Hallå där Jens Kjellsson
Publicerat: 2022-12-02

Hallå där Jens Kjellsson

Det nya året står för dörren och vi har några frågor till vår VD om året som varit och det som komma skall. Hur har det gått för OEM Automatic och vad har vi för förväntningar på framtiden?

Företagsnytt

Berätta lite om 2022? Hur har det gått för oss?

Vi summerar ytterligare ett starkt år med hög kundaktivitet inom samtliga affärsområden. Den totala försäljningen ökade med ca 20 procent och vi passerar 900 MSEK vilket är en ny rekordnotering. Trots fortsatta störningar i värdekedjorna och ökade priser på insatsvaror, lyckades våra entreprenörsledda affärsområden i huvudsak möta sina kundåtaganden genom en aktiv kund- och leverantörsdialog. Det är väldigt tillfredsställande att se att vår affärsmodell fungerar mycket väl och uppskattas av våra kunder och leverantörer.

Vill du säga något om vårt hållbarhetsarbete?

Att fokusera på utvecklingen mot ett hållbart samhälle och en hållbar industri är ett fortsatt fokus för oss. Vi jobbar målmedvetet för en mer hållbar framtid och att säkerställa långsiktig lönsamhet och utveckling för bolaget genom vår roll som leverantör och kunskapsförmedlare. Att göra hållbara affärer är inte bara bra för vår jord och de som verkar där - det skapar även affärsmöjligheter.

Elin Gustafsson, som är Hållbarhetsansvarig på företaget, har med flera andra drivit på och utvecklat detta på ett väldigt bra sätt. Hållbarhetsarbetet är viktigt och att stoppa klimatförändringar är en av vår tids största utmaningar och alla kan och måste bidra för att minska vår miljöpåverkan. Under året tycker jag vi har tagit flera steg för att bidra i detta arbete.
 

Vad har du för förväntningar inför 2023?

Den starka orderingången från början av året består och vi ser i dagsläget inga tydliga tecken på en generell avmattning från våra kunder. Förväntan är att den totala orderstocken minskar något i volym allt eftersom störningarna i värdekedjorna avtar. Nivån på orderstocken är dock fortsatt hög och av god kvalité. Vi befinner oss i ett väldigt osäkert omvärldsläge och är ödmjuka inför dess utveckling. Samtidigt är vi väl förberedda och har starka positioner i våra affärssegment med underliggande tillväxt inom industriell automation. Detta i kombination med vår väl beprövade affärsmodell där vi är vana att snabbt ställa om för att hantera utmaningar och samtidigt fånga möjligheter gör oss väl rustade inför framtiden. Jag är övertygad om att oavsett hur marknaden utvecklar sig framåt, så har vi goda förutsättningar för fortsatt hållbar och lönsam tillväxt.

Avslutningsvis vill jag passa på att tacka alla engagerade och skickliga medarbetare i vårt bolag för fantastiska insatser under 2022.
Teknisk rådgivning
OEM AutomaticJens Kjellsson

VD

076-527 82 80 076-527 82 80

Skicka e-post Skicka e-post

Kundsupport

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.

phone 075-242 42 00

Skicka e-post Skicka e-post

comments Chatta