OEM AUTOMATIC
OEM AUTOMATIC

Harmoniserade standarder

  • Genom att följa en harmoniserad Europeisk standard uppfyller man kraven i det direktiv som standarden harmoniserats mot
  • .

Harmoniserade europastandarder
Dessa standarder är gemensamma för alla EU- och EFTA-länder, och är producerade av de Europeiska standardiseringsorganen CEN och CENELEC. Användandet av dessa standarder är visserligen frivilligt, men följer man dem förutsätts det att man uppfyller kraven i maskindirektivet. I skrivande stund är många standarder inte slutgiltiga, men vartefter de blir det publiceras detta i EU´s ”Official Journal”. I Sverige hittar man nya standarder hos SIS (Swedish Standards Insitute). Standarder är grupperade enligt följande:

A-standarder (Grundläggande säkerhetsstandarder)
Avsedda att ge grundläggande begrepp, konstruktionsprinciper och allmänna aspekter för tillämpning på alla maskiner.

B-standarder (Olika gruppstandarder för säkerhet)
Avsedda att behandla en säkerhetsaspekt eller en typ av säkerhetsrelaterad anordning, avsedda att användas för ett stort antal maskiner:

- Typ B1-standarder för särskilda säkerhetsaspekter (t.ex. skyddsavstånd, yttertemperatur).

- Typ B2-standarder för säkerhetsrelaterade anordningar (t.ex. tvåhandsmanöverdon, tryckkännande anordningar, ljusstråleskydd m.m.).

C-standarder (Säkerhetsstandarder för olika maskintyper)
Avsedda att ge detaljerade säkerhetskrav för en särskild maskin eller grupp av maskiner.

Det är viktigt att notera att om man bygger en maskin i enlighet med en C-standard uppfyller man automatiskt maskindirektivet. Finns inte någon C-standard för den aktuella maskinen kan man använda A- och B-standarder för att visa överensstämmelse mot direktivet genom att peka ut relevanta delar av dessa för maskinen i fråga.

Ett sätt att hitta relevanta delar i A- och B-standarder är att ta reda på vilka C-standarder som finns tillgängliga för maskiner som är snarlika den egna maskinen. Genom att gå igenom en sådan standard får man ett bra underlag för granskning, och risken att något glöms bort minskar.

Överenskommelser har gjorts mellan olika standardiseringsorgan över hela världen om samarbete i standardiseringsfrågor. I framtiden kommer samordning ske i större omfattning än tidigare och många Europa-standarder kommer att ges ut som världsomspännande standarder.

samband_standarder

På bilden ovan visas ett sätt att illustrera sambandet mellan olika standarder. I centrum finns SS-EN ISO 12100 med allmänna konstruktionsprinciper.
Runt SS-EN ISO 12100 är andra grundläggande B-standarder kopplade.

Längst ut finns C-standarder som alltid måste harmonisera med A- och B-standarder. Vissa standarder kan ha understandarder knutna till sig om denna berör ett område där flera tekniska lösningar finns att tillgå. Således, följer man en C-standard överensstämmer man också mot A- respektive B-standarder och i slutändan även mot maskindirektivet.

 

Teknisk rådgivning
Jörgen CarlswärdJörgen Carlswärd

Produktansvarig, Sensor & Maskinsäkerhet, Certifierad Maskinsäkerhetsspecialist

075-242 41 41

Skicka e-post

Kundsupport

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.

075-242 42 00

Skicka e-post

Chatta