Allmänt om maskinsäkerhet

Allmän infomration om maskinsäkerhet.
Info_icon
Bakgrund
OEM AUTOMATIC

Bakgrund

  • Tanken med alla samordningar inom standardiseringen för EG:s inre marknad har sin bakgrund i målen att det skall vara en inre fri marknad som råder mellan medlemsländerna.
Beställningsvara
Arbetsmiljölagen (1977:1160)
OEM AUTOMATIC

Arbetsmiljölagen (1977:1160)

  • Anger mer i detalj krav och skyldigheter beträffande arbetsmiljön.
Beställningsvara
Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)
OEM AUTOMATIC

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)

  • Utdrag av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
Beställningsvara
Minimidirektivet - Användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4)
OEM AUTOMATIC

Minimidirektivet - Användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4)

  • Dessa föreskrifter gäller maskiner tillverkade före 1995.
Beställningsvara
Nya Maskindirektivet - Maskiner (AFS2008:3)
OEM AUTOMATIC

Nya Maskindirektivet - Maskiner (AFS2008:3)

  • Alla ”maskiner” som tillverkas eller tas i bruk från och med 2009-12-29 skall uppfylla kraven i maskindirektivet. Maskindirektivet indelas i 11 bilagor, nedan presenteras några viktiga punkter. .
Beställningsvara
Harmoniserade standarder
OEM AUTOMATIC

Harmoniserade standarder

  • Genom att följa en harmoniserad Europeisk standard uppfyller man kraven i det direktiv som standarden harmoniserats mot
  • .
Beställningsvara
Riskbedömning och riskreducering - SS-EN ISO 12100:2010
OEM AUTOMATIC

Riskbedömning och riskreducering - SS-EN ISO 12100:2010

  • För att kunna avgöra hur farlig en maskin är måste en riskbedömning göras. Ovan standard ger principerna för att utföra en riskbedömning.
Beställningsvara
Standarder för säkra styrsystem - SS-EN ISO 13849-1 och SS-EN 62061
ALLEN-BRADLEY

Standarder för säkra styrsystem - SS-EN ISO 13849-1 och SS-EN 62061

  • Båda kan användas för att uppfylla maskindirektivets krav. SS-EN ISO 13849-1 använder PL och SS-EN 62061 använder SIL.
Beställningsvara
Sistema
OEM AUTOMATIC

Sistema

  • Ett programverktyg för beräkningar av PL-nivå enligt SS-EN ISO 13849-1
Beställningsvara

Lär dig mer i Inspo

SH4-serien
Produktnytt

SH4-serien: Ljusridåer för säkerhet i industri och logistik

I dagens snabbt utvecklande tillverknings- och intralogistiksektorer är säkerheten en prioritet med högt ställda krav. För att tillmötesgå dessa krav har Datasensing utvecklat en banbrytande lösning - SH4-serien.

Skogsbruk - Kraftfullt & robust
Kunskap

Skogsbruk - Kraftfullt & robust

Skogsindustrin är en stor och viktig bransch i Sverige, både för enskilda företag och landets ekonomi. För att säkerställa att den är lönsam och effektiv, är det viktigt att allt från skotare till avverkningsmaskiner håller högsta kvalitet. Det innebär att de komponenter som används i skogsbruksmaskiner och i skogsmiljö måste vara robusta nog att klara av tuff terräng, tunga lyft och framför allt skapa en säker arbetsplats.

Vår inspodag 2023
Företagsnytt

Inspodagen 2023

Över 100 besökare samlades för att se vår breda produktportfölj, träffa våra kunniga produktansvariga och lyssna på föreläsningar med fokus på IIOT.

Vi löser säkerheten till ditt sågverk
Kunskap

Vi löser säkerheten till ditt sågverk

Förhindra olyckor och öka säkerheten för anställda på sågverk. Vi hjälper dig med produkter och lösningar med fokus på säkerhet.

Lösningar för mätning och övervakning i sågverket
Kunskap

Lösningar för mätning och övervakning i sågverket

Vi har komponenter som kan hjälpa till att effektivisera maskinerna i sågverket. Automatiserade lösningar är vår specialitet och vi finns här för dig och är alltid nära till hands för rådgivning och stöttning. Produkterna i våra lösningar kan exempelvis kopplas till styrsystem eller larmsystem för att hindra driftstopp eller varna operatörer om det sker något avvikande i produktionen.

Logistik
Kunskap

Här får du hjälp med att få en optimal logistik

I denna artikel vill vi lyfta bredden av vårt sortiment och kunskap genom att visa exempel på hur vi kan hjälpa dig att optimera din logistik. Det finns mycket att tänka på och det finns många åtgärder som kan göras för att nå optimala resultat.

Teknisk rådgivning
Jörgen CarlswärdJörgen Carlswärd

Produktansvarig, Sensor & Maskinsäkerhet, Certifierad Maskinsäkerhetsspecialist

076-527 85 70 076-527 85 70

Skicka e-post Skicka e-post

Kundsupport

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.

phone 075-242 42 00

Skicka e-post Skicka e-post

comments Chatta