CROUZET CONTROL
CROUZET CONTROL

Tidrelä för DIN-skena, 1- eller 2-poligt (17,5 mm)

 • Singel-/multifunktion
 • 7 tidsområden: 0,1 s-240 h
 • Multispänning 12-240 V AC/DC
 • Passar i normkapsling, 17,5 mm bred

Produktbeskrivning

Syr-Line är en ny kompakt tidreläserie från Crouzet som passar i normkapsling. De enpoliga tidreläerna klarar att bryta

16 A (AC1) och de tvåpoliga klarar 2x8 A (AC1). Både en- och tvåpoliga modeller är endast 17,5 mm breda.

 

BM1R och BM2R är multifunktionsreläer med 12 olika inställbara funktioner.

På BM2R kan reläkontakt 2 (R2) ställas in att antingen följa tidsinställningen eller att aktiveras av tidreläets manöverspänning.

 

BL1R och BL2R har paus-/gångtidsfunktion där tiderna för paus- och gångtid kan ställas in separat.

 

En extern last kan kopplas parallellt med styringången (Y1). Grön lysdiod indikerar ansluten manöverspänning (blinkar under tidräkning). Gul lysdiod indikerar att reläet är draget. Samtliga modeller har multispänning 12-240 V AC/DC.

 

Syr-Line serien har en transparent skyddskåpa över inställningsrattarna för att förhindra ofrivilliga ändringar.

Skyddskåpan kan enkelt demonteras om man ändrar inställningar ofta och vill få en enklare åtkomst.

 

I tabellen nedan finns beskrivningar av respektive funktion.

 

Funktion A

Funktion A - Tillslagsfördröjning

 

Funktion A - Tillslagsfördröjning

Tillslagsfördröjd, fast signal
När driftspänningen A1-A2 ansluts, påbörjas tidräkningen.
Efter inställd tid växlar reläet från 15-16 till 15-18. Detta återgår till 15-16 när 
driftspänningen bryts.

2 tidskontakter eller 2 växlande varav 1 momentan.

Funktion Ac

BM1R_function_Ac

 

BM2R_function_Ac

Kombinerad tillslags- och frånslagsfördrööjning

Driftspänningen A1-A2 ansluten. När Y1 sluts påbörjas den första tidräkningen.
När inställd tid T uppnås växlar reläet från 15-16 till 15-18. 
När Y1 bryts påbörjas den andra tidräkningen och reläet återgår till 15-16 när 
inställd tid löpt ut. Inställd tid T är samma för båda tidsräkningarna.

2 växlande varav 1 alt. momentan.

Funktion At

Funktion At - Tillslagsfördröjd med summering, pulsstyrd

 

Funktion At - Tillslagsfördröjd med summering, pulsstyrd

Tillslagsfördröjd med summering, pulsstyrd
OBS! Y1 måste vara sluten då driftspänning A1-A2 ansluts, annars får man en A-funktion.
Y1 sluts och bryts växelvis. När den totala ”brutna” tiden uppnår inställd tid växlar
reläet från 15-16 till 15-18 tills det att driftspänningen A1-A2 bryts. Då återgår reläet.

2 växlande varav 1 alt. momentan.

Funktion B

BM1R_function_B

 

BM2R_function_B

Ställbar pulslängd
Driftspänningen A1-A2 ansluten. När Y1 ansluts, påbörjas tidräkningen och
reläet växlar från 15-16 till 15-18. 
Efter inställd tid återgår reläet till 15-16 även om Y1 fortfarande är ansluten. 

2 växlande varav 1 alt. momentan.

Funktion C

BM1R_function_C

 

BM2R_function_C

Frånslagsfördröjd
Driftspänningen A1-A2 ansluten. När Y1 ansluts, växlar reläet från 15-16 till 15-18. 
Tidräkningen påbörjas först när Y1 bryts. Reläet återgår till 15-16 när inställd
tid löpt ut. Om Y1 sluts innan tidräkningen är färdig, nollställs tiden.

2 tidskontakter eller 1 växlande varav 1 alt. momentan.

Funktion D

BM1R_function_D

 

BM2R_function_D

Blinkrelä
När driftspänningen A1-A2 ansluts, påbörjas tidräkningen.
Reläet börjar med paus och växlar från 15-16 till 15-18 och återgår till 15-16.
Förloppet upprepas så länge drivspänningen A1-A2 är ansluten.
Inställd tid T är samma för både paus och gångtid.

2 växlande varav 1 alt. momentan.

Funktion Di

BM1R_function_Di

 

BM2R_function_Di

Blinkrelä inverterat
När driftspänningen A1-A2 ansluts, påbörjas tidräkningen. 
Reläet växlar direkt från 15-16 till 15-18 och återgår till 15-16. 
Förloppet upprepas så länge drivspänningen A1-A2 är ansluten. 
Inställd tid T är samma för både paus och gångtid.

2 växlande varav 1 alt. momentan.

Funktion H

BM1R_function_H

 

BM2R_function_H

Tillslagsfördröjd inverterad
När driftspänningen A1-A2 ansluts påbörjas tidräkningen samtidigt som reläet
växlar från 15-16 till 15-18.
Efter inställd tid återgår reläet till 15-16 och detta sker även när 
drivspänningen A1-A2 bryts. 

2 växlande varav 1 alt. momentan.

Funktion Ht

BM1R_function_Ht

 

BM2R_function_Ht

Tillslagsfördröjd inverterad med summering, pulsstyrd
OBS! Y1 måste vara sluten då driftspänningen A1-A2 
ansluts, annars får man en H-funktion.
Y1 sluts och bryts växelvis. När den totala ”brutna” tiden uppnår inställd tid, 
återgår reläet från 15-18 till 15-16
(läget 15-18 uppstod då driftspänningen A1-A2 anslöts).

2 växlande varav 1 alt. momentan.

Funktion N

BM1R_function_N

 

BM2R_function_N

Safe-Guard frånslagsfördröjd
Efter första pulsen på Y1 växlar reläet från 15-16 till 15-18. 
Om tiden mellan två pulser överskrider inställd tid återgår reläet till 15-16. 
Oberoende om signalen är till eller från.

Funktion TL

BM1R_function_T_L

 

BM2R_function_TL

Skiftrelä (bistabilt)
När styrspänningen Y1 ansluts skiftar reläet från 15-16 till 15-18 och ligger 
draget tills styrspänningen Y1 ansluts igen. Då återgår reläet till 15-16.

Funktion Tt

BM1R_function_Tl

 

BM2R_function_TL

Frånslagsfördröjt skiftrelä (bistabilt)
När driftspänningen Y1 ansluts skiftar reläet från 15-16 till 15-18.
Efter inställd tid T uppnåtts växlar reläet tillbaka till 15-16.
Om styrspänningen Y1 ansluts innan tiden T löpt ut skiftar reläet till 15-16.

Funktion L (A1-Y1 byglas)

BL2R_function_L

Paus-/gångtid
När driftspänningen A1-A2 ansluts påbörjas den första tidräkningen T1, efter 
inställd tid växlar utgångsreläet och tidräkningen T2 påbörjas.
Cykeln fortsätter tills manöverspänningen på A1-A2 försvinner. 
T1 och T2 ställs in oberoende av varandra. 

2 tidskontakter

Funktion Li

BL2R_function_Li

Paus-/gångtid inverterad
När driftspänningen A1-A2 ansluts växlar reläet till 15-18 och den första 
tidräkningen T1 påbörjas.
Efter inställd tid växlar utgångsreläet och tidräkningen T2 påbörjas.
Cykeln fortsätter tills manöverspänningen på A1-A2 försvinner.
T1 och T2 ställs in oberoende av varandra.

 

 

Number of variants matching filter 6/6 |

Varianter

Varianter Pris/enhet Funktion Multifunktion Utgång Brytförmåga Brytström max
A - Tillslagsfördröjt, Ac - Till-/frånslagsfördröjt, At - Tillslagsfördröjt ackumulerad tid (blockering), B - Ställbar pulslängd, C - Frånslagsfördröjt, D - Paus-gångtid (en ratt), Di - Gång-paustid (en ratt), H - Inverterat tillslag, Ht - Inverterat tillslag ackumulerad tid (blockering), N - Frånslagsfördröjt “safe-guard”, TL - Skiftrelä (Bistabilt), Tt - Frånslagsfördröjt skiftrelä Ja Relä 1-poligt växlande 4000 VA / 90W @25°C 16 A
A - Tillslagsfördröjt, Ac - Till-/frånslagsfördröjt, At - Tillslagsfördröjt ackumulerad tid (blockering), B - Ställbar pulslängd, C - Frånslagsfördröjt, D - Paus-gångtid (en ratt), Di - Gång-paustid (en ratt), H - Inverterat tillslag, Ht - Inverterat tillslag ackumulerad tid (blockering), N - Frånslagsfördröjt “safe-guard”, TL - Skiftrelä (Bistabilt), Tt - Frånslagsfördröjt skiftrelä Ja Relä 2-poligt växlande 2000 VA / 80W @25°C 8 A
A - Tillslagsfördröjt, At - Tillslagsfördröjt ackumulerad tid (blockering) Nej Relä 1-poligt växlande 4000 VA / 90W @25°C 16 A
A - Tillslagsfördröjt, At - Tillslagsfördröjt ackumulerad tid (blockering) Nej Relä 2-poligt växlande 2000 VA / 80W @25°C 8 A
L - Paus-gångtid (två rattar), Li - Gång-Paustid (två rattar) Nej Relä 1-poligt växlande 4000 VA / 90W @25°C 16 A
L - Paus-gångtid (två rattar), Li - Gång-Paustid (två rattar) Nej Relä 2-poligt växlande 2000 VA / 80W @25°C 8 A

Vald variant

Tidrelä BM1R, 1-poligt 16 A, multifunktion

BM1R16MV1 (E4030200)
Tidrelä BM1R, 1-poligt 16 A, multifunktion

Teknisk data

Funktion

Funktion A - Tillslagsfördröjt, Ac - Till-/frånslagsfördröjt, At - Tillslagsfördröjt ackumulerad tid (blockering), B - Ställbar pulslängd, C - Frånslagsfördröjt, D - Paus-gångtid (en ratt), Di - Gång-paustid (en ratt), H - Inverterat tillslag, Ht - Inverterat tillslag ackumulerad tid (blockering), N - Frånslagsfördröjt “safe-guard”, TL - Skiftrelä (Bistabilt), Tt - Frånslagsfördröjt skiftrelä
Tidsområde 0,5-10 s, 0,05-1 min, 0,5-10 min, 0,05-1 h, 0,5-10 h, 0,05-1 d, 0,5-10 d
Responstid tillslag 30 ms
Responstid frånslag 120 ms
Repeternoggrannhet 0,5 %
Multifunktion Ja
Utgång Relä 1-poligt växlande

Elektriska data

Effektförbrukning 1,5 W
Brytförmåga 4000 VA / 90W @25°C
Brytström max 16 A
Kabelarea utan hylsa 1 x 0,5-3,3 mm², 2 x 0,5-1,5 mm²
Matningsspänning 12-240V AC/DC

Övrig teknisk data

Montering DIN-skena
IP-klass anslutning IP20
IP-klass kåpa IP40
Temperaturområde från -20 °C
Temperaturområde till 60 °C
Temperaturområde lager från -40 °C
Temperaturområde lager till 70 °C
Vikt 70 g
Godkännanden CCC, CE, REACH, RoHS, UL

Mått och inkopplingar

Tekniska illustrationer

 • Funktion A - Tillslagsfördröjning

  Funktion A - Tillslagsfördröjning

 • Funktion Ac - Till- och frånslagsfördröjning

  Funktion Ac - Till- och frånslagsfördröjning

 • Funktion At - Tillslagsfördröjd med summering, pulsstyrd

  Funktion At - Tillslagsfördröjd med summering, pulsstyrd

 • Funktion B - Ställbar pulslängd

  Funktion B - Ställbar pulslängd

 • Funktion C - Frånslagsfördröjning

  Funktion C - Frånslagsfördröjning

 • Funktion D - Blinkfunktion (A1-Y1 byglas)

  Funktion D - Blinkfunktion (A1-Y1 byglas)

 • Funktion Di - Blinkfunktion inverterad

  Funktion Di - Blinkfunktion inverterad

 • Funktion H - Tillslagsfördröjd inverterad

  Funktion H - Tillslagsfördröjd inverterad

 • Funktion Ht - Tillslagsfördröjd inverterad med summering, pulsstyrd

  Funktion Ht - Tillslagsfördröjd inverterad med summering, pulsstyrd

 • Funktion N - Safe-guard frånslagsfördröjd

  Funktion N - Safe-guard frånslagsfördröjd

 • Funktion TL - Skiftrelä (bistabilt)

  Funktion TL - Skiftrelä (bistabilt)

 • Funktion Tt - Frånslagsfördröjt skiftrelä (bistabilt)

  Funktion Tt - Frånslagsfördröjt skiftrelä (bistabilt)

Inspo

Teknisk rådgivning
Sören KröseSören Krause

Produktansvarig, Elskåpskomponenter

070-161 78 17

Skicka e-post

Kundsupport

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.

075-242 42 00

Skicka e-post

Chatta