Rätt massflödesmätare
Publicerat: 2022-08-29

Färre problem med rätt flödesmätare

När det kommer till mätning och reglering av flöde har OEM Automatic tillgång till ledande fabrikat från Brooks Instruments. De har ett stort sortiment av flödesmätare för olika applikationer, vilket självklart är väldigt bra men det kan också göra det svårare att hitta rätt för just din process. Men lugn, vi hjälper dig! Nedan demonstreras vilka parametrar som är viktiga att veta vid köp av flödesmätare.

Kunskap

VÄlj rÄtt FLÖDESMÄTARE

Följande rubriker kan hjälpa dig att sortera i det stora sortiment vi kan erbjuda. Hör av dig till oss om du har fler frågor så hjälper vi dig!

MEDIA

Densiteten och viskositeten av median avgör vilken typ av flottör och rör/mätarkropp man måste ha. Vid mätning av media med hög viskositet, exempelvis olivolja, kan man inte använda sig av ett för smalt rör då det är så trögflytande. Median avgör också vilken typ av packning mätaren ska ha, exempelvis behövs en mer slitstark packning när median är aggressiv.

MEDIA OCH OMGIVNINGSTEMPERATUR

Vätskor och gasers egenskaper förändras beroende på vilken temperatur de blir utsatta för. Till exempel är vatten flytande i rumstemperatur, men blir till ånga när den passerar sin kokpunkt och blir mycket mindre trögflytande och får en lägre densitet. Det är också viktigt att veta vilken omgivningstemperatur mätaren kommer utsättas för. Exempelvis passar en mätare i plast mindre bra i väldigt varma utrymmen.

FLÖDESOMRÅDE MAX SAMT ENHET

Givetvis är det viktigt att uppge vilket område du vill att mätaren ska mäta och/eller reglera, men minst lika viktigt är det att ange enhet. 1000 liter per timme gentemot 1000 liter per minut är mycket olika flöden.

TRYCK PÅ IN-OCH-UTLOPP

Trycket på in-och utloppet är direkt korrelerande till mediats flöde. Ett specifikt media rör sig olika snabbt genom mätaren beroende på vilket tryck den utsätts för. Därför är det viktigt att ange vad trycket är, då förändringar i tryck kommer att orsaka förändringar i flödet.

NOGGRANNHET I %

Beroende på vilken typ av process du har så är noggrannhet olika viktigt. I läkemedelsindustrin kan det vara livsviktigt att få rätt dos medan det i andra applikationer endast krävs en ungefärlig avläsning av flödet.
OEM Automatic se kolla ordlistan bubbla
OEM AUtomatic anslutningar brooks

PROCESSANSLUTNING

Se över vilken anslutning din flödesmätare ska ha för att enkelt skruvas fast i applikationen. Det finns många olika anslutningar och ofta kan vi anpassa utrustningen i processen till mätarens gänga.
OEM Automatic se ventil

MÄTA OCH/ELLER REGLERA FLÖDET

En faktor som avgör vad för typ av flödesmätare du behöver för din applikation är om den ska mäta eller reglera, alternativt både mäta och reglera flödet. Det avgör om det behövs ha en flödesmätare med en integrerad reglerventil eller inte.
OEM Automatic se digitalt sprak

UTSIGNAL

Vid köp av massflödesmätare måste man veta på vilket sätt man vill kommunicera med mätaren, vilket kan skräddarsys efter dina behov. Med kommunikation menas exempelvis 4-20 mA och 0-10 V.
OEM Automatic se ordlista 1

Volmetric flow

Flöde uttryckt i volymenheter per tidsenheter.

Normal L/min (NLPM)

Flöde uttryckt i liter per minut, under vanliga temperaturförhållanden.

Standard L/min (SLPM)

Flöde uttryckt i liter per minut, under refererande temperaturförhållanden.
Exempelvis att vid en atmosfär så är temperaturen 70 °C.

% Noggrannhet

Hur nära mätningsresultatet är till det faktiska värdet.

Repeterbarhet

Hur ofta den faktiskt är noggrann under samma förhållanden och parametrar.

Bar a (Absolut)

Tryck jämfört med ett perfekt vakuum.

Bar g (Gauge)

Skillnaden i tryck mellan systemet/processen och den omgivande atmosfären.

% F.S/Full Scale

Närheten av det faktiska värdet uttryckt i procent av maximala skalvärdet.

%O.R/OF Reading

Närheten av det faktiska värdet uttryckt i procent av värdet man ser i realtid.

Nod

Varje individuell komponent i ett ”Bus-system”.
OEM Automatic se fraga oss 2 gron

En flödesmätares roll i din IIOT-lösning

Oavsett process måste du kunna mäta exakt vad som händer - i feedline, i kammaren, vid alla tidpunkter - och sedan använda den informationen i realtid för att hålla processen i exakt riktning och med hög produktivitet.
Brooks, den globala ledaren inom precisionsvätskemätning och -kontroll, fortsätter att förnya termisk massflödesteknologi. Från termiska flödessensorer och massflödesmätsystem lanseras ständigt nya produkter och förbättrar befintliga system för att skapa förutsättningar för nya nivåer av precision, reaktionsförmåga och återupprepning.

Varför är det bra att kunna använda insamlad data i realtid?

Visste du att du kan förutse driftstopp, få reda på produkternas ålder, drifttid, hur effektiva de har varit och hur långt de har kvar innan de behöver bytas ut? Med vår erfarenhet och kunskap hjälper vi dig att ta steget in i den digitala världen.

VAD TJÄNAR DU PÅ ATT ANVÄNDA IIOT?

Fördelen med att använda IIOT är att det i många fall anses att smarta enheter är bättre och mer effektiva än människor på att analysera data. Smarta enheter och maskiner som själva identifierar flaskhalsar och problem ger dig på så sätt potential att förbättra alla delar i produktions- och leveranskedjan. Du kan helt enkelt identifiera förbättringsåtgärder och fatta beslut baserad på faktiska data.

relaterade produkter

Teknisk rådgivning
Mikael JeneiMikael Jenei

Produktchef, Tryck & Flöde - Process

073-929 15 42 073-929 15 42

Skicka e-post Skicka e-post

Kundsupport

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.

phone 075-242 42 00

Skicka e-post Skicka e-post

comments Chatta