Livsmedel - Hygien & processkontroll
Publicerat: 2023-11-10

Livsmedel - Hygien & processkontroll

När det kommer till komponenter som ska användas i livsmedelsproduktion sätter vi kvalitet och säkerhet i främsta rummet för att försäkra oss om att de uppfyller höga standarder och följer branschens regelverk. Vid val av komponenter är materialval, rätt godkännande, kompatibilitet och pålitlighet alla avgörande faktorer i denna bransch. Varje komponent måste väljas noggrant och anpassas för att möta de stränga krav som ställs.

Kunskap

Vi erbjuder ett omfattande och mångsidigt sortiment av komponenter som är utformade för att möta de specifika utmaningar som livsmedelsindustrin står inför. Genom samarbete med ledande tillverkare inom branschen tillhandahåller vi avancerade lösningar för att säkerställa att våra kunder har tillgång till hygieniska och pålitliga komponenter som är skräddarsydda för de krav på renhet och tillförlitlighet som livsmedelsproduktionen kräver.

Här kan du utforska vårt breda sortiment av komponenter som spelar en viktig roll för att säkerställa en framgångsrik livsmedelsproduktion. Vi förstår de unika utmaningar som livsmedelsindustrin står inför och finns alltid nära till hands för att hjälpa till att optimera prestanda, säkerhet och hållbarhet inom branschen. Alla instrument uppfyller FDA-krav och är godkända enligt 3A och/eller EHEDG.

Check Kvalité 

Check Hygien

Check Kompatibilitet

Check Tillförlitlighet

Applikationsexempel - Ett komplett sortiment

Bild på applikationsexempel för produkter inom livsmedelsindustrin

Tryckövervakning

Oavsett om du vill reglera, styra eller övervaka tryck av vätskor, gaser eller ånga så har vi lösningen. Med hjälp av vårt breda sortiment av tryckgivare, manometrar och tryckvakter lämpade för din livsmedelproduktion, tar vi fram rätt instrumentering för rätt applikation. 

Check Digital eller analog mätning
Check Mätområden: -1...+1000 bar
Check Aseptiska/hygieniska processanslutningar i rostfritt stål

Flödesövervakning

Flödesövervakning för att reglera mängden media, säkerställa säkerhet och optimera kostnaderna för produktionen. Det är ett viktigt verktyg för att reglera produktionen och minimera risker, samt optimera råmaterial- och energianvändning. Det säkerställer hög produktkvalitet och minskade produktionskostnader.

Check Vi erbjuder mätmetoder som magnetisk induktiv, puls (turbin), ultraljud och värme (kalometrisk)
Check Aseptiska/hygieniska processanslutningar med storlekar mellan DN10-DN150
Check Flödesområden: 30...640 000 l/h
Check Flödeshastighet: 0,1...10 m/s

Nivåövervakning

Nivåmätning kan vara en utmaning men oavsett om produkten är kletig, skummar eller bubblar, så har vi instrument inom nivåmätning som passar just ert media. Med rätt nivåmätning behöver man inte oroa sig för att kärlet kokar över eller att pumpen går torr.

Check Mätning för all media, vatten som sirap
Check Vakter och givare i PEEK-material
Check Med eller utan lokal display
Check Mätning av vidhäftande eller skummande media

Temperaturövervakning

Temperaturövervakning i en process är viktigt för att säkerställa kvalitet, säkerhet, optimering och reglering av processen. I vårt sortiment finner du temperaturgivare och mätare från världsledande tillverkare som är utformade för att uppfylla de höga kraven på hygien, rengöring och livslängd inom livsmedelsindustrin.

Check Flexibel kommunikation med IO-link, HART eller 4…20 mA
Check Digital eller analog mätning
Check Aseptiska/hygieniska processanslutningar i rostfritt stål

Vätskeanalys

Med koll på både produktens och rengöringens egenskaper i en process går det spara tid och minska förluster. Genom att mäta konduktivitet och turbiditet ges möjlighet att säkerställa kemiska egenskaper, styra processen, skydda miljön och bättre kontrollera utsläpp.

Check KONDUKTIVITETSMÄTNING: Genom att mäta ledningsförmågan hos media och i rengöringsprocessen kan man kontrollera att inga oväntade förändringar sker. Ju högre konduktivitet, desto fler lösta ämnen eller joner finns i lösningen. Vilket kan indikera på t.ex. föroreningar.

Check TURBIDITETSMÄTNING: Turbiditet är ett mått på hur mycket partiklar eller oupplösta ämnen som finns i en vätska. Har man koll på dessa värden kan man enkelt säkerställa kvalitet av rengöringsprocessen, minska vattenförbrukning, minimera produktförluster samt optimera varaktigheten för varje enskilt 
rengöringssteg i CIP.

Tankutrustning

Vi vet att tankarna inom livsmedelsindustrin är av stor betydelse för hela produktionsprocessen. För att bland annat undvika kontaminering och bibehålla hög produktkvalitet krävs rätt rengöring. Vi har tvättdysor, manluckor, provtagningsventiler, dykrör och andra anslutningar så att ni kan känna er trygga med att er produkt behåller samma kvalitet före som efter tvätt.

Check Kundanpassade manluckor för alla typer av tankar
Check Provtagningsventiler för både in- och utlopp av produkt
Check Tankrengöring för små och stora tankar

Processövervakning

Vi erbjuder ett antal varianter synglas och olika tillbehör som extra glas, packningar, torkare och torkarblad. I sortimentet finns även synglaslampor och kameror som garanterar belysning i kombination med fri sikt för att säkerställa optimal visuell kontroll av din process.

Check ATEX-klassade kameror och lampor
Check Aluminium eller rostfritt material
Check Hygieniska synglas 

Slang och kopplingar

Vår slang är specifikt utvecklad för livsmedelsindustrin och dess höga krav på hygien. Med lång livslängd och minimalt underhåll blir det möjligt att minska antalet produktionsstopp samt underhållskostnader. Med möjlighet att få alla branschens anslutningar i rostfritt stål färdigmonterade på slangen finns en lösning för alla applikationer.

Check Dimensioner: 1...250 mm
Check Temperatur: -270 °C...550 °C
Check Arbetstryck: <250 bar
Check Kompletta med anslutningar i kundanpassade längder

Ventiler

Inom livsmedelsindustrin är rätt ventiler avgörande. Ventilerna utgör själva grunden i hela produktionen. Våra ventiler uppfyller de sanitära kraven i moderna processer och de strängaste kraven när det gäller rengörbarhet. Vi erbjuder helsvarvade ventiler i rätt material för att klara de påfrestningar som kan uppstå till följd av temperaturskiftningar, samt en kontrolltopp i världsklass. Med SORIO kontrolltopp får du inte enbart information om ventilen är i öppet eller stängt läge eller om den är trasig. Det är även möjligt att arbeta förebyggande med bland annat realtidsövervakning, varning vid eventuella funktionsfel, fjärrstyrd ventillokalisering och mycket mer.

Check Mixproofventiler
Check Sätesventiler
Check Säkerhetsventiler
Check Hygieniska vridspjällsventiler
Check Intelligent kontrolltopp

Piggingsystem

Den största fördelen att använda sig av ett piggingsystem är att återvinna produkt, vilket ökar avkastningen och minskar svinn. Ett piggingsystem består av en projektil kallad ”pigg” som drivs genom en rörledning med hjälp av luft eller vatten. När piggen rör sig genom systemet trycker den upp till 95 % av den överflödiga produkten i rören framför sig så att den kan användas i stället för att slösas bort. 

Check Minimerar slöseri med råvaror och återvinner upp till 95 % produkt
Check Minskar förbrukningen av energi, vatten och rengöringsmedel
Check Minska stilleståndstiden mellan produktbyte


Säkerhet

Ljusridå 

Datalogic SG4-H är den första ljusridån på marknaden tillverkad i rostfritt stål, AISI 316L. Den har en frontlins av glas och en profil utan hål eller skarpa kanter för enkel rengöring. Denna ljusridå är särskilt lämplig för användning inom livsmedelsindustrin på grund av dess rengöringsvänlighet och tolerans mot starka rengöringsmedel. Utvecklad för att möta hygienkraven inom läkemedelsindustrin kan SG4-H motstå avspolning med kraftfulla rengöringsmedel även vid höga temperaturer.

Säkerhetsradar

Vi erbjuder säkerhetsradar från inxpect för att säkerställa trygghet inom produktionen. Denna säkerhetsradar fungerar som ett effektivt hinder för oavsiktliga återstarter i produktionsceller.
Säkerhetsradarn har en detekteringsfunktion som säkerställer en trygg arbetsmiljö genom att identifiera när någon närmar sig farliga områden och kan snabbt sätta maskinen i ett säkert läge. En annan viktig egenskap hos vår säkerhetsradar är dess förmåga att fungera som ett pålitligt återstartsskydd. Genom att förhindra omstart av maskinen när någon befinner sig i ett farligt område elimineras risken för potentiellt skadliga situationer och skapar därigenom en säkrare arbetsmiljö.

Rostfria brytare

Vi erbjuder brytare tillverkade av rostfritt stål 316 och som är designade för att klara de tuffa miljöerna inom livsmedelsbearbetning, förpackning och farmaceutiska applikationer.

De är lämpliga för CIP SIP-rengöring och klassas som IP69K, vilket innebär att de klarar högtryckstvätt med rengöringsmedel vid 80 °C och 100 psi. De är specificerade för en temperatur på upp till 105 °C men är utformade för att fungera säkert upp till 125 °C.

Brytarna har alltid funktionen att bryta säkerhetskretsen vid öppning av lucka eller dörr. I miljön inom livsmedelsproduktion används de oftast i kärl som innehåller kalla eller varma vätskor.

Nödstoppsknappar

Dessa knappar har en elegant stil och ergonomisk design i zinklegrerad aluminium. Klarar extrema omgivningsförhållanden med godkännande IP66, IP67 & IP69K och är väldigt motståndskraftiga mot oljor, lösningsmedel och kolväte.


Hygienisk och krävande miljö

Rostfri märkning

I vårt sortiment finns märken tillverkade av rostfritt stål (AISI 316) vilka är speciellt utformade för att märka ledningar och kablar i miljöer med höga krav på hållbarhet. Dessa märken är motståndskraftiga mot brand, vatten, fukt och korrosion, vilket gör dem perfekta för användning inom livsmedelsindustrin. De kan enkelt fästas på kablar med rostfria buntband eller nitar för en säker och hållbar märkning.
 

Skyddsslang

Slangen är avsedd att skydda kablarna i maskinen. Inom livsmedels- och dryckesindustrin ställs höga krav på att alla produktionsdelar är av högsta kvalitet och uppfyller stränga hygienstandarder. Flexa har tagit sig an dessa krav och erbjuder skräddarsydda lösningar för att tillgodose behoven inom livsmedels- och dryckesproduktion. Deras produkter inom FLEXA-FOOD-kategorin är designade för att vara resistenta mot vanliga rengöringsmedel och rengöringsprocesser som används inom livsmedels- och dryckesindustrin, såsom kemikalier, och är möjliga att spola av. Detta gör Flexas produkter till pålitliga och säkra komponenter i produktionskedjan.
 

Kablar

Vid valet av kablar är det viktigt att säkerställa att de stämmer överens med höga hygienstandarder och har motståndskraft mot krävande produktionsmiljöer. Kablar som används i denna sektor måste kunna hantera olika typer av vätskor, såsom färskt, processat och avloppsvatten. En central aspekt är även deras förmåga att tåla avspolning och de kemikalier som används vid rengöringsprocesser.

Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt kablarnas motståndskraft mot olika drycker, såsom fruktjuicer, vin, öl och lemonad och huruvida dessa vätskor är kalla, varma eller befinner sig i en begränsad tidsram för upphettning. För att möta dessa krav är kablar med yttermantel i termoplastisk elastomer (TPE) särskilt lämpliga. Denna typ av yttermantel gör dem idealiska för applikationer där kontakt med vegetabiliska fetter, animaliska fetter, oljor, mejeriprodukter som mjölk, smör och ost, samt bearbetning av fisk och kött är vanligt förekommande.

För att säkerställa att kablar möter de stränga kraven inom livsmedelsindustrin bör de vara väderbeständiga samt motstå bioolja, tvättmedel och varmvatten. Denna motståndskraft gör dem lämpliga för användning inte bara inom livsmedels- och dryckesindustrin utan även inom komposteringsanläggningar.

 

Kabelkedjor

Via vår tillverkare, igus, erbjuder vi specifika serier av kabelkedjor för livsmedelsindustrin. De högpresterande polymererna som används inom livsmedelssektorn är konstruerade för att vara smörjfria och har förmågan att steriliseras med het ånga samt rengöras med kemiska ämnen utan att påverka prestandan. Dessa egenskaper gör dem särskilt lämpliga för användning i livsmedelsbearbetningsmaskiner och produktionsprocesser där livsmedelssäkerhet är av yttersta vikt.
En särskild egenskap hos dessa kabelkedjor är deras karaktäristiska blå färg, vilket underlättar identifiering om delar skulle lossna och riskera att hamna i produktionen. Detta visuella inslag ökar säkerheten och underlättar övervakningen av produktionsutrustningen.

Fördelarna med igus-produkter inom livsmedelsindustrin:

FDA-kompatibla polymerer och certifiering enligt EU-förordning 10/2011
Ingen smörjning, vilket innebär ingen risk för produktkontaminering
Temperaturbeständiga och korrosionsfria
Låg fuktupptagning
Motståndskraftiga mot kemikalier, syror, alkaliska ämnen och alkoholbaserade rengöringsmedel
Underhållsfria
Hög slitstyrka

 

Tryckknappar Lovato – Platinum

Vi har ett robust och mångsidigt sortiment av tryckknappar för livsmedelsindustrin, som bland annat utgörs av Lovato's Platinum-serie. Dessa tryckknappar finns tillgängliga i två storlekar och tillverkas av material såsom zink och aluminium. De är konstruerade för att klara extrema omgivningsförhållanden och är klassificerade med IP66, IP67 och IP69K, vilket gör dem perfekta för användning i krävande miljöer. Deras robusta konstruktion kombineras med en snygg och ergonomisk design för optimal användarupplevelse.

Dessa tryckknappar är motståndskraftiga mot oljor, lösningsmedel och kolväten, vilket säkerställer långvarig prestanda även under tuffa förhållanden i livsmedelsindustrin. Dessutom erbjuder vi möjlighet till kundanpassning för att möta specifika behov och krav.

Tryckknappslådor i metall

För livsmedelsindustrin rekommenderar vi våra tryckknappslådor i metall. Dessa lådor är tillverkade av aluminium och finns tillgängliga i olika utföranden. Du kan välja mellan lådor med färdiga hål och lådor utan hål, varav de senare finns i sju olika storlekar för att passa olika behov. Samtliga av dessa lådor är klassificerade med IP66 och IP67, vilket garanterar en hög skyddsnivå mot vatten och damm och gör dem lämpliga för användning även i tuffa miljöer. Deras robusta konstruktion gör dem särskilt lämpliga för tunga applikationer inom livsmedelsindustrin.

Livsmedelskontakter

Livsmedelskontakterna skickar signaler och ström i maskinerna. Han F+B från HARTING är en serie anslutningar speciellt utformade för livsmedels- och dryckesindustrin. Kontakterna har släta ytor för att förhindra bakterieansamling, är robusta och spolsäkra mot vatten och rengöringsmedel. Ecolab®-godkännandet bekräftar resistens mot aggressiva rengöringsmedel. HARTINGs höga kvalitetsstandarder säkerställs genom 100 % kontroll.
Systemkablaget är perfekt för hygienkrävande miljöer och erbjuder förmonterade plug & play-lösningar, vilket minimerar installationstid och fel.

Minska driftstopp

Varje minut är avgörande när en maskin är ur funktion och operatörer och serviceteam är ofta under stor tidspress vid avbrott. I sådana situationer måste anslutningarna till anläggningen vara enkla att hantera.
När Han® F+B används behöver användarna inte öppna några kabelgenomföringar på styrsystemet för att koppla bort fältenheter. Den komplexa frånkopplingen och omkonfigureringen av fast ledning är inte längre nödvändig. Detta resulterar i snabbare anläggningsinstallationer när kontaktdon används. Verktygsbyten och serviceanrop kan också genomföras snabbt.
Dessutom har Han F+B-serien designats för enkel, säker och snabb in- och urkoppling. Speciella räfflor på husväggarna säkerställer dessutom att installatörens händer inte glider av kontakten.
 

FÖRSKRUVNING ROSTFRI HATGLAND

Vid valet av förskruvningar för användning inom livsmedelsproduktion är det viktigt att beakta flera avgörande faktorer för att säkerställa överensstämmelse med höga hygienstandarder och övriga lagliga föreskrifter. En produkt som exemplifierar dessa krav är HatGLAND, som inte bara uppfyller de stränga rengöringskraven enligt maskindirektivet 2006/42/EG, DIN EN 1672-2-2005 och EHEDG Dokument 8 och 13, utan utmärker sig även genom sina unika egenskaper.

HatGLAND är konstruerad med en lutning på 25 %, vilket främjar snabb och enkel avrinning av vätskor, vilket är avgörande för att undvika ansamling av smuts och bakterier. Dess konstruktion innefattar inga fördjupningar, skåror eller upphöjningar, vilket minimerar risken för smutsansamling och därmed underlättar rengöringsprocessen.

För att säkerställa högsta hygienstandarder är HatGLAND utrustad med packningar av hygienanpassat material samt uppfyller kraven för IP68 och IP69K. Dessa egenskaper bidrar inte bara till att förhindra föroreningar utan garanterar också en högre säkerhetsnivå och överlägsen kvalitet i anläggningskonstruktioner inom livsmedelsproduktionen.

 

Ljustorn

Vårt monolistiska ljustorn MT60 från Auer är är ett vitt ljustorn som fungerar bra i en ren miljö. Vid valet av ett ljustorn inom livsmedelsproduktion bör man tänka på att undvika ett modulärt ljustorn, eftersom modulära varianter har skarvar där smuts kan tränga in. MT60 är inte modulärt utan levereras som en hel lampa. Den är även IP66-klassad, vilket möjliggör avspolning med en vattenslang på nära håll och enkel rengöring. Det är viktigt att också överväga placeringen och välja något som syns och lätt uppfattas av exempelvis en maskinoperatör.

Ljustorn används främst inom livsmedelsindustrin för att signalera om allt fungerar som det ska (grönt), om något inte fungerar helt korrekt (gult) eller om det finns ett stopp i någon maskin (rött). Denna typ av industri är ofta högljudd, och synen är då ett bra komplement till ljudet om något skulle stanna. Det kan också vara så att en maskinoperatör arbetar med flera maskiner i olika rum, och det blir då enkelt att se om allt fungerar som det ska genom att ljustornet lyser grönt, utan att behöva gå och kontrollera själv. Ljustornet har även blinkande rött ljus som drar uppmärksamheten till den som ska observera det.

Andra användningsområden inom livsmedelsproduktionen inkluderar eventuell varning för fara, till exempel om det finns truckar på områden där människor arbetar. Detta är särskilt relevant eftersom ljudet inte alltid är tillförlitligt. Placeringen av ljustornet skulle kunna vara i en korsning eller runt ett hörn där sikten är begränsad.

FIEPOS

FIEPOS-aggregaten finns med skyddsklasser IP54, IP65 eller IP67 och är perfekta för nästan alla miljöer, inklusive livsmedelsindustrin. Den kompakta storleken och det breda arbetstemperaturområdet möjliggör användning även i krävande produktionsmiljöer. Dess låga inrusningsström och höga verkningsgrad garanterar pålitlig prestanda och energieffektivitet. PULS avancerade teknik och prestanda gör att de kan uppfylla de allra flesta kraven. Som tillval kan du få inbyggd elektronisk säkring som gör att du skyddar både ditt kablage och produkter. Tillsammans med IO-Link kan du styra och övervaka aggregatet live i kontrollrummet.

Industriell LED-belysning

Sangel LED-armaturer  är lämplig belysning för livsmedelsindustrin. Med dess robusta aluminiumhölje och FDA-godkända PMMA-skydd erbjuds en utmärkt lösning för olika tillämpningar inom branschen.

Med en IP67-klassificering är armaturerna från Sangel tåliga mot inträngande vätskor, vilket möjliggör rengöring i enlighet med de strikta krav som gäller inom livsmedelsindustrin.

Om du har specifika krav på en armatur, såsom rostfria stålhus, en särskild design eller ett speciellt skyddsmaterial, vänligen kontakta oss. Vi har omfattande erfarenhet av skräddarsydda lösningar.


Kontroll och styrning

Kylare

Seiferts kylare går att få från IP55 upp till IP66 med typklassning upp till NEMA / typ 4X, även rostfritt stål finns som alternativ för att säkerställa god hygien och hög tolerans mot korrosiva medel.
• Slimline Pro: För utmanande miljöer som livsmedelsindustrin kan SLIMLINE PRO-modeller förses med rostfria kåpor (IP56 / UL Type 3, 3R, 4 and 4X).
• Compact indoor: För tillämpningar som kräver hög hygien eller högt korrosionsskydd kan enheterna även beställas i rostfritt stål.
• Peltier: Skyddsklass IP66 eller NEMA/UL Typ 4X. Peltierelementen fungerar enligt peltier-tekniken och behöver ej köldmedie.
• Soliterm Protect: Denna serie har skyddslackad kondensor, samt skyddslackade rör. Modellen kommer i en rostfri huskropp av V4A (AISI 316) säkerställer förbättrat skydd mot kemikalier och luft med hög salthalt.
• Compact Outdoor: Skyddsklasserna IP56, NEMA/Typ 12, 3R, 4X och en temperaturintervall på -40 till +60 ˚C säkerställer att dina elektronikkomponenter alltid hålls vid den nödvändiga temperaturen även i korrosiva miljöer som livsmedelsbranschen.

 Kapslingar

Valet av kapsling för användning inom livsmedelsproduktion är viktigt för att säkerställa överensstämmelse med hälsokrav och för att minska risken för kontaminering. Här är några specifika faktorer att överväga:

Material: En rekommendation är att använda rostfritt stål AISI 304 eller rostfritt stål AISI 316L, vilket är en specifik typ av rostfritt stål känt för sin överlägsna korrosionsbeständighet, särskilt i aggressiva miljöer som utsätts för klorider. Det är motståndskraftigt mot korrosion både i sura och alkaliska miljöer.

Klassificering: IP-klassen för kapslingen relaterar till dess skyddsnivå mot intrång av fasta partiklar och vätskor. De vanligaste IP-klasserna som accepteras inom livsmedelsindustrin är IP66, IP67, IP68 och IP69.

Tätning: En ytterligare aspekt att beakta är tätningen. Vi kan erbjuda en speciell silikonpackning samt ett hygienlås till våra kapslingar, vilka är specifikt framtagna för användning inom livsmedelsindustrin.

Ventilationskåpa i rostfritt stål

Ventilationskåpa i rostfritt stål från vår tillverkare STEGO, speciellt utvecklad för användning inom livsmedelsindustrin. Denna rostfria kåpa är utrustad med dubbelverkande membran och har en hög IP-klassning på IP66/IP67, vilket ger ett effektivt skydd mot inträngande vatten och damm. Dess robusta konstruktion gör den lämplig för att klara av extrema temperaturer, från -35 till +80 °C.

Vanligtvis tillverkas ventilationskåpor i plast, men Stego har skapat denna modell i rostfritt stål specifikt för att uppfylla de krav som livsmedelsindustrin ställer. Med högkvalitativa material och noggrann design säkerställer denna ventilationskåpa både hållbarhet och pålitlig prestanda, vilket gör den till det perfekta valet för din industriella applikation inom livsmedelssektorn.

SPC-515

SPC-515 är en 15-tums multi-touch panel-PC med ett helt förseglat, IP69K-klassat 304L rostfritt chassi, vilket gör den idealisk för de mest krävande miljöerna inom livsmedels- samt läkemedelsindustrin.

En ytterligare funktion hos SPC-515 är dess glaspekskärm som är förstärkt med splitterskyddsfilm. Detta eliminerar risken för att trasigt glas kan utgöra säkerhetsrisker eller orsaka kontaminationsproblem inom känsliga produktionsområden.

SPC-515 uppfyller även kraven enligt EN 1672-2 specifikationer, vilket säkerställer att den lever upp till de standarder som finns för hygien inom livsmedelsbearbetningsapplikationer.
Genom att integrera dessa standarder i sin design ger SPC-515 den nivå av säkerhet och renlighet som krävs i miljöer där precision och hygien är avgörande.

 

Bildanalys och kvalitetskontroll

UltraSeal belysning

UltraSeal är en serie belysningsarmaturer som är speciellt framtagna för livsmedelsindustrin. Med IP69K-klassificering och noggrant utvalda material kan den rengöras med både högtryck och frätande medel. Den släta ytan är också lätt att hålla ren. På insidan finner vi den höga prestanda och flexibilitet som vi har vant oss vid att få från Advanced Illumination, vilket gör att du kan välja den spridning, våglängd och de kontroller som passar dig bäst. 

 

SWIR

Tack vare den senaste tidens utveckling har prestandan för short wave infra red (SWIR) öppnat upp nya möjligheter. Genom att gå utanför det synliga ljuset kan man utföra inspektionsuppgifter som tidigare var omöjliga. Det går nu att tydligt skilja mellan nötter och stenar, observera små jordpartiklar på grönsaker och bedöma fyllnadsnivån i ogenomskinliga flaskor.

Värmekameror

Temperatur är det vanligaste värdet som mäts inom industrin efter tid. Ingenstans är detta så sant som inom livsmedelsindustrin där infraröd strålning utgör ett otroligt flexibelt och kraftfullt verktyg.

Fukthalt: När fukt avdunstar från en yta tar den med sig värme och ytan blir kallare vilket kan detekteras med en värmekamera.
Bakning: Vid exempelvis brödbakning kan temperaturen på brödet observeras för att optimera ugnens prestanda och brödets kvalitet.
Plastförpackningar: Med rätt sensor kan temperaturen övervakas även på tunna plastfilmer.
Frystransporter: Vid mottagande av frusna transporter kan en värmekamera användas för att säkerställa att hela pallen är frusen och därigenom garantera en obruten köldkedja så att speditören inte har stängt av kylan under transporten.
Branddetektion: Under torkning kan produkter fastna och bli för varma, vilket ökar risken för brand. En värmekamera kan användas för att upptäcka detta i tid.
 

Industriella datorer från Neousys  

Neousys fläktlösa datorer är designade för industriella ändamål och klarar av både låga och höga omgivningstemperaturer (-40 till +70 °C), vilket gör dem perfekta att använda både i kalla lager och i närheten av en stor ugn. För mer krävande förhållanden finns även serierna SEMIL och AWP, som är IP-klassade och därmed mer lämpade för användning inom livsmedelsproduktion. Dessa förhållanden kan inkludera extrema temperaturvariationer, hög luftfuktighet, frekventa vibrationer och andra ogynnsamma miljöförhållanden. Deras robusta konstruktion, förstärkta chassin och patenterade teknik möjliggör pålitlig och effektiv prestanda, vilket gör dem särskilt lämpade för krävande livsmedelsproduktionsmiljöer där stabilitet och pålitlighet är av yttersta vikt.

Neousys erbjuder en bred produktlinje, från små industriella datorer med låg energiförbrukning till kraftfulla AI-datorer med dubbla grafikkort.

 

Smartkameror och skannrar från Zebra  

Zebra är världsledande när det gäller streckkodsläsning, och med deras nya smartkamera får du en produkt som är anpassad för industrin. En smartkamera ger dig ett komplett system med dator, kamera, optik, kapsling (IP65/67) och mjukvara i en enda produkt.

I livsmedelsproduktionen är kraven höga när det gäller noggrannhet, pålitlighet och inte minst spårbarhet. Zebra gör det enkelt och kostnadseffektivt att lägga till en vision eller streckkodslösning i ett redan befintligt system. Om behoven skulle ändras i framtiden kan du enkelt köpa till licenser utan att behöva ändra hårdvaran, till exempel för Vision Tools eller Deep Learning OCR.

Oavsett om det handlar om att spåra kartonger eller utföra mätningar erbjuder Zebra en pålitlig och användarvänlig lösning för olika tillämpningar.

 

Bin Picking

Bin Picking erbjuder beröringsfri hantering ända tills roboten plockar ett föremål och möjligheten att dra nytta av AI. Med denna kombination tillhandahåller våra kunder inom livsmedelsindustrin en pålitlig och effektiv metod för produkthantering, samtidigt som de bibehåller höga hygienstandarder och har möjlighet att snabbt anpassa sig till förändringar i produktionen.

Den första centrala fördelen är den beröringsfria hanteringen av produkter, möjliggjord genom användningen av avancerad robotteknologi. Trots att själva lösningen inte introducerar några ytterligare hygienstandarder, eliminerar den effektivt risken för kontaminering. Produkterna kommer endast i kontakt med roboten, vilket är fördelaktigt inom livsmedelsindustrin där strikta hygienkrav är nödvändiga för att säkerställa både produktkvalitet och konsumenternas hälsa.

Den andra fördelen uppnås genom integrationen av artificiell intelligens (AI), vilket öppnar upp för imponerande flexibilitet. AI:s adaptivitet möjliggör snabba och effektiva omställningar av systemet för att hantera olika batcher. Detta är särskilt fördelaktigt för livsmedelsproducenter som regelbundet behöver växla mellan olika produkter och recept. Genom denna teknologiska lösning kan våra kunder optimera produktionsprocessen, minska nedställningstider och öka den övergripande effektiviteten.

 

Läs mer om livsmedelsrelaterade artiklar

Inspo

Kundsupport

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.

phone 075-242 42 00

Skicka e-post Skicka e-post

comments Chatta