OEM Automatic SE
Publicerat: 2020-10-13

IIoT - industrial internet of things

Tillsammans med våra partners har vi under flera år utvecklat ett sortiment inom IIoT (Industrial Internet of Things). Detta för att underlätta för våra kunder att ta steget in i den digitala världen.

VAD ÄR IIOT?

IIoT (Industrial Internet of Things) handlar om att samla in data från maskiner som analyseras för att sedan användas för att optimera processer och arbetssätt. Smarta produkter och maskiner som själva identifierar flaskhalsar och problem har potential att förbättra alla delar i produktions-och leveranskedjan.

Kunskap

RÄTT & BRETT SORTIMENT för er IIoT-lösning

Tillsammans med våra partners har vi under flera år utvecklat ett sortiment inom IIoT. Detta för att underlätta för våra kunder att ta steget in i den digitala världen. I och med denna produktutveckling, har vi på OEM Automatic, blivit en bra partner att diskutera fram olika lösningar med och vara ett bollplank i projekt för att komma vidare till en fullständig lösning. Vårt sortiment grundar sig på de kärnprodukter vi haft i över 40år. Detta har utvecklats till styr och regler samt även uppsamling av informationen och möjliggjort en brygga till det vi kallar molntjänster.

OEM AUTOMATICS IIOT

Vi på OEM Automatic jobbar med öppna system som inte är beroende av ett visst fabrikat eller kommunikationssätt. Detta underlättar implementering av produkterna i kombination med redan befintliga system så att ni som kunder ska få en så bra lösning och produkt som det bara går. Detta anser vi är viktigt för att möjliggöra IIoT och samla in så mycket data som möjligt utifrån det man redan har men även komplettera med nya sensorer och I/O’s. Informationen som utvinns kan sedan skickas till en central punkt eller till molnbaserade tjänster.

SKILLNADEN MELLAN IOT OCH IIOT

IoT (Internet of Things) drivs av smarta enheter som samlar in information (data) för att effektivisera tid, spara kostnader och förbättra livskvaliteten. Datan som IIoT (Industrial Internet of Things) samlar in används för att optimera processer och skapa smartare arbetssätt. Man anser att smarta maskiner är bättre än människor på att analysera data, vilket gör att IIoT har potential att förbättra den totala effektiviteten i hela produktions- och leveranskedjan.

OEM Automatic SE Ritning IIoT

TRE TIPS NÄR DU SKA BÖRJA MED IIOT:

1. BÖRJA SMÅSKALIGT

Även mindre investeringar kan göra stor skillnad. Bygg sedan på successivt. Det är ju så att vi alla måste börja någonstans och för att du ska få ut det mesta av IIoT kan det vara en bra idé att börja småskaligt för att växa in i tänket kring att analysera data. 

2. UNDVIK LÅSTA PRODUKTER

Använd produkter som kan prata med allt. Då har du möjlighet att utöka framöver då inget är låst till ett system. Det handlar exempelvis om programvaror som de olika produkterna har. Vi kan hjälpa dig att få fram de produkter som passar dig bäst, vi kan även kundanpassa dessa. 

3. HA DELMÅL 

Man kan samla hur mycket data som helst men varför samla in data om du inte har tid analysera den? Man måste hela tiden ha delmål i sitt projekt annars är det lätt att drunkna i all information som IIoT möjliggör. Ställ dig frågan vad det egentligen är du vill ha reda på, vi kan hjälpa dig med resten. 

Teknisk rådgivning
Linus ÖbergLinus Öberg

Produktansvarig, Elskåpskomponenter

076-527 82 98

Skicka e-post

Kundsupport

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.

075-242 42 00

Skicka e-post

Chatta