hallbara losningar processindustrin intervju adam
Publicerat: 2023-06-13

Processindustrins framtid med mer hållbara lösningar

Vill du säkerställa att din process är redo för framtiden? Då är en av framgångsfaktorerna att omfamna ett mer hållbart arbetssätt. Genom att använda resurserna på bästa sätt, spara energi, välja miljövänliga material och främja innovation kan ditt företag inte bara nå ekonomisk framgång, utan också bli en hållbar branschledare. Adam, en av våra experter inom processindustrin, delar här med sig av sina tankar och kunskaper om de utmaningar och möjligheter som finns inom branschen.

Företagsnytt

Intervju: Utforska processindustrins framtid

Vi är glada över att presentera en intervju med en av våra egna experter inom processindustri. I denna intervju kommer du få möjlighet att utforska insikter och perspektiv från en professionell som har en gedigen erfarenhet och expertis inom området. Processindustrin, som omfattar allt från livsmedels-, läkemedels-, kemi-, raffinaderi-, massa och papper-, stål- och reningsverksindustrin, har en viktig roll i vår moderna värld. Här kan du få insikt i de utmaningar som processindustrin står inför idag, såväl som de möjligheter och lösningar som vi har identifierat. Vi hoppas att denna intervju kommer att vara en inspirationskälla för dig som är intresserad av processindustrin och dess framtid.

Kan du börja med att berätta om dina observationer kring processindustrins syn på förändring och hållbarhet?

Som före detta snickare kan jag jämföra processindustrin med byggbranschen - som ständigt ändrar materialval, normer och tillvägagångsätt. Precis som i byggbranschen kräver processindustrin kvalité och hållbara lösningar. Men med min erfarenhet inom processindustrin har jag noterat tendenser där företagen är så pass nöjda med sitt befintliga arbetssätt och den instrumentering som används, vilket kan vara förknippat med en känsla av trygghet och tillfredsställelse, att det tyvärr kan leda till onödigt spill, ökad energiförbrukning och tätare underhållsbehov.

På lång sikt kan detta ha negativa effekter för processindustrin. Det kan leda till ökade kostnader och resursslöseri, vilket i sin tur kan påverka företagens konkurrenskraft. Dessutom kan det hindra branschen från att dra nytta av de fördelar som ett hållbart förhållningssätt kan erbjuda, både ekonomiskt och miljömässigt.

Vilka fördelar kan processindustrin uppnå genom att omfamna förändring och hållbarhet?

Genom att vara öppen för förändring och hållbarhet kan processindustrin faktiskt öppna upp för en rad fördelar. För det första kan det leda till minskat spill och därigenom kostnadsbesparingar. Genom att implementera effektivare processer och använda miljövänliga material kan företagen minska sin negativa miljöpåverkan och samtidigt förbättra sin image och attrahera hållbarhetsmedvetna kunder och partners.

Kan du ge några exempel på hur bättre instrumentering och nytänkande kan generera värde inom processindustrin?

Absolut. Ett exempel är att installera dykrör tillsammans med temperaturgivare. Detta kan öka livslängden för givaren och skapa en säkrare arbetsmiljö för personalen. Det kan också vara att investera i ett piggingsystem som effektivt utnyttjar upp till 95% av produkten som fortfarande finns i rören innan rengöring. Detta är en av mina personliga favoritprodukter då det är en investering som är skonsam mot miljön och ger en snabb avkastning på investeringen. En annan möjlighet är att komplettera med en turbiditetsgivare i diskcentralen för att snabbt och säkert kunna avgöra innehållet i rören, vilket kan minska diskningstiden och möjliggöra en snabbare uppstart av ny produktion.

Det låter verkligen som spännande och värdefulla lösningar. Finns det andra aspekter som påverkar processindustrins effektivitet?

Absolut. En annan trend jag har märkt är att många företag aktivt arbetar med att minska antalet leverantörer och istället koncentrera sina inköp till ett fåtal partners. Här kan jag berätta att vi på OEM Automatic är särskilt starka med vårt omfattande nätverk av 130 tillverkare och våra specialister inom olika produktområden.

Är det något speciellt som många kunder brottas med nu?

Under min tid inom processindustrin har jag märkt att kunder ofta brottas med utmaningar relaterade till leveranstider, stigande materialpriser och produkter som når end of life-fasen.

Dessa utmaningar kan ha flera negativa ekonomiska effekter för kunderna inom processindustrin. Leveranstider kan påverka produktionsplaneringen och i värsta fall leda till produktionsstopp vilket kan leda till förseningar i leveranser till kunderna. Stigande materialpriser kan ha en betydande inverkan på kostnadsstrukturen och minska lönsamheten. Dessutom kan produkter som går in i end of life-fasen skapa svårigheter när det gäller reservdelstillgång, underhåll och kompatibilitet med befintliga system.

Jag hoppas att kunna inspirera processindustrin att maximera sin effektivitet och uppnå framgång genom innovativa lösningar och väl genomtänkt leverantörsval.

Kan du utveckla hur ett strategiskt leverantörsval kan gynna processindustrin?

Att samla sina inköp till färre leverantörer kan ha flera fördelar. För det första kan det ge bättre priser och leveransvillkor genom volymförhandlingar och långsiktiga relationer. Dessutom kan det minska administrativa bördor och förenkla logistikflödet. Genom att samarbeta med specialiserade leverantörer inom olika produktområden kan företag inom processindustrin få tillgång till expertkunskap och skräddarsydda lösningar som passar deras unika behov.


Vi finns här för dig

Vi kan hjälpa dig skapa en ännu mer ekonomisk och hållbar produktion med lösningar för minskat spill och sparad energi, ökad effektivitet och produktkvalitet och samlade inköp. När du vill se till att din process är framtidssäker genom att investera i mer hållbara lösningar och ta stegen mot en mer lönsam och hållbar framtid finns vi här för dig. Tillsammans kan vi forma en bättre värld och bli föregångare inom processindustrin.

Checklista

Vi kan hjälpa dig skapa en ännu mer ekonomisk och hållbar produktion med lösningar för:

check mark box Minskat spill och sparad energi

check mark box Ökad effektivitet och produktkvalitet

check mark box Samlade inköp från en leverantör

kollegor tryck och flode

Adam med sin kollega Jesper


Teknisk rådgivning
Adam Sållberg, Tryck & Flöde Adam Sållarp

Säljare, Tryck & Flöde - Process, Tranås

076-503 28 34 076-503 28 34

Skicka e-post Skicka e-post

Kundsupport

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.

phone 075-242 42 00

Skicka e-post Skicka e-post

comments Chatta