IIOT
Publicerat: 2022-04-28

IIOT - När du vill digitalisera ditt företag

Tillsammans med våra partners har vi under flera år utvecklat ett sortiment inom IIOT. Med våra specialiserade produktområden besitter vi spetskompetens och ett brett produktutbud för att underlätta för dig att ta steget in i den digitala världen. Här får du veta hur.

Kunskap

VAD ÄR IOT?

IOT står för Internet of Things vilket är en term för ett nätverk av anslutna enheter som kan kommunicera med varandra och förse användare med informativa data via internet. När enheterna kan kommunicera med varandra på detta sätt brukar de kallas smarta enheter och data de samlar in ger viktig information för att effektivisera tid, minska kostnader och förbättra livskvalitet.

VAD ÄR IIOT?

IIOT, Industrial Internet of Things, är en underkategori av IOT och hänvisar till IOT-teknik som används i industriella miljöer. IIOT drivs av smarta enheter som samlar in data och fungerar som så att olika maskiner, komponenter, enheter och produkter är anslutna via internet, för att kommunicera och dela informativ data med människor och system. Den data som delas kan sedan användas för att förbättra system, arbetsrutiner och procedurer eller för att skapa helt nya arbetssätt. Man kan säga att IIOT utgör ett ekosystem där människor, applikationer och enheter integrerar med varandra.

IIOT

VAD TJÄNAR DU PÅ ATT ANVÄNDA IIOT?

Fördelen med att använda IIOT är att det i många fall anses att smarta enheter är bättre och mer effektiva än människor på att analysera data. Smarta enheter och maskiner som själva identifierar flaskhalsar och problem ger dig på så sätt potential att förbättra alla delar i produktions- och leveranskedjan. Du kan helt enkelt identifiera förbättringsåtgärder och fatta beslut baserad på faktiska data.

 Ökad produktivitet och effektivitet

Ökad produktivitet & effektivitet

Denna nya plattform möjliggör datainsamling, utbyte och analys, vilket möjliggör förbättringar av produktivitet och effektivitet.

Förbättrad kvalitet

Förbättrad kvalitet

Genom att minska manuella processer och uppgifter kan tillverkare minimera den största risken med manuell arbetskraft.

Minskade kostnader

Minskade kostnader

IIOT-lösningar erbjuder verktyg för att sänka kostnader och generera mer intäkter. Datadriven insikt i verksamhet, produktion, försäljning med mera kan hjälpa företag att styra verksamheten i en mer lönsam riktning.

HUR KAN VI PÅ OEM AUTOMATIC HJÄLPA DIG MED DETTA?

Tillsammans med våra partners har vi under flera år utvecklat ett sortiment inom IIOT. Vi på OEM Automatic är idag en kompetent partner och tillsammans med dig som kund diskuterar vi fram rätt lösning för dig i ditt digitaliseringsarbete.

Vi arbetar för att kunna erbjuda en komplett lösning för att underlätta för dig och ditt företag att ta steget in i den digitala världen. Vårt sortiment grundar sig på de automationsprodukter vi sålt och marknadsfört i nästan 50 år. Vi har sortimentsutvecklat för att bli mer framgångsrika och nu kan vi även erbjuda produkter och kompetens för uppsamling av informationen och möjliggöra en brygga till olika typer av moln tjänster.

check PRODUKTER

check KUNSKAP

check PROJEKTLEDNING

Smart fabrik

FYRA FRÅGOR DU KAN STÄLLA DIG INNAN DU STARTAR DIN DIGITALA RESA

1  Är hela företaget medvetna om vad framtiden kan erbjuda?

3  Har du rätt kunskap kring vad som är möjligt idag i och med Industri 4.0?

2  Om sensorer ger er realtidsinformation, vad skulle du då vilja förbättra i din produktion?

4  Sparar du någon data idag och vem äger den?

Vi finns här för att hjälpa dig

INDUSTRINS HISTORIA

Industri 1.0

Industrirevolutionen fick sin början när mekaniska produktionsanläggningar introducerades. Det var under denna period den hederliga muskelkraften successivt ersattes av exempelvis vattenkraft och ångdrivna maskiner. 

Industri 2.0

I nästa steg i revolutionen utvecklades elektricitetsdrivna maskiner som bidrog till utökad effektivitet till lägre kostnader och mindre ansträngning.

Industri 3.0

Det tredje steget i den industriella revolutionen är automatiserad produktion och användande av datorer, IT-system och robotar. 

Industri 4.0

Det som kallas för Industri 4.0 är explosionen av teknologi som drivs av information och kommunikation. Detta steg bygger vidare på Industri 3.0 där datorer och andra smarta enheter kommunicerar med varandra i ett digitalt nätverk.
Tidslinje

ElskåpskomponenterELSKÅPSKOMPONENTER

 

Vi hjälper dig med kommunikationen

Vårt produktområde Elskåpskomponenter på OEM Automatic finns här för att hjälpa dig och ditt företag att ta nästa steg i digitaliseringen.


Tekniken har gått fram i rasande takt hemma i hushållen och nu ser vi att det börjar släppa även inom industrin. Framför allt producerande verksamheter har ett ökande behov av digitalisering för att hänga med i framtiden och här är vi med och bistår med såväl produkter som kunskap.

Tekniken accelererar och vi jobbar aktivt för att hålla oss i framkant gällande såväl sortimentsutveckling som utbildning. Vi kollar ständigt efter potentiellt nya leverantörer och våra befintliga leverantörer utvecklas hela tiden. Fler och fler av de leverantörer vi samarbetar med som traditionellt jobbat med ”dumma” produkter går mer och mer mot att förbereda för produkter man kan prata med. Exempelvis reläer som utvecklas till kommunikationsreläeer. Vi ser en trend i hur våra tillverkare tar fram allt fler produkter där man kan få ut mer och mer av varje produkt (exempelvis Puls spänningsaggregat med display).

"Vi kan vara med i uppstartsprocess och förse
dig med rätt produkter och kompetens"

Linus Öberg
Produktansvarig, Elskåpskomponenter

Efterfrågan ökar

Efterfrågan på IIOT-lösningar ökar och ett tydligt exempel där behovet tilltar är om man av olika anledningar inte kan vistas på sin arbetsplats och måste jobba på distans. Med smarta produkter och IIOT har våra kunder möjlighet att exempelvis kalibrera ett styrskåp hemifrån. Här har bland annat Tosibox varit en framgångssaga.

Ett annat exempel där IIOT har sin tillväxt är möjligheten att skydda personal mot den skaderisk som uppstår med arbete i nära kontakt med maskiner. Genom att ersätta vissa tryckknappar med visualisering skapas möjlighet att se hur maskinen fungerar på håll och personal kan på så sätt arbeta med ett säkrare avstånd till maskinen.

Elskåp

Förläng livslängden på befintliga maskiner

Vi ser även att allt fler företag anammar möjligheten att förlänga livslängden på sina befintliga maskiner genom att övervaka produktionen med smarta enheter som samlar in givarsignaler. Med dessa kan du se hur länge en maskin varit i gång, hur mycket den har producerat, hur maskinen mår och logga data under tiden maskinen är i drift för att se mönster som kan vara till hjälp inför framtida åtgärder. Du kan se det som att du ger äldre maskiner ett digitalt skal genom extrafunktioner av IIOT som hjälper dig att förutse när en maskin behöver service och på så sätt förebygga oväntade och olägliga driftstopp. Du har full kontroll över produktionen och kan planera in servicetimmar när det är som mest lämpligt och drabbar tillverkningen som minst.

Med rätt information och IIOT har du möjlighet att skapa en säkrare arbetsplats och öka produktiviteten i din produktionslinje. Vi finns här för att hjälpa dig med det.

KabelKABEL

 

Connecta med våra kablar

En viktig faktor när det kommer till IIOT-lösningar är en kraftfull kommunikationsstruktur.  

Vårt produktområde Kabel erbjuder dig lösningar där du behöver kablar för att olika delar ska kunna kommunicera med varandra. I dessa fall är det alltså kabeln som står för kommunikationen och informationsutbytet i ditt företags digitalisering. Här är en ethernetkabel ett bra alternativ.

Lägre belastning av nätverkets infrastruktur

IIOT och digitalisering av en industri innebär en ökad mängd data i informationsflödet. För att inte belasta nätverkets infrastruktur finns det då stor potential i att använda sig av kablage för att hantera tillströmningen och på så sätt få mer bandbredd.

Kabel efter dina behov

Vi lagerför kabel på 100 m ring eller 500 m trumma, passar inte det din verksamhet så kapar vi efter ditt behov. Självklart vill du bara köpa det du behöver för att undvika spill och onödiga utgifter. Vi jobbar med ett flertal världsledande kabeltillverkare, alla med sina respektive standardsortiment. Det ger oss en bred portfölj att erbjuda våra kunder men trots detta finns det ibland behov av kabel som inte existerar på marknaden och då hjälper vi dig att ta fram en kundunik lösning. Det kan gälla allt från små justeringar till mer tekniska anpassningar.

Håll koll på kedjans och kablarnas status med hjälp av isense

Hur länge kabelkedjor och kablar håller beror på förutsättningarna där de används, isense håller koll på detta för att ge en driftsäker och kostnadseffektiv lösning. isense är en produktfamilj av smarta plaster från igus som hjälper dig att planera underhållsarbeten och därmed sänka underhållskostnaderna.

isense innehåller olika sensorer och övervakningsmoduler som mäter bland annat slitage, dragkrafter, elektriska egenskaper och installationsmått under pågående drift och varnar i god tid innan byte eller reparation är nödvändig. På så sätt kan du enkelt hålla koll på när det är dags att byta ut en komponent innan den går sönder och även planera ett kortare driftstopp. Detta sparar både tid och pengar då maskinen inte behöver stå still länge som vore fallet med ett oväntat driftstopp. 
isense

Maskin MASKIN

 

Håll koll på hur dina maskiner mår med data i realtid

I samband med utvecklingen av nya maskiner är det allt mer förekommande att de från start utrustas med system som gör det möjligt att hantera en stor mängd data på ett effektivt sätt. Att förbereda för digitalisering och uppkoppling är en bra förutsättning för att det ska vara möjligt att följa och se hur maskinerna mår när de är i bruk.

En växande digitalisering

Våra tillverkare ligger i framkant inom teknologin och vi märker att kunder efterfrågar möjlighet att kunna kommunicera med sina maskiner. Vi erbjuder bland annat styrenheter som kan vara uppkopplade till molnet. Ibland sitter enheten inuti maskinen och då kan vi även bidra med antenner för att nå ut med data.

Ta med dig informationen var du än befinner dig

Hos oss hittar du industriella tablets i flera olika utförande och operativsystem. Våra robusta enheter är byggda för att klara de allra tuffaste miljöer.

Ett exempel

Ett tydligt exempel när IIOT är gynnsamt är då smarta enheter placeras på en truck. Med data som samlas in om truckens mående kan en servicetekniker få direkt tillgång till information och felkoder och enkelt veta vilket arbete som behöver göras vid eventuell service. Man får även information om hur mycket truckarna har använts, hur de presterat och exakt när de är i bruk.
Truck Exolöf

Sensor & Maskinsäkerhet Sensor & Maskinsäkerhet

 

Samla information om driftdata, hastighet och positioner

Sensor & Maskinsäkerhet erbjuder komponenter såsom fotoceller, ultraljud, givare, laserscanners och mycket mer. Med dessa produkter finns möjlighet att samla information om driftdata, hastighet och positioner som sedan kan läsas av i en IIOT-lösning och styrsystem som blir allt mer uppkopplade.

En möjlighet till förbättrad säkerhet och ökad effektivitet

Om våra sensorer kopplas upp i en IIOT-lösning skapas en möjlighet till kommunikation, fjärrövervakning och integration. Du kan hålla dig ständigt uppdaterad och uppkopplad med möjlighet att arbeta på distans. Det innebär förbättrad säkerhet för personal som kan flyttas bort från riskfyllda arbetsplatser samt portabilitet i och med att du kan komma åt allt i din fabrik via internet vart du än befinner dig.
Robot IIOT

Tryck & Flöde Tryck & Flöde

 

Håll koll på tryck och flöde i realtid

I en värld där nya utmaningar dyker upp dagligen krävs smartare teknologi och partners som är experter inom sina områden. Vårt produktområde Tryck & Flöde är specialiserade på komponenter med möjlighet att samla in data om tryck, flöde och temperatur som kan bearbetas och analyseras i IIOT-lösningen.

tre fördelar med att samla in data om tryck och flöde

1 Förebygg skador på utrustningen

När det kommer till hydraulik och pneumatik har du nytta av regelbunden kontroll av vätska och gas då den typ av information med tiden kan bidra till att undvika allvarliga skador eller fel på utrustningen.

2 Effektivt och kostnadsbesparande

Med insamlad data kan du minska servicetimmar och kostnader då den kan skickas direkt till ett serviceföretag. Med tillgång till informationen finns möjlighet att lösa eller identifiera problem utan att behöva skicka en tekniker som först måste inspektera systemet.

3 Högre krav på precision och noggrannhet

Inom exempelvis livsmedelsindustrin och medicin blir det extra tydligt hur viktigt det är med precision och bra spårbarhet. Det är direkt avgörande att allt går 100 % rätt till och att eventuella avvikelser i tillverkningen identifieras direkt. Det blir möjligt med IIOT.

Maskin Tryck & Flöde

Bildanalys & Vision Bildanalys & vision

 

Kundunika visionlösningar

Digitaliseringen av företag är ett faktum och vårt produktområde Bildanalys & Vision märker ett växande intresse av visionssystem. 

Branschen är i ständig utveckling och inom industriautomation kommer en hög automatisering bli alltmer betydelsefull. Vi hjälper dig med tekniska lösningar och ser till att du kommer i gång snabbt.

Ibland kan du behöva hjälp med vad som går att automatisera, då finns vi här och levererar kundunika lösningar. Vi har lång erfarenhet av produkter för bild- och visionapplikationer. Hos oss hittar du alla komponenter som behövs för bildanalys och kvalitetskontroll i ditt visionsystem – från optik och kameror för visuell kontroll i såväl 2D som 3D till industriella datorer och mjukvaror och allt där emellan.

Skräddarsydda system som verkligen fungerar

I visionprojekt är det viktigt att kunna avgöra i ett tidigt skede vilken teknik och lösning som passar bäst - genom proof of concept. I vårt labb har vi alla produkter, såsom kameror och sensorer, linser, belysning med mera för att skräddarsy och testa lösningen på just ditt problem. Om du inte kan skicka dina produkter till oss tar vi istället med oss labbet till dig och gör förstudien på plats i dina lokaler. 

Förbättrad säkerhet med IIOT

Inom industrin är arbetssäkerhet i hög fokus och i vissa fall kan en IIOT-lösning ersätta mänsklig arbetskraft i de mest utmanande miljöerna. Med de dolda faror som finns på industriella arbetsplatser kan IIOT-lösningar minska arbetsplatsolyckor samtidigt som de ökar noggrannheten och produktiviteten samt minskar kostnader på längre sikt. Genom våra visionsystem kan tekniken integreras i automatiserade system för att minimera mänskligt arbete i kontakt med farliga maskiner och därmed risken för personskador under tillverkningsprocessen.
Photoneo

TRE TIPS NÄR DU SKA BÖRJA MED IIOT:

1. BÖRJA SMÅSKALIGT

Även mindre investeringar kan göra stor skillnad. Bygg sedan på successivt. Det är ju så att vi alla måste börja någonstans och för att du ska få ut det mesta av IIoT kan det vara en bra idé att börja småskaligt för att växa in i tänket kring att analysera data. 

2. UNDVIK LÅSTA PRODUKTER

Använd produkter som kan prata med allt. Då har du möjlighet att utöka framöver då inget är låst till ett system. Det handlar exempelvis om programvaror som de olika produkterna har. Vi kan hjälpa dig att få fram de produkter som passar dig bäst, vi kan även kundanpassa dessa. 

3. HA DELMÅL 

Man kan samla hur mycket data som helst men varför samla in data om du inte har tid analysera den? Man måste hela tiden ha delmål i sitt projekt annars är det lätt att drunkna i all information som IIoT möjliggör. Ställ dig frågan vad det egentligen är du vill ha reda på, vi kan hjälpa dig med resten. 

 

Kundsupport

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.

075-242 42 00

Skicka e-post

Chatta