycket höga verkningsgraden och de små byggmåtten. Detta innebär mer plats för andra komponenter och mindre skåp/kapslingar vilket ger kostnadsbesparingar. Serien erbjuder 1-fas och 3-fas drift, redundanta system, DC-UPS system och en rad tillbehör. Hus i metall.

Q-serien erbjuder maximal prestanda i alla avseenden. Fullutrustad med funktioner och filter för att klara de allra tuffaste applikationerna.

 • 3-40 A
 • 1-fas och 3-fas
 • Högsta prestanda
 • 50 % bonuseffekt
 • DC-OK relä
strömförsörjning dimension Q

EFFEKTRESERV/BONUSEFFEKT

Puls spänningsaggregat har extra effekt att tillgå för att klara uppstarter av exempelvis DC-motorer eller tillfälliga effekttoppar i applikationen. Funktionen medför att man inte behöver överdimensionera spänningsaggregatet för att klara toppströmmar. Vi använder två olika begrepp; Bonuseffekt och Effektreserv. Nedan följer en kort beskrivning på skillnaden och vilka aggregat som har vilken funktion.

q-series

BONUSEFFEKT

Serie Dimenson Q har Bonuseffekt som tillåter 150 % belastning i 4 sekunder. Reserven finns att tillgå inom hela arbetstemperaturområdet och är tillgänglig direkt efter uppstart/kortslutning. Tidsstyrd reserv ger fördelen att man inte kan överbelasta aggregatet och på så sätt får man en maximal livslängd. Repeteringstiden är beroende av applikationen, för att räkna ut repeteringstiden hänvisar vi till databladen på internet eller kontakta OEM Automatic, produktområde Elskåpskomponenter.
c-series

EFFEKTRESERV

Serie Dimension C har en effektreserv som tillåter 120 % extra belastning, funktionen är inte tidsstyrd utan man kan nyttja effekten under längre perioder. Under 45 °C omgivningstemperatur kan effektreserven nyttjas kontinuerligt.

VERKNINGSGRAD/LIVSLÄNGD

Puls spänningsaggregat har mycket hög verkningsgrad vilket ger en lång livslängd och hög driftsäkerhet. Även närliggande komponenters livslängd höjs då förlusterna är mycket små och temperaturen i skåpet hålls på en låg nivå.

Elektrolytkondensatorerna är den komponent som är känsligast för värme och som avgör livslängden. För varje 10 °C ökning av temperaturen halveras livslängden. Hög kvalitet på kondensatorerna tillsammans med hög verkningsgrad är en förutsättning för ett bra spänningsaggregat. Samtliga Puls spänningsaggregat uppfyller dessa kriterier.

Dimension-serien har dessutom en ny kretsdesign som ger en verkningsgrad upp mot 96 %, kondensatorlivslängd på 50 000 timmar vid Inom och 230 V AC. Under normala förhållanden ger det en livslängd på ca. 13-15 år.

Tack vare en hög verkningsgrad och smarta kretslösningar har Puls lyckats minska storleken på husen inför varje ny produktserie. Mindre mått betyder mer plats för annan utrustning och kan innebära mindre skåp/kapsling vilket ger kostnadsbesparingar.
verkningsgrad
verkningsgrad
cool design bild

KORTSLUTNINGSSTRÖM/SEKUNDÄRA SÄKRINGAR

24 V DC spänningsaggregat har svårt att lösa sekundära säkringar med onödiga driftstopp och utebliven selektivitet som följd. Puls spänningsaggregat har en s.k. konstantströmskurva vilket innebär att strömmen ökar/spänningen minskar i händelse av överlast/kortslutning.

Puls serie Dimension har stora utgångskondensatorer, vid en kortslutning laddas dessa kondensatorer ur och lämnar en mycket hög ström under kort tid. Denna ström gör det möjligt för dvärgbrytare att lösa ut på det elektromagnetiska området med bra selektivitet och uppfyllande av utlösningsvilkor som resultat. Spänningen sjunker under urladdningsperioden beroende på hur snabbt säkringen löser.


Dimension Q lämnar efter peakströmmen en hög konstant kortslutningsström (upp till 250 % av Inom) under 4 sekunder för att sedan återgå till sitt nominella värde. Funktionen medför att det inte förligger någon risk för varmgång i kablar om inte säkringen har löst ut/säkring saknas.

Dimension C lämnar en konstant hög kortslutningsström (upp till 180 %) tills dess att felet åtgärdats.

Dimension rekommenderar vi när man önskar lösa ut ex. dvärgbrytare på det elektromagnetiska området. För mer information om utgångskarakteristiken, se separat datablad.

Kortslutningsström

Bilden visar ett 10 A aggregat som lämnar 40 A i 5 ms.
Stora kondensatorer hjälper på detta sett till att lösa ut dvärgbrytare.

En säker trippning på det elektromagnetiska området förutsätter att kabellängderna är relativt korta. För att få en säker selektivitet vid längre kabellängd och mindre kabelarea krävs elektroniska säkringar.
dvärgbrytare

Vid korta kabelavstånd klarar Puls att bryta dvärgbrytare.

elektronisk säkring

Vid längre kablage och tunn kabelarea är Lutzes elektroniska säkring lösningen.

AKTIVT INRUSNINGSSTRÖMSSKYDD

Alla spänningsaggregat, oavsett fabrikat, har kondensatorer i primärkretsen. Vid spänningssättning ger kondensatorerna en kortslutningseffekt vilket skapar en hög inrusningsström. Vanligtvis dämpas strömmen med hjälp av NTC-motstånd som vid uppstart har ett högt resistansvärde. Efter en tid i drift ökar värmen och motståndet kopplar ur sig självt. Vid tillfälliga primärspänningsbortfall hinner inte motståndet svalna och ger således inget skydd mot inrusningsströmmen.

Dimension har aktivt inrusningsströmskydd som fungerar även när aggregaten är varma. Vid ett tillfälligt spänningsbortfall föreligger ingen risk att primärsäkringar trippas. Funktionen är också fördelaktig om flera aggregat kopplas på samma fas.

TRANSIENTSKYDD OCH PFC-FILTER

Samtliga aggregat har passivt transientskydd i primärdelen för att motstå spänningsspikar alstrade av exempelvis induktiva laster. Aggregaten uppfyller normen VDE 0160 750V/1,3 ms. Dimenson Q har ett aktivt transientfilter som ytterliggare förstärker driftsäkerheten i tuffa elmiljöer. Q-serien rekommenderas där man misstänker att elförhållanden är tuffa och byte av spänningsaggregat är kostsamt. 

Ingen kan gardera sig mot dåliga elnät. Det enda sättet att skydda spänningsaggregatet är att använda sig av ett aggregat med en kraftig primärdel som tål både störningar, spänningsspikar och kortare avbrott.
Transientskydd
De allra flesta Puls-aggregat uppfyller normen EN 61000-3-2 (gränsvärde för övertoner). Ett stort antal aggregat i Dimension-familjen har aktivt PFC-filter. Detta innebär att ingångsströmmen i stort sett är sinusformad vilket ger en bra elmiljö och mindre stress på mellanstransformatorer. Effektfaktorn ligger mellan 0,9-0,97.
kurva

ANSLUTNING

Dimension C, MiniLine 2 och Piano har skruvanslutning som i de flesta fall klarar flertrådiga kablar upp till 4 mm².
Dimension Q och MiniLine har fjäderanslutningar som är speciellt framtagna för Puls.

Fjäder ger många fördelar:

 • Ingen efterdragning av skruvar
 • Anslutningarna är bistabila, öppna eller stängda
 • Aggregatet blir okänsligt för vibrationer
 • Ger en snabb och kostnadseffektiv installation

TEMPERATUROMRÅDE

Dimension-serien har ett arbetstemperaturområde från -25 till +60 °C utan lastreducering (upp till +70 °C med lastreducering). Även starter vid -25 °C sker säkert utan flera uppstartsförsök. Dimension rekommenderas i applikationer där aggregaten kan utsättas för kallstarter i minusgrader. Miniline arbetar mellan -10 till +60 °C utan lastreducering och Piano mellan -10 till +55 °C.

PULS - PLUS LITE TILL

Puls utvecklingsvilja och strävan efter kvalitetsprodukter ger också många extra tekniska fördelar.

 • Utförliga datablad med tillförlitliga data
 • Specifika MTBF-värden per modell
 • Unikt DIN-skenefäste
 • Kraftiga anslutningsterminaler
 • Små ventilationsöppningar
 • Senaste tekniken


GODKÄNNANDEN

Puls har alla relevanta godkännanden som krävs för export. Många aggregat har dessutom marint godkännande.
Saknar ni något godkännande, kontakta oss.

Teknisk rådgivning
Robin MyllyvainioRobin Myllyvainio

Produktansvarig, Elskåpskomponenter

075-242 41 42

Skicka e-post

Kundsupport

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.

075-242 42 00

Skicka e-post

Chatta