Solceller pa huvudkontor OG hallbarhet
Publicerat: 2022-08-29

Fler solceller och minskad elförbrukning

Vi tycker det är viktigt att bidra till utökningen av hållbara elkällor för att minska beroendet av fossila bränslen för elproduktion. Under 2022 utökar vi vårt solcellsbestånd och kommer därmed täcka över 50 % av vårt årsbehov av el på fastigheterna i Tranås.

Företagsnytt

Så blir effekten av installationen

Vi är så stolta och glada över våra solceller som nu utökas till alla byggnader i Tranås inom OEM-koncernen. Det har blivit av allt större vikt att utöka kapaciteten så som omvärldsläget ser ut och med de begränsningar i överföringskapacitet som finns i våra elnät. I denna tabell får du en översikt över hur arbetet har sett ut och vad det innebär för respektive anläggning.
 Enhet Effekt installation 2019 Effekt ny installation 2022 Nyinstallationens andel av förbrukningen
Logistikcenter Höganloft 254 kW / 250 MWh 244 kW / 220 MWh

30 % utökning
Totalt 60 % solel

Huvudkontor Dalagatan  0 MWh  120 kW / 100 MWh  40 % 
Moderbolag och systerbolag Norraby  0 MWh  72 kW / 60 MWh  30 %
SUMMA  Totalt 630 MWh  Över 50%

solceller hoganloft2 ovan
solceller på dalagatan bild
SOLCELLER NÄCKSTRÖM bild

Vi minskar vår elförbrukning

För att ur ett makroperspektiv minska beroendet av fossila bränslen är det också angeläget att alla bidrar till att minska sin förbrukning. Detta är något som vi haft högt fokus på under de senaste åren. Vi har genomfört ett flertal åtgärder som syftar till att förbättra energiprestandan i våra fastigheter.

LED-belysning 

Vi har satt in LED-belysning i samtliga kontor och lagerytor, vilket ger en god energibesparing och bättre ljusflöde. Bara den senaste uppgraderingen av belysning på gamla delen av lagret på logistikcentret Höganloft ger en årlig besparing på 70 000 kWh.

Ny hantering av wellavfall

Den gamla hanteringen av wellavfall som innebar att man var tvungen att gå ut för att tömma har ersatts med en komprimator så man kan göra sig av med wellpapp från insidan av byggnaden. Det går nu snabbare att tömma, blir mer effektivt och vi får energivinster både i uppvärmning och att vi slipper kalldrag in i byggnaden. Det är inte heller lika tungt att tömma. Även brandsäkerhet blir bättre eftersom vi har täckta kärl.

Snabbportar för godshantering

Vi har snabbportar för godshantering i de positioner vi inte kan ha lasthus. De minimerar tiden porten är öppen och reducerar på så sätt både värme/kylbehov men ger också ett bättre och jämnare arbetsklimat inomhus. I våra lasthus finns vädertätningar.

Bergvärmeanläggning

På Logistikcentret Höganloft finns en högeffektiv bergvärmeanläggning som även ger kyla från berget på sommaren. Detta ger en behaglig inomhustemperatur året om och eftersom borrhålen värms upp på sommaren får vi högre verkningsgrad ur systemet på vintern. 

Energibesparingsprojekt

Med energibesparingsprojekten på OEM:s tre fastigheter i Tranås under 2017–2021 har vi 14 % lägre elförbrukning trots tillbyggnaden på vårt logistikcenter Höganloft. 
Teknisk rådgivning
Elin GustafssonElin Gustafsson

Kvalitetschef

073-666 71 92 073-666 71 92

Skicka e-post Skicka e-post

Kundsupport

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.

phone 075-242 42 00

Skicka e-post Skicka e-post

comments Chatta