COMATRELECO

COMATRELECO

C3 Industrireläer

3-poligt 10 A

  • Färgkodad testknapp, både låsbar och återfjädrande
  • Märksystem för både relä och sockel
  • Mekanisk indikering, dubbla fönster
  • 11-pins anslutning

Produktbeskrivning

C3-reläerna i Industrirserien är 3-poliga som standard och klarar av laster upp till 10 A - AC1.

Vid tillval för att t.ex klara av bråkiga DC-laster finns det 2-/3-poliga alternativ då det blir platsbrist i reläet vid alternativa tillval. Reläerna har en färgkodad testknapp som är återfjädrande vid nedtryckning samt låsbar vid uppdraget läge.

Som standard levereras reläerna med testknappen samt flagg-/LED-indikering för synlig avläsning om reläet är i aktivt läge eller inte.Om ej testfunktionen önskas finns blindplugg (SONP) som tillbehör som gör reläet icke test- och låsbart. C3-relärna monteras i sockel för DIN-montage. Längst ner på sidan hittar ni passande 11-pins socklar för reläerna.

 

Färgkodning av testknapp:

Röd

Växelström (AC)

Blå

Likström (DC)

Grå

Multispole (AC/DC)

 

För C3-reläerna erbjuds en rad olika kontakttyper samt konfigurationer, så som;


- Standardkontakt AgNi (Silver Nickel) används i de mest allmänna applikationerna som till exempel automation, pneumatik, värmereglering, signalering, in-/utgångsrelä etc.

Standard kontakter C3

 

 

 

- Reläer med tvillingkontakt används vid låga strömmar, till exempel PLC. Reläet har dubbla kontakter och hög pålitlighet. Klarar en min.ström på 1 mA/5 V med 10 µ guld på kontakterna som tillval. Kontakterna är försedda med 0,2 µ guld som standard.

Tvilling kontakt C3

 

 


- Reläer med normalt öppen (NO) kontakt är speciellt designat för DC-laster. En öppen kontakt har ett gap på 1,7 mm vilket ger en ökad brytförmåga. Reläet har ingen mekanisk indikering men går att få med LED-indikering + släckdiod eller med LED-indikering + polaritetskydd som tillval.

Normalt öppen kontakt C3

 

 

 

- Gaffelkontakt ”double-make”(normalt öppna kontakter). Reläer med gaffelkontakt har två kontakter i serie för att öka brytförmågan av höga DC-laster. Kontaktgapet är ca 3 mm (1,7 + 1,7) vilket ger en ökad brytförmåga. Lämplig applikation är kraftstationer. Reläet har ingen mekanisk indikering men går att få med LED-indikering + släckdiod eller LED-indikering + polaritetskydd som tillval.

Kraftkontakt double make C3

 

 


- Reläer som har en gaffelkontakt med "blow out-magnet" är speciellt tillverkat för mycket höga DC-laster. Reläet har två kontakter i serie med ett gap på ca 3 mm (1,7 + 1,7). Mellan kontakterna sitter en magnet som vid en ev. gnistbildning vid öppningsskedet förlänger gnistans bana vilket medför att reläet skyddas från att svetsas fast. Detta medför att reläet får en lång livslängd. Lämplig applikation för denna typ av relä är kraftstationer. Reläet har ingen mekanisk indikering men går att få med LED-indikering + släckdiod eller LED-indikering + polaritetskydd som tillval.

Blow out magnet kontakt C3

 

 


- Ett Remanensrelä arbetar i praktiken som ett impulsrelä. Skillnaden är att remanensreläet har två ingångar, en för inkoppling och en för urkoppling (on/off). Min. pulslängd för on/off-kontroll är 50ms.

Remanens relä kontakt C3

 

 


- Lågeffektsreläer är anpassade för applikationer som kräver antingen låg strömförbrukning eller brett spänningsområde av spolspänningen. (Till exempel 0,8...2,5 av spolspänningen). Kontakterna har 0,2 µ guld som standard men kan även fås med 10 µ guld vid förfrågan. 

C3
C3
C3-A30
DC-C3A30
Antal varianter som matchar filtrering 99/99 |

Varianter

Varianter Pris/enhet Arbetsområde Un Spoleffekt AC Spoleffekt DC Spolspänning AC Spolspänning DC Frånslagsspänning Un max Antal kontakter Kontaktalternativ Kontaktmaterial Brytförmåga ström Rekommenderad maxlast Rekommenderad minlast Resistiv last 110 V DC max Resistiv last 24 V DC max Livslängd mekanisk Stötström (20 ms) Frånslagstid Frånslagstid + kontaktstudstid Temperaturområde till Tillval spole Vikt Godkännanden
spinner
0,8-1,1 2,2 VA 12 V AC 0,15 3 Standard AgNi 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 55 W 240 W AC: 10 Mill./DC: 20 Mill 30 A 8 ms 9 ms 60 °C 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL
spinner
0,8-1,1 2,2 VA 24 V AC 0,15 3 Standard AgNi 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 55 W 240 W AC: 10 Mill./DC: 20 Mill 30 A 8 ms 9 ms 60 °C 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL
spinner
0,8-1,1 2,2 VA 48 V AC 0,15 3 Standard AgNi 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 55 W 240 W AC: 10 Mill./DC: 20 Mill 30 A 8 ms 9 ms 60 °C 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL
spinner
0,8-1,1 2,2 VA 115 V AC 0,15 3 Standard AgNi 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 55 W 240 W AC: 10 Mill./DC: 20 Mill 30 A 8 ms 9 ms 60 °C 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL
spinner
0,8-1,1 2,2 VA 230 V AC 0,15 3 Standard AgNi 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 55 W 240 W AC: 10 Mill./DC: 20 Mill 30 A 8 ms 9 ms 60 °C 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL
spinner
0,8-1,1 2,2 VA 380 V AC 0,15 3 Standard AgNi 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 55 W 240 W AC: 10 Mill./DC: 20 Mill 30 A 8 ms 9 ms 60 °C 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL
spinner
0,8-1,1 2,2 VA 12 V AC 0,15 3 Standard AgNi 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 55 W 240 W AC: 10 Mill./DC: 20 Mill 30 A 8 ms 9 ms 60 °C X (LED) 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL
spinner
0,8-1,1 2,2 VA 24 V AC 0,15 3 Standard AgNi 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 55 W 240 W AC: 10 Mill./DC: 20 Mill 30 A 8 ms 9 ms 60 °C X (LED) 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL
spinner
0,8-1,1 2,2 VA 48 V AC 0,15 3 Standard AgNi 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 55 W 240 W AC: 10 Mill./DC: 20 Mill 30 A 8 ms 9 ms 60 °C X (LED) 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL
spinner
0,8-1,1 2,2 VA 115 V AC 0,15 3 Standard AgNi 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 55 W 240 W AC: 10 Mill./DC: 20 Mill 30 A 8 ms 9 ms 60 °C X (LED) 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL
spinner
0,8-1,1 2,2 VA 230 V AC 0,15 3 Standard AgNi 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 55 W 240 W AC: 10 Mill./DC: 20 Mill 30 A 8 ms 9 ms 60 °C X (LED) 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL
spinner
0,8-1,1 1,3 W 12 V DC 0,1 3 Standard AgNi 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 55 W 240 W AC: 10 Mill./DC: 20 Mill 30 A 8 ms 9 ms 60 °C 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL
spinner
0,8-1,1 1,3 W 24 V DC 0,1 3 Standard AgNi 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 55 W 240 W AC: 10 Mill./DC: 20 Mill 30 A 8 ms 9 ms 60 °C 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL
spinner
0,8-1,1 1,3 W 48 V DC 0,1 3 Standard AgNi 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 55 W 240 W AC: 10 Mill./DC: 20 Mill 30 A 8 ms 9 ms 60 °C 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL
spinner
0,8-1,1 1,3 W 60 V DC 0,1 3 Standard AgNi 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 55 W 240 W AC: 10 Mill./DC: 20 Mill 30 A 8 ms 9 ms 60 °C 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL
spinner
0,8-1,1 1,3 W 110 V DC 0,1 3 Standard AgNi 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 55 W 240 W AC: 10 Mill./DC: 20 Mill 30 A 8 ms 9 ms 60 °C 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL
spinner
0,8-1,1 1,3 W 125 V DC 0,1 3 Standard AgNi 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 55 W 240 W AC: 10 Mill./DC: 20 Mill 30 A 8 ms 9 ms 60 °C 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL
spinner
0,8-1,1 1,3 W 220 V DC 0,1 3 Standard AgNi 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 55 W 240 W AC: 10 Mill./DC: 20 Mill 30 A 8 ms 9 ms 60 °C 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL
spinner
0,8-1,1 1,3 W 12 V DC 0,1 3 Standard AgNi 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 55 W 240 W AC: 10 Mill./DC: 20 Mill 30 A 8 ms 9 ms 60 °C X (LED) 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL
spinner
0,8-1,1 1,3 W 24 V DC 0,1 3 Standard AgNi 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 55 W 240 W AC: 10 Mill./DC: 20 Mill 30 A 8 ms 9 ms 60 °C X (LED) 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL
spinner
0,8-1,1 1,3 W 48 V DC 0,1 3 Standard AgNi 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 55 W 240 W AC: 10 Mill./DC: 20 Mill 30 A 8 ms 9 ms 60 °C X (LED) 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL
spinner
0,8-1,1 1,3 W 60 V DC 0,1 3 Standard AgNi 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 55 W 240 W AC: 10 Mill./DC: 20 Mill 30 A 8 ms 9 ms 60 °C X (LED) 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL
spinner
0,8-1,1 1,3 W 110 V DC 0,1 3 Standard AgNi 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 55 W 240 W AC: 10 Mill./DC: 20 Mill 30 A 8 ms 9 ms 60 °C X (LED) 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL
spinner
0,8-1,1 1,3 W 125 V DC 0,1 3 Standard AgNi 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V; 5 mA/5 V 55 W 240 W AC: 10 Mill./DC: 20 Mill 30 A 8 ms 9 ms 60 °C 90 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL
spinner
0,8-1,1 1,3 W 220 V DC 0,1 3 Standard AgNi 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 55 W 240 W AC: 10 Mill./DC: 20 Mill 30 A 8 ms 9 ms 60 °C X (LED) 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL
spinner
0,8-1,1 1,3 W 12 V DC 0,1 3 Standard AgNi 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 55 W 240 W AC: 10 Mill./DC: 20 Mill 30 A 8 ms 9 ms 60 °C DX (diod + LED) 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL
spinner
0,8-1,1 1,3 W 24 V DC 0,1 3 Standard AgNi 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 55 W 240 W AC: 10 Mill./DC: 20 Mill 30 A 8 ms 9 ms 60 °C DX (diod + LED) 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL
spinner
0,8-1,1 1,3 W 48 V DC 0,1 3 Standard AgNi 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 55 W 240 W AC: 10 Mill./DC: 20 Mill 30 A 8 ms 9 ms 60 °C DX (diod + LED) 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL
spinner
0,8-1,1 1,3 W 110 V DC 0,1 3 Standard AgNi 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 55 W 240 W AC: 10 Mill./DC: 20 Mill 30 A 8 ms 9 ms 60 °C DX (diod + LED) 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL
spinner
0,8-1,1 1,3 W 220 V DC 0,1 3 Standard AgNi 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 55 W 240 W AC: 10 Mill./DC: 20 Mill 30 A 8 ms 9 ms 60 °C DX (diod + LED) 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL
spinner
0,8-1,1 1,3 W 12 V DC 0,1 3 Standard AgNi 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 55 W 240 W AC: 10 Mill./DC: 20 Mill 30 A 8 ms 9 ms 60 °C FX (polskydd + LED) 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL
spinner
0,8-1,1 1,3 W 24 V DC 0,1 3 Standard AgNi 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 55 W 240 W AC: 10 Mill./DC: 20 Mill 30 A 8 ms 9 ms 60 °C FX (polskydd + LED) 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL
spinner
0,8-1,1 1,3 W 48 V DC 0,1 3 Standard AgNi 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 55 W 240 W AC: 10 Mill./DC: 20 Mill 30 A 8 ms 9 ms 60 °C FX (polskydd + LED) 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL
spinner
0,8-1,1 1,3 W 110 V DC 0,1 3 Standard AgNi 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 55 W 240 W AC: 10 Mill./DC: 20 Mill 30 A 8 ms 9 ms 60 °C FX (polskydd + LED) 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL
spinner
0,8-1,1 1,3 W 220 V DC 0,1 3 Standard AgNi 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 55 W 240 W AC: 10 Mill./DC: 20 Mill 30 A 8 ms 9 ms 60 °C FX (polskydd + LED) 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL
spinner
0,8-1,1 2,2 VA 115 V AC 0,15 3 Standard AgNi + 10 µ Au 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 5 mA/5 V 55 W 240 W AC: 10 Mill./DC: 20 Mill 30 A 8 ms 9 ms 60 °C 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL
spinner
0,8-1,1 2,2 VA 230 V AC 0,15 3 Standard AgNi + 10 µ Au 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 5 mA/5 V 55 W 240 W AC: 10 Mill./DC: 20 Mill 30 A 8 ms 9 ms 60 °C 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL
spinner
0,8-1,1 2,2 VA 24 V AC 0,15 3 Standard AgNi + 10 µ Au 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 5 mA/5 V 55 W 240 W AC: 10 Mill./DC: 20 Mill 30 A 8 ms 9 ms 60 °C X (LED) 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL
spinner
0,8-1,1 2,2 VA 230 V AC 0,15 3 Standard AgNi + 10 µ Au 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 5 mA/5 V 55 W 240 W AC: 10 Mill./DC: 20 Mill 30 A 8 ms 9 ms 60 °C X (LED) 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL
spinner
0,8-1,1 1,3 W 24 V DC 0,1 3 Standard AgNi + 10 µ Au 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 5 mA/5 V 55 W 240 W AC: 10 Mill./DC: 20 Mill 30 A 8 ms 9 ms 60 °C 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL
spinner
0,8-1,1 1,3 W 24 V DC 0,1 3 Standard AgNi + 10 µ Au 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 5 mA/5 V 55 W 240 W AC: 10 Mill./DC: 20 Mill 30 A 8 ms 9 ms 60 °C X (LED) 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL
spinner
0,8-1,1 1,3 W 24 V DC 0,1 3 Standard AgNi + 10 µ Au 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 5 mA/5 V 55 W 240 W AC: 10 Mill./DC: 20 Mill 30 A 8 ms 9 ms 60 °C FX (polskydd + LED) 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL
spinner
0,8-1,1 1,3 W 110 V DC 0,1 3 Standard AgNi + 10 µ Au 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 5 mA/5 V 55 W 240 W AC: 10 Mill./DC: 20 Mill 30 A 8 ms 9 ms 60 °C FX (polskydd + LED) 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL
spinner
0,8-1,1 2,2 VA 230 V AC 0,15 3 Tvillingkontakt AgNi + 0,2 µ Au 6 A 6 A/250 V AC-1; 6 A/30 V DC-1 5 mA/5 V 144 W AC: 10 Mill./DC: 20 Mill 15 A 18 ms 19 ms 70 °C 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC
spinner
0,8-1,1 2,2 VA 230 V AC 0,15 3 Tvillingkontakt AgNi + 0,2 µ Au 6 A 6 A/250 V AC-1; 6 A/30 V DC-1 5 mA/5 V 144 W AC: 10 Mill./DC: 20 Mill 15 A 18 ms 19 ms 70 °C X (LED) 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC
spinner
0,8-1,1 1,3 W 24 V DC 0,1 3 Tvillingkontakt AgNi + 0,2 µ Au 6 A 6 A/250 V AC-1; 6 A/30 V DC-1 5 mA/5 V 144 W AC: 10 Mill./DC: 20 Mill 15 A 18 ms 19 ms 70 °C 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC
spinner
0,8-1,1 1,3 W 24 V DC 0,1 3 Tvillingkontakt AgNi + 0,2 µ Au 6 A 6 A/250 V AC-1; 6 A/30 V DC-1 5 mA/5 V 144 W AC: 10 Mill./DC: 20 Mill 15 A 18 ms 19 ms 70 °C X (LED) 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC
spinner
0,8-1,1 1,3 W 24 V DC 0,1 3 AgNi + 0,2 µ Au 6 A 6 A/250 V AC-1; 6 A/30 V DC-1 5 mA/5 V 144 W 15 A 18 ms 19 ms 70 °C DX (diod + LED) 81 g CCC, CE, Gost R, RoHS
spinner
0,8-1,1 1,3 W 110 V DC 0,1 3 Tvillingkontakt AgNi + 0,2 µ Au 6 A 6 A/250 V AC-1; 6 A/30 V DC-1 5 mA/5 V 144 W AC: 10 Mill./DC: 20 Mill 15 A 18 ms 19 ms 70 °C X (LED) 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC
spinner
0,8-1,1 2,2 VA 115 V AC 0,1 3 AgNi + 5 µ Au 6 A 6 A/250 V AC-1; 6 A/30 V DC-1 1mA/5 V 144 W AC: 10 Mill./DC: 20 Mill 15 A 18 ms 19 ms 70 °C X (LED) 81 g
spinner
0,8-1,1 2,4 VA 230 V AC 0,15 3 Normalt öppen kontakt AgNi 10 A 10 A/250 V AC-1; 1,2 A/110 V DC-1 132 W 240 W AC: 10 Mill./DC: 20 Mill 30 A 8 ms 9 ms 60 °C 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC
spinner
0,8-1,1 1,6 W 24 V DC 0,1 3 Normalt öppen kontakt AgNi 10 A 10 A/250 V AC-1; 1,2 A/110 V DC-1 132 W 240 W AC: 10 Mill./DC: 20 Mill 30 A 8 ms 9 ms 60 °C 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC
spinner
0,8-1,1 1,6 W 24 V DC 0,1 3 Normalt öppen kontakt AgNi 10 A 10 A/250 V AC-1; 1,2 A/110 V DC-1 132 W 240 W AC: 10 Mill./DC: 20 Mill 30 A 8 ms 9 ms 60 °C X (LED) 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC
spinner
0,8-1,1 1,6 W 24 V DC 0,1 3 Normalt öppen kontakt AgNi 10 A 10 A/250 V AC-1; 1,2 A/110 V DC-1 132 W 240 W AC: 10 Mill./DC: 20 Mill 30 A 8 ms 9 ms 60 °C DX (diod + LED) 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC
spinner
0,8-1,1 2,4 VA 230 V AC 0,15 1 Gaffelkont, blow out-magnet AgNi 10 A 10 A/250 V AC-1; 10 A/220 V DC-1 30 A 10 ms 11 ms 70 °C 90 g CE, Gost R, RoHS, CCC
spinner
0,8-1,1 2,4 VA 230 V AC 0,1 1 AgNi 10 A 10 A/250 V AC-1; 10 A/220 V DC-1 30 A 10 ms 11 ms 70 °C X (LED) 90 g CCC, CE, Gost R, RoHS
spinner
0,8-1,1 1,3 W 110 V DC 0,1 1 Gaffelkont, blow out-magnet AgNi 10 A 10 A/250 V AC-1; 10 A/220 V DC-1 30 A 10 ms 11 ms 70 °C 90 g CE, Gost R, RoHS, CCC
spinner
0,8-1,1 1,3 W 220 V DC 0,1 1 Gaffelkont, blow out-magnet AgNi 10 A 10 A/250 V AC-1; 10 A/220 V DC-1 30 A 10 ms 11 ms 70 °C 90 g CE, Gost R, RoHS, CCC
spinner
0,8-1,1 1,3 W 24 V DC 0,1 1 AgNi 10 A 10 A/250 V AC-1; 10 A/220 V DC-1 30 A 10 ms 11 ms 70 °C 90 g
spinner
0,8-1,1 1,3 W 24 V DC 0,1 1 Gaffelkont, blow out-magnet AgNi 10 A 10 A/250 V AC-1; 10 A/220 V DC-1 30 A 10 ms 11 ms 70 °C X (LED) 90 g CE, Gost R, RoHS, CCC
spinner
0,8-1,1 1,3 W 24 V DC 0,1 1 Gaffelkont, blow out-magnet AgNi 10 A 10 A/250 V AC-1; 10 A/220 V DC-1 30 A 10 ms 11 ms 70 °C DX (diod + LED) 90 g CE, Gost R, RoHS, CCC
spinner
1,3 W 24 V DC 1 AgNi 10 A 10 A/250 V AC-1; 10 A/220 V DC-1 30 A 10 ms 11 ms 70 °C FX (polskydd + LED) 90 g
spinner
0,8-1,1 1,3 W 110 V DC 0,1 1 Gaffelkont, blow out-magnet AgNi 10 A 10 A/250 V AC-1; 10 A/220 V DC-1 30 A 10 ms 11 ms 70 °C DX (diod + LED) 90 g CE, Gost R, RoHS, CCC
spinner
0,8-1,1 1,3 W 24 V DC 0,1 1 Gaffelkontakt AgNi 10 A 10 A/250 V AC-1; 7 A/110 V DC-1 770 W 240 W AC: 10 Mill./DC: 20 Mill 30 A 8 ms 9 ms 60 °C 90 g CE, Gost R, RoHS, CCC
spinner
0,8-1,1 1,3 W 48 V DC 0,1 1 Gaffelkontakt AgNi 10 A 10 A/250 V AC-1; 7 A/110 V DC-1 770 W 240 W AC: 10 Mill./DC: 20 Mill 30 A 8 ms 9 ms 60 °C 90 g CE, Gost R, RoHS, CCC
spinner
0,8-1,1 1,3 W 110 V DC 0,1 1 Gaffelkontakt AgNi 10 A 10 A/250 V AC-1; 7 A/110 V DC-1 770 W 240 W AC: 10 Mill./DC: 20 Mill 30 A 8 ms 9 ms 60 °C 90 g CE, Gost R, RoHS, CCC
spinner
0,8-1,1 1,3 W 220 V DC 0,1 1 Gaffelkontakt AgNi 10 A 10 A/250 V AC-1; 7 A/110 V DC-1 770 W 240 W AC: 10 Mill./DC: 20 Mill 30 A 8 ms 9 ms 60 °C 90 g CE, Gost R, RoHS, CCC
spinner
0,8-1,1 1,3 W 220 V DC 0,1 1 Gaffelkontakt AgNi 10 A 10 A/250 V AC-1; 7 A/110 V DC-1 770 W 240 W AC: 10 Mill./DC: 20 Mill 30 A 8 ms 9 ms 60 °C X (LED) 90 g CE, Gost R, RoHS, CCC
spinner
0,8-1,1 1,3 W 24 V DC 0,1 1 Gaffelkontakt AgNi 10 A 10 A/250 V AC-1; 7 A/110 V DC-1 770 W 240 W AC: 10 Mill./DC: 20 Mill 30 A 8 ms 9 ms 60 °C DX (diod + LED) 90 g CE, Gost R, RoHS, CCC
spinner
0,8-1,1 1,3 W 110 V DC 0,1 1 Gaffelkontakt AgNi 10 A 10 A/250 V AC-1; 7 A/110 V DC-1 770 W 240 W AC: 10 Mill./DC: 20 Mill 30 A 8 ms 9 ms 60 °C DX (diod + LED) 90 g CE, Gost R, RoHS, CCC
spinner
0,8-1,1 1,3 W 220 V DC 0,1 1 Gaffelkontakt AgNi 10 A 10 A/250 V AC-1; 7 A/110 V DC-1 770 W 240 W AC: 10 Mill./DC: 20 Mill 30 A 8 ms 9 ms 60 °C DX (diod + LED) 90 g CE, Gost R, RoHS, CCC
spinner
0,7-1,25 24 V AC 0,1 2 Remanens AgNi 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V; 5 mA/5 V 10 Mill 30 A 60 °C Remanens (bistabilt) 95 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA
spinner
0,7-1,25 230 V AC 0,15 2 Remanens AgNi 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V; 5 mA/5 V 10 Mill 30 A 60 °C Remanens (bistabilt) 95 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA
spinner
0,7-1,25 12 V DC 0,1 2 Remanens AgNi 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V; 5 mA/5 V 10 Mill 30 A 60 °C Remanens (bistabilt) 95 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA
spinner
0,7-1,25 24 V DC 0,1 2 Remanens AgNi 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V; 5 mA/5 V 10 Mill 30 A 60 °C Remanens (bistabilt) 95 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA
spinner
0,7-1,25 48 V DC 0,1 2 Remanens AgNi 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V; 5 mA/5 V 10 Mill 30 A 60 °C Remanens (bistabilt) 95 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA
spinner
0,7-1,25 110 V DC 0,1 2 Remanens AgNi 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V; 5 mA/5 V 10 Mill 30 A 60 °C Remanens (bistabilt) 95 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA
spinner
0,8-1,1 0,8 W 24 V DC 0,1 3 Standard AgNi 6 A 6 A/250 V AC-1; 6 A/30 V DC-1 10 mA/10 V 144 W DC: 20 Mill 15 A 10 ms 11 ms 60 °C 90 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA
spinner
2,2 VA 24 V AC 3 AgNi + 10 µ Au 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 5 mA/5 V 55 W 240 W 30 A 8 ms 9 ms 60 °C 81 g
spinner
1,3 W 110 V DC 3 AgNi + 10 µ Au 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 5 mA/5 V 55 W 240 W 30 A 8 ms 9 ms 60 °C 81 g
spinner
2,2 VA 12 V AC 3 AgNi + 10 µ Au 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 5 mA/5 V 55 W 240 W 30 A 8 ms 9 ms 60 °C X (LED) 81 g
spinner
2,2 VA 115 V AC 3 AgNi + 10 µ Au 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 5 mA/5 V 55 W 240 W 30 A 8 ms 9 ms 60 °C X (LED) 81 g
spinner
1,3 W 48 V DC 3 AgNi + 10 µ Au 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 5 mA/5 V 55 W 240 W 30 A 8 ms 9 ms 60 °C X (LED) 81 g
spinner
1,3 W 24 V DC 3 AgNi + 10 µ Au 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 5 mA/5 V 55 W 240 W 30 A 8 ms 9 ms 60 °C DX (diod + LED) 81 g
spinner
0,8-1,1 1,3 W 220 V DC 0,1 3 Standard AgNi + 10 µ Au 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 5 mA/5 V 55 W 240 W AC: 10 Mill./DC: 20 Mill 30 A 8 ms 9 ms 60 °C DX (diod + LED) 81 g CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL
spinner
24 V AC 24 V DC 3 AgNi + 10 µ Au 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 5 mA/5 V 55 W 240 W 30 A 8 ms 9 ms 60 °C BX (multispole) 81 g
spinner
2,2 VA 24 V AC 3 AgNi + 0,2 µ Au 6 A 6 A/250 V AC-1; 6 A/30 V DC-1 5 mA/5 V 144 W 15 A 18 ms 19 ms 70 °C 81 g
spinner
2,2 VA 115 V AC 3 AgNi + 0,2 µ Au 6 A 6 A/250 V AC-1; 6 A/30 V DC-1 5 mA/5 V 144 W 15 A 18 ms 19 ms 70 °C 81 g
spinner
2,2 VA 115 V AC 3 AgNi + 0,2 µ Au 6 A 6 A/250 V AC-1; 6 A/30 V DC-1 5 mA/5 V 144 W 15 A 18 ms 19 ms 70 °C X (LED) 81 g
spinner
1,3 W 24 V DC 3 AgNi + 5 µ Au 6 A 6 A/250 V AC-1; 6 A/30 V DC-1 1mA/5 V 144 W 15 A 18 ms 19 ms 70 °C DX (diod + LED) 81 g
spinner
1,6 W 48 V DC 3 AgNi 10 A 10 A/250 V AC-1; 1,2 A/110 V DC-1 132 W 240 W 30 A 8 ms 9 ms 60 °C 81 g
spinner
1,6 W 110 V DC 3 AgNi 10 A 10 A/250 V AC-1; 1,2 A/110 V DC-1 132 W 240 W 30 A 8 ms 9 ms 60 °C 81 g
spinner
2,4 VA 24 V AC 1 AgNi 10 A 10 A/250 V AC-1; 7 A/110 V DC-1 770 W 240 W 30 A 8 ms 9 ms 60 °C 83 g
spinner
2,4 VA 230 V AC 1 AgNi 10 A 10 A/250 V AC-1; 7 A/110 V DC-1 770 W 240 W 30 A 8 ms 9 ms 60 °C 83 g
spinner
1,3 W 24 V DC 3 AgNi + 0,2 µ Au 6 A 6 A/250 V AC-1; 6 A/30 V DC-1 5 mA/5 V 144 W 15 A 18 ms 19 ms 70 °C FX (polskydd + LED) 81 g
spinner
24 V AC 24 V DC 3 AgNi 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 55 W 240 W 30 A 8 ms 9 ms 60 °C BX (multispole) 81 g
spinner
1,3 W 125 V DC 3 AgNi 10 A 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 55 W 240 W 30 A 8 ms 9 ms 60 °C DX (diod + LED) 81 g
spinner
1,6 W 24 V DC 3 AgNi 10 A 10 A/250 V AC-1; 1,2 A/110 V DC-1 132 W 240 W 30 A 8 ms 9 ms 60 °C FX (polskydd + LED) 81 g
spinner
1,3 W 24 V DC 1 AgNi 10 A 10 A/250 V AC-1; 7 A/110 V DC-1 770 W 240 W 30 A 8 ms 9 ms 60 °C FX (polskydd + LED) 83 g

Vald variant

search C3
C3

C3-A3012A (E4017600)
Industrirelä MRC, 3-pol, 10 A, 12 V AC

spinner

Teknisk data

Ingångsdata

Arbetsområde Un 0,8-1,1
Spoleffekt AC 2,2 VA
Spolspänning AC 12 V AC
Frånslagsspänning Un max 0,15

Utgångsdata

Antal kontakter 3
Kontaktalternativ Standard
Kontaktmaterial AgNi
Brytförmåga spänning 250 V
Brytförmåga ström 10 A
Rekommenderad maxlast 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1
Rekommenderad minlast 10 mA/10 V
Resistiv last 110 V DC max 55 W
Resistiv last 24 V DC max 240 W
Livslängd mekanisk AC: 10 Mill./DC: 20 Mill
Stötström (20 ms) 30 A
Frånslagstid 8 ms
Frånslagstid + kontaktstudstid 9 ms

Allmänna data

IP-klass IP40
Isolation kontakt/kontakt 2500 V
Isolation kontakt/spole 2500 V
Isolationsklass EN60947 250 V, Pollution 3, Group C
Temperaturområde från -40 °C
Temperaturområde lager från -40 °C
Temperaturområde lager till 80 °C
Temperaturområde till 60 °C
Frekvens 50 Hz
Vikt 81 g
Godkännanden CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL

Mått och inkopplingar

Tekniska illustrationer

Nedladdningsbara filer

  • DC-C3A30

    DC-C3A30

Teknisk rådgivning
OEM AutomaticPhilip Molin

Produktansvarig, Elskåpskomponenter

070-091 96 80

Skicka e-post

Kundsupport

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.

075-242 42 00

Skicka e-post

Chatta