Så väljer du rätt kylaggregat
Publicerat: 2023-11-08

Så väljer du rätt kylaggregat

I vår guide lär du dig vikten av rätt temperatur i ditt apparatskåp. Vi utforskar de vanligaste kylmetoderna och granskar en av dem närmare. Du kommer inte bara förstå hur kylsystem fungerar, utan även få konkreta tips för att hålla temperaturen stabil. Upptäck de smarta lösningarna med Peltier-tekniken för att minimera energiförluster. Följ med när vi guider dig mot en mer effektiv och pålitlig kylning för dina elektroniska komponenter.

Kunskap

Vad är ett kylaggregat och varför behöver du det? 

Ett kylaggregat har som uppgift att reglera temperaturen i apparatskåpet så att rätt klimat hålls. Med den ökande automatiseringen av produktionsprocesser integreras elektrotekniska komponenter i allt högre grad. Dessa komponenter, trots att de genererar ökad effektförlust som omvandlas till värme, är avgörande för modern produktion. De höjda temperaturerna inuti apparatskåpet utgör en betydande utmaning, vilket kan påverka komponenternas livslängd negativt. Vi erbjuder ett komplett sortiment av kylare och med våra innovativa lösningar säkerställer vi att din produktion fortsätter att vara effektiv och pålitlig. 
Kylaggregat

Kylaggregat

De vanligaste kylmetoderna

Det finns tre olika typer av kylmetoder som lämpar sig bäst för olika miljöer. Här kan du läsa om skillnaderna mellan naturlig konvektion, forcerad konvektion och slutet kylsystem. 

1. Naturlig konvektion

Om din applikation endast har små värmeförluster kan öppningar i ditt apparatskåp med luckor eller galler med filter vara tillräckligt effektiva. Men i de flesta fall räcker inte denna metod till för att kyla dagens elektroniska komponenter tillräckligt.

2. Forcerad konvektion

Om din installation befinner sig i en ren, icke-farlig miljö med en omgivningstemperatur lägre än den önskade temperaturen inuti skåpet, är ett enkelt ventilationssystem med forcerad ventilation som utnyttjar omgivningsluften vanligtvis tillräckligt. Fläktar tillsammans med fläktfilter kan oftast uppfylla värmeavledningsbehoven för moderna elektroniska komponenter. Se vårt sortiment med filterfläktar här!

3. Kylning genom ett slutet kylsystem (Kylaggregat)

Om ditt apparatskåp är installerat i en miljö med höga omgivningstemperaturer, exponering för olja och damm samt du har höga krav på stänksäkerhet (NEMA/IP), blir det absolut nödvändigt att förhindra att omgivningsluften tränger in i skåpet.

Ett kylsystem med sluten kylkrets består normalt av två slingor:
Check En slinga stänger av den omgivande luften och kyler och cirkulerar ren luft in i apparatskåpet.
Check Den andra slingan använder den omgivande luften eller vatten för att avleda värmen. För dessa typer av applikationer används vanligtvis kylaggregat och luft/vatten-värmeväxlare.


Hur fungerar ett kylaggregat

Alla kylare behöver ett köldmedium för att fungera. I den snabbt teknologiska utveckligen är det av yttersta vikt att noggrant överväga produktens effektivitet, och kylaggregat för apparatskåp är inget undantag. Dessa enheter fungerar som värmepumpar och kräver elektrisk energi, vilket naturligtvis medför ekonomiska kostnader för användaren. Att förstå hur effektivt en kylanordning omvandlar denna energi till kyleffekt är avgörande och mäts genom dess kylprestandasiffra eller prestandakoefficient, även känd som Coefficient of Performance (COP). COP-värdet ger insikt i förhållandet mellan den förbrukade elektriska energin och den genererade kyleffekten och spelar en central roll när det gäller att bedöma enhetens övergripande effektivitet och kostnadseffektivitet. Genom att göra välgrundade val kan användare inte bara minska sin energiförbrukning utan även spara pengar och bidra till en mer hållbar användning av teknologin.

Den nya generationen energieffektiva kylaggregat har ett COP-värde på upp till 2,5. Det innebär att ett kylaggregat med en nominell kyleffekt på 2 000 W (L35L35) endast kommer att förbruka 800 W effekt (2 000/2,5).

 

När ska du använda ett kylaggregat

Check När nödvändig värmeavledning inte längre kan ske kontinuerligt genom omgivningsluften
Check När den önskade temperaturen inne i skåpet bör vara lika eller lägre än omgivningstemperaturen
Check När omgivningsluften är kraftigt förorenad eller det finns ökad luftfuktighet

Fördelar med kylaggregat

Check Längre livslängd på installerade komponenter
Check Separerar insidan av skåpet från omgivningsmiljön
Check Jämförelsevis mot filterfläktar är det i stort sett underhållsfritt
Kylaggregat
 1. Luftintag kall sida
 2. Luftutlopp kall sida
 3. Luftutlopp omgivande varm sida
 4. Luftintag omgivande varm sida

så väljer du - steg för steg

För att kunna välja vilken typ av kylare som passar ditt apparatskåp rekommenderar vi dig att gå igenom dessa 5 steg. Du kan också använda dig av vår tillverkare Seifert Systems kalkylator. Den samlar in dina parametrar och beräknar den lämpliga kylaren för ditt apparatskåp. Att välja rätt kylare för ditt apparatskåp gör att du undviker över- eller underdimensionering och skyddar dina system från eventuella oönskade konsekvenser.

För att hitta rätt kylaggregat för din applikation behöver du ha koll på följande:

 1. Omgivningstemperatur samt önskad temperatur i apparatskåpet
 2. Effektförluster på installerade komponenter i skåpet
 3. Typ av apparatskåp, material samt placering
 4. Fysiska förutsättningar för kylaggregatet, kommer det att att få plats?
 5. Monteringsförutsättningar, infällt, utanpåliggande eller annat?
 6. Monteringsmiljö (inomhus, utomhus, skuggning, tuff miljö)
Kylaggregat
Kylaggregat

vad är ett Peltier-kylaggregat?

Peltier-kylaggregat är baserade på "Peltier"-tekniken, som härstammar från uppfinnarens namn. När likström appliceras genererar Peltier-elementet en temperaturskillnad som, i kombination med värmeavledande kylflänsar och tvångsventilation, leder till kylning inne i apparatskåpet. Överskottsvärmen avleds ut i omgivningen via en separat värmeavledande kylfläns.

När bör Peltier-enheter användas?

Peltier-kylaggregat är lämpliga i rörliga applikationer och/eller i offentliga miljöer då de vid drift går tyst. Har man problem med igensatta filter på traditionella filterfläktar är Peltier-kylarna ett bra alternativ då kalla och varma sidan är helt separerade. Kyleffekt finns från 30 W upp till 800 W.
De fungerar utan kylmedium, har ingen kompressor och inget trycksystem, vilket gör att de kan installeras nästan i vilken position som helst. Med en skyddsklassificering på IP66 kan de användas både inomhus och utomhus.

Fördelar med Peltier 

Check Stort användningsområde
Check Lång livslängd
Check Underhållsfri, perfekt val för svårtillgängliga applikationer
Check Inga köldmedier nödvändigt
Check Ingen påverkan på den globala uppvärmningen
Kylaggregat

Användningsområden

Check Mobila applikationer (acceleration, vibrationer) som underhållsfordon, kranar, traverser, marina applikationer mm.
Check Vindparker och off-shore

vårt utbud av kylare

Slimline Pro

Slimline pro

KG85xx series

För generella inomhusapplikationer

 • Kyleffekt: 350 W - 6,2 kW
 • Matningsspänning: 120/230/400/460 V ~50/60 Hz
 • Temperaturområde: +10 till +60 °C
 • IP55/UL Type12 (med uppgraderingskit IP56/UL Type3, 3R, 4, 4X) skydd för kapslingen
 • Vägg eller infälld montering
 • Pulverlackat stålhölje (RAL 7035), alternativt rostfritt hölje 304
 • Kan monteras av en person, utan extra monteringsdetaljer
 • Integrerad kondensatavdunstning
 • Tillval Modbus RTU (RS485) kommunikation
 • Integrerad display
 • CE, cURus och cULus

FÖRDELAR

 • Hög energieffektivitet
 • Reducerad volym köldmedia, lägre CO2-utsläpp
 • Snygg design och enkel hantering
 • Möjligt till kundanpassning, färg och utseende
 • Högre temperaturområde
 • Hög IP-klass
Slimline

Slimline

KG42xx series

För trånga och dammiga applikationer

 • Kyleffekt: 320 W - 1,5 kW
 • Matningsspänning: 120/230/400/460 V ~50/60 Hz
 • Temperaturområde: 10 till +55 °C (upp till 520 W max. +50 °C)
 • IP54 (NEMA 4X med tillval rostfritt skydd) skydd till skåpet
 • Vägg eller infälld montering
 • Pulverlackat stålhölje (RAL 7035), alternativt rostfritt hölje 304
 • Slimmad formfaktor, bredribbad kondensatorprofil 110 mm djup (från 600 W 145 mm)
 • Integrerad kondensatavdunstning från 600 W, utan extra energiåtgång, säker drift och underhållsfri
 • Saknar display
 • CE, cURus och cULus
 

FÖRDELAR

 • Filterlös, i stort sett underhållsfri
 • Kompakt metallhölje, enkel maskindesign
 • Möjligt till kundanpassning, färg och utseende. 
 • Lägsta djupet på marknaden 110/145 mm
Compact indoor

Compact indoor

KG43xx series

För kostnadskänsliga applikationer

 • Kyleffekt: 320 W - 4 kW
 • Matningsspänning: 120/230/400/460V ~50/60z
 • Temperaturområde: 10 till +55 °C
 • IP54/UL Type 12
 • Vägg eller infälld montering
 • Pulverlackat stålhölje (RAL 7035), alternativt rostfritt hölje 304
 • Integrerad kondensatavdunstning, tillval
 • Avdunstning från 500 W kyleffekt
 • CE, cURus och cULus
 

FÖRDELAR

 • Nanobelagd kondensor med vattenavvisande egenskaper för att förhindra att vätskor och små partiklar fastnar. Nästan underhållsfritt
 • Justerbar kontrollenhet via display
 • Tillval kondensavdunstning
 • Valfria filtermattor för förorenad miljö (metall eller fiberduk)
 • Mest ekonomiska alternativet
Peltier

Peltier

TG series

För inomhus-/utomhusapplikationer på fordon/flyttning/vibrationer och fjärrinstallationer. För applicering med lågt men exakt kyleffektbehov

 • Kyleffekt: 30-800 W
 • Matningsspänning: 12 V DC (30 W), 24 V DC (30-200 W), 48 V DC (200 W), 120-230 V ~50/60 Hz (100-800 W)
 • Temperaturområde: -20 till +70 °C (för UL applikationer upp till +65 °C)
 • IP66/UL Type 12, 4, 4X skydd till skåpet. E30 brandbeständighet möjlig. 
 • Vägg eller infälld montering
 • Rostfritt stål 304 eller 316 hölje 
 • Uppsamling av kondensatvatten måste tas i beaktning i förhållande till önskad installation 
 • Tillval kondensatortråg
 • 120-230 V väggmonterad modell med integrerat kondensattråg
 • 24 V-versioner kan kyla eller värma om man använder specifik termostat
 • 150 W version även för Zon 22 tillgänglig
 • Integrerad display/kontroller på baksidan för 120/230 V versionerna
 • CE, cURus

FÖRDELAR

 • Stort användningsområde
 • Installation möjligt där applikationen rör på sig (acceleration, stötar, vibrationer) t.ex. kranar, fordon, marina applikationer.
 • Lång livslängd, underhållsfri,perfekt val för svårtillgängliga applikationer, t.ex. off-shore vindparker 
 • Inget köldmedie = ingen påverkan på den globala uppvärmningen
 
Compact outdoor

Compact outdoor

OC57xx series

För utomhusapplikationer

 • Kyleffekt: 290 W – 6,2 kW (6,2 kW med OC8762 progressiv serie)
 • Matningsspänning: 120/230/400/460 V ~ 50/60 Hz
 • Temperaturområde: -40 till +55 °C
 • IP56/UL Type 12, 3, 3R, 4, 4X skydd till skåpet
 • Väggmontering
 • Pulverlackat stålhölje (RAL 7035), tillval rostfritt stål 304 eller 316 
 • Skåpsvärmare som tillval
 • Inbyggt metallnät mot insekter.
 • Valfritt tvättbart alufilter eller sandfälla (för ökenapplikation)
 • Integrerad kondensatavdunstning
 • Integrerad display på baksidan
 • Valfri Modbus-kommunikation / RS485
 • CE, cURus och cULus
 

FÖRDELAR

 • Konkurrenskraftigt pris på marknaden
 • Mycket lågt underhållsbehov
 • Tillbehör, metallfiltermattor för förorenade miljöer
 • Justerbara värden via display
 • Olika kundanpassningar möjligt
Protec

protec

OC87xx series

För aggressiv miljö inomhus/utomhus (petrokemi, avfallsförbränningsanläggning, avloppsvattenverk etc.)

 • Kyleffekt: 670 W – 6,2 kW
 • Matningsspänning: 120/230/400/460V ~50/60 Hz
 • Temperaturområde: -40 till +60°C
 • IP56/UL Type 12, 3R, 4X skydd till skåpet
 • Väggmontering  
 • Hölje rostfritt stål 316
 • Skyddsbelagd kondensator, skyddade kopparrör
 • Integrerad värmare
 • Inbyggt tvättningsbart filter
 • Integrerad kondensatavdunstning
 • Integrerad display på baksidan
 • Modbus-kommunikation / RS485
 • CE, cURus och cULus
 

FÖRDELAR

 • Det bästa valet för aggresiva miljöer
 • Högsta temperaturområdet
 • Datakommunikation som standard
 • I stort sett underhållsfritt
 • Justerbara värden via display
 • Tillval kondensavdunstning
Teknisk rådgivning
Andreas HvittfeldtAndreas Hvittfeldt

Marknadsgruppchef, Elskåpskomponenter

076-527 83 33 076-527 83 33

Skicka e-post Skicka e-post

Kundsupport

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.

phone 075-242 42 00

Skicka e-post Skicka e-post

comments Chatta