Publicerat: 2022-05-02

Förbättrad säkerhet på Stora Ensos plantskola

I detta kundcase befinner vi oss utanför Borlänge i Dalarna där vi besöker Stora Ensos plantskola och snackar säkerhet. Vilka utmaningar stod de inför och hur fick de hjälp att leva upp till dem? Läs vidare om hur vi på OEM Automatic har möjlighet att slutföra ett utvecklingsprojekt och leverera en helhetslösning hela vägen från start in i mål med uppföljning.

Kundcase
Thomas på Carlgrens El, elektriker på Stora Enso, fick i uppdrag att förbättra säkerheten i produktionen. Vår säljare, Elvir, besökte Stora Enso för att identifiera vilka behov verksamheten har och vilka som kan tänkas uppstå framöver. Med vårt breda sortiment och djupa kunskap inom industriautomation har vi möjlighet att presentera och leverera hela säkerhetslösningar och bidra med den support och stöttning som krävs för att genomföra uppdraget. Därtill ska även tilläggas att vi lägger stor vikt vid uppföljning och att fortsätta arbetet med att undersöka utvecklingspotential i produktionen.
elvir thomas inspo 1

Uppdrag

Förbättra Stora Ensos säkerhet i produktionen på deras plantskola i Borlänge. Såddlinjen behövde uppdateras säkerhetsmässigt då den har några år på nacken och innehåller flera rörliga maskindelar.

Lösningen

Vi på OEM Automatic levererar en komplett säkerhetslösning. Bland annat med Safety Simplifier från vår tillverkare SSP North, som håller ihop de olika skyddsfunktionerna. Safety Simplifier passar som ”stand alone” till den lilla maskinen med få skyddsfunktioner, men också till större maskiner/anläggningar.

ssp inspo

Safety simplifier gör säkerhetslösningen trådlös

Safety Simplifier är en säkerhetsprodukt som utgör logikenheten i skyddsfunktionerna och är både ett unikt säkerhets-PLC men även en enhet för tryckknappar, såsom nödstopp, reset, start och stopp. Med Safety Simplifier bygger du enkelt upp kompletta säkerhetssystem precis där du behöver dem, exempelvis vid en dörr. Anslut bara dina ingående komponenter till skyddsfunktionerna och välj funktionsknappar för en komplett säkerhetslösning.

Thomas på Carlgrens El fastnade för lösningen med Safety Simplifier som Elvir presenterade eftersom det var trådlöst och flexibelt. Det var inte heller nödvändigt att använda kabeldragningar för att koppla ihop de olika systemen och därför gick installationen mycket smidigare och vi sparar installationstid. Safety Simplifier kan kommunicera helt trådlöst med varandra och uppnå högsta säkerhetsnivå Ple och Sil 3.

Safety Simplifier levereras färdigkopplad så du som kund kan ansluta säkerhetskomponenterna med jumperkablar. Detta är tidsbesparande och dessutom minimeras risken för felkoppling. Dessutom är det lätt att utöka säkerhetslösningen i framtiden och att omprogrammera vid förändring.

vaxthuset
ssp line
elvir thomas inspo 2

Thomas, elektriker på Carlgrens El

Berätta lite om dig själv

Jag heter Thomas och jobbar på Carlgrens El och är inhyrd elektriker här på Stora Enso.

Vad ville Stora Enso ha hjälp med från er?

Att förbättra säkerheten i produktionen. Bland annat för att skapa ett skydd vid alla rörliga maskindelarna men även installera nödstopp som var kopplade till hela produktionslinjen.

Vad var det som gjorde att ni ville välja denna lösning med safety simplifier som logikenhet?

Det var den enklaste lösningen på problemet med att skydda rörliga maskindelar.

Hur gick processen när ni driftsatte lösningen?

Bra! Man får räkna med lite inkörning och efterjusteringar, som det alltid är med nya produkter.

thomas intervju
citat-thomas

Hur upplevde ni stöttningen från OEM Automatic?

Superbra support och uppföljning som inte finns hos andra leverantörer. Jag beställer det mesta från er och uppskattar att det finns bra kompetens på så många olika områden.

Vad är viktiga faktorer när ni väljer samarbetspartners?

Just det med supporten och någon att bolla lite med när man provar nya lösningar och ny teknik. I detta fall var Elvir och produktansvarig Jörgen från er på OEM Automatic med och bollade idéer och funktioner med mig men framförallt med personalen här. Det är ju för personalen lösningen ska fungera och det är för deras skull säkerheten ses över.

Elisabet, chef på Stora Ensos plantskola

På vilket sätt behövde säkerheten förbättras?

Vår såddlinje har några år på nacken och det fanns många oskyddade rörliga delar där man kunde skada sig.

Vad var det som gjorde att ni ville välja denna lösning?

Vi berättade vilka krav vi hade på funktionen av den elektriska säkerhetslösningen och baserat på det gjordes valet av Carlgrens El.

Stora Enso har arbetat hårt med säkerheten för sin personal. Hur upplever du denna förbättring?

För Stora Enso kommer säkerheten alltid först. Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra säkerheten för att minska riskerna att någon skadas i jobbet. Installationen som gjorts här är en del av det viktiga arbetet.

Hur upplever du safety simplifier?

Som ett modernt säkerhetssystem.

Vad är viktiga faktorer när ni väljer samarbetspartners?

När det gäller Carlgrens El har vi haft ett bra samarbete under många år och vi vet att de gör ett bra jobb

elisabet inspo

Stora Ensos plantskola - Från frö till leverans av planta i 5 steg

1. Sådden

Såddperioden startar i mars och pågår fram till mitten av juli. I såddlinjen används odlingskassetter av plast som återanvänds under kommande odlingsår på plantskolan. Odlingskassetterna fylls med torv blandat med vatten som blir en näringsrik grogrund för fröna som senare ska växa upp till plantor. Odlingskassetterna placeras på en odlingsram som sedan transporteras ut till växthusen. Varje odlingskassett rymmer ungefär 208 plantor.

2. Växthusen

På plantskolan i Borlänge finns sju stora växthus som håller en värme på ungefär 20 grader. Här gror fröna till plantor och får vatten via en bevattningsramp med vatten från den närliggande älven. Med såddlinjen lyckas de fylla två växthus under en veckas arbete och under en odlingssäsong hinner de fylla alla sju växthusen tre gånger.

3. Plantorna växer färdigt

Plantorna drivs upp i växthuset under ett antal veckor och sedan flyttas de ut på friland där de får växa färdigt. Även här får plantorna vatten och näring via en bevattningsramp.  En del av de första två såddomgångarna levereras under hösten och resten förvaras i frysen inför leverans nästkommande vår eller övervintrar utomhus och täcks med konstsnö som skyddar dem från sträng kyla.

4. Paketering och lagring

I början av augusti börjar leveranssäsongen. Plantorna från förra årets tredje sådd och årets såddomgångar packas och levereras direkt ut till kund. De transporteras in i produktionslokalen till förpackningslinjen där de separeras från odlingskassetterna och packas i pappkartonger. Varje kartong innehåller 140 plantor och maskinen packar in 1000 plantor per minut.

 

Kartongerna staplas upp på en pall där de bandas och skickas vidare till skogen för att planteras. När det blir höst är leveranserna klara och vi börjar packa resterande plantor inför fryslagring. Då plastas pallarna in för att frysas innan leverans nästa vår. De frysta plantorna förvaras i plantfrysar på plantskolan och det ryms 27,5 miljoner plantor totalt i frysrummen som håller -4 grader.

5. Leverans

Stora Ensos plantskola säljer och levererar plantor under större delen av året. Hälften av plantorna sätts ut på Stora Ensos marker, hälften säljs till andra skogsägare. Kvalitetskraven är självklart alltid lika höga, oavsett om kunden är ett skogsbolag eller en skogsägarfamilj.

Kolla in våra säkerhetslsningar här

Teknisk rådgivning
Elvir HusicElvir Husic

Säljare, Sensor & Maskinsäkerhet, Stockholm

070-728 68 12

Skicka e-post

Kundsupport

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.

075-242 42 00

Skicka e-post

Chatta