KSR Kuebler

KSR Kuebler är sedan ursprunget på 60-talet en av världens ledande tillverkare av flottörnivåvakter och mätare. Sedan starten av Heinrich Kübler AG i Schweiz 1976, är KSR Kuebler känt för sina kvalitetsprodukter som bland annat nivåindikatorer, nivåmätare, nivåvakter och magnetbrytare.

Produktionen sker huvudsakligen vid deras kvalitetcertifierade (ISO 9001) anläggningar i Schweiz under största möjliga miljöhänsyn. All tillverkning är certifierad enligt CE/PED 97/23/EG (EU:s Tryckkärlsdirektiv) i högsta säkerhetskategori. De kan leverera utrustning för höga/låga tryck och temperaturer liksom även för brandfarliga vätskor enl. ATEX 94/9/EG.

KSR Kuebler produkter är i dag spridda över hela världen i maskiner, apparater, tankar och processanläggningar inom de mest skiftande branscher. Till grund för detta ligger ett antal patenterade tekniska lösningar och internationella godkännanden inom skeppsbyggnad, livsmedelsteknik, värmeteknik etc. På produktsidorna visar vi exempel på deras apparater med tekniska data. Eftersom de ofta anpassar sina givare till användningsfallen (istället för tvärtom!), så rekommenderar vi att du kontaktar oss för ett optimalt val.

EXEMPEL PÅ OMRÅDEN DÄR KUEBLER'S PRODUKTER ANVÄNDS:
  • Process- och kemisk industri
  • Energi- och värmeanläggningar
  • Skeppsbyggnad och offshore
  • Livsmedels- och läkemedelsindustrin
  • Maskinbyggare
Kundsupport

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.

075-242 42 00

Skicka e-post

Chatta