Hallå Där IO-linkteamet

Hallå där IO-linkteamet

Vi på OEM Automatic har ett brett sortiment av automationskomponenter för industrin och för varje produkt finns en produktansvarig. Alltså en mängd produkter och bred kunskap under samma tak. Vi vill hänga med i branschens trender och ser framåt, därför satsar vi nu på IO-link.

Företagsnytt

VARFÖR SATSAR VI PÅ IO-LINK?

IO-link kan genom sitt internationellt standar-diserade gränssnitt möjliggöra att sensorer från olika tillverkare ändå kan ”prata” samma språk. Dessa sensorer kan i sin tur förmedla information vidare till datorer som kan avläsa data för att uppnå en effektivare produktion och bättre underhåll. Sensorerna kan också ta emot information och därför kan du kalibrera dessa på distans.

IO-link är en del i IIoT (Industrial Internet of Things) och vi på OEM Automatic ser att framtidens industri kommer jobba mer mot effektivisering och energibesparingar. Covid-pandemin har inte bara lett till att flera industrier satsar på underhåll när produktionen gått ner, det har också gett ett nytt sken på miljöfrågor när bland annat minskad flygtrafik och utsläpp från fabriker visade på uppenbara förbättringar av luften. Kommer fler företag tänka underhåll och hållbarhet framöver? – Troligtvis! 

"TILLSAMMANS ÄR VI STARKA"

Talesättet, ”tillsammans är vi starka” är välkänt och det är något vi gång på gång har pratat om när vi skapade vårt IO-linkteam. Produkterna är utspridda på olika produktom-råden med flera olika produktansvariga inblandade för att kunna erbjuda spetskompetens. Här gäller det att samla kunskapen och utbudet för att vi tillsammans ska lära oss mer men också för att kunna erbjuda ett större sortiment till våra kunder. Chansen är nämligen stor att du som kund vill ha mer än en produkt som kan ”snacka IO-link” för att få en bättre helhetsbild av din produktion och process. I vårt IO-linkteam kommer vi ha workshops tillsammans, dela erfa-renheter, rådfråga varandra och utbilda oss. Detta gäng ska tillsammans inspirera, utveckla och stötta varandra i projekt, i teamet men också tillsammans med våra kunder och sam-arbetspartners. Som sagt, tillsammans är vi starka. Världen kämpar på och vi ser framåt med förhoppningar om en ljus, utvecklande och hållbar framtid, tillsammans! Nu kör vi! 

IO-Linkteamet
IO-Linkteamet Fredrik och Stefan

MÖT NÅGRA UR teamet

Linus Öberg

LINUS ÖBERG

Familj: Sambo och en son (en hund och tre katter) 
Ålder:
30 år
Fritidsintressen:
Padel, automation och familjen

Automation som intresse? Berätta mer om det, har du någon automation hemma?

Precis. Förutom den vanliga hemautomationen som kommer mer och mer så tycker jag även om att laborera med mikro-kontroller för att på så sätt lära mig mer om hur det funkar på djupet, det kan också vara väldigt användbart i vardagen. Jobbar väldigt mycket sittandes så ibland kan det vara skönt att sträcka på sig och gå ut i garaget, plocka fram lödkolven för att se vart projektet tar en. Just nu håller jag på med ett spel till grabben där vi ser vem som har snabbast reaktions-hastighet. 

Varför är du kontaktperson när det kommer till helhetslös-ningar för IO-link? 

Jag har god kännedom av vårt IIoT-sortiment och kan på så sätt guida våra kunder till att uppnå önskat resultat och sy ihop en mer komplett lösning.

Vad tror du IO-link och IIoT kommer betyda för industrin framöver? 

Detta kommer vara en viktig pusselbit för industrin då IO-link inte bara erbjuder ett standardiserat kommunikations-sätt utan även enkelt underhåll vid utbyte av produkter. Vad gäller IIoT så kommer detta vara viktigt för våra kunder på så sätt att man får information om vad som händer i en viss maskin eller material för att på så sätt kunna förutse drift-stopp eller utvärdera sin produkt för att skapa förbättringar. 

Varför har vi på OEM Automatic ett IO-linkteam? 

Vår affärsmodell är att vi på OEM Automatic ska vara spe-cialiserade på en viss produkt. En grupp specialister gör det möjligt för våra kunder att på ett enkelt sätt komma åt hela vårt IO-linksortiment och bli guidad i den riktning som är bäst för ändamålet.
Vad hoppas du att vår IO-linksatsning kommer leda till?Jag hoppas att denna satsning kommer hjälpa oss på OEM Automatic att bli ännu bättre på dessa produkter så att vi kan hjälpa våra kunder att få ännu bättre lösningar. 

Stefan Lindstrom

STEFAN LINDSTRÖM

Familj: Fru och 3 barn
Ålder: 44 år
Fritidsintressen: Fotboll, padel och trädgården

Vad är det roligaste att göra i trädgården? 

Egentligen bara att få vara ute, det behöver inte vara något speciellt. Men jag gillar framförallt att trimma gräskanter.

Hejar du på något speciellt lag i fotboll? Spelar du själv?

Spelat sedan jag var liten och har inte förstått att man ska sluta ännu. Engagerad i Torpa AIS som spelare och ledare. Favoritlaget efter Torpa AIS är Liverpool.

Vilka produkter är du ansvarig för och vad kan de göra för en process? Vilken information kan de ge med IO-link?

Tryck- och flödesgivare som tryckövervakar och håller koll på flödet i aktuellt media. Man får på detta sätt koll på sin process och kan optimera energiförbrukning och förhindra stillestånd. 

Vad tror du IO-link och IIoT kommer betyda för industrin framöver? 

Att man över tid får bättre koll på sin utrustning/process och får en enklare hantering och planering av till exempel underhåll. Man kommer också få ut så mycket mer av sina produkter och inte bara enskilda värden och behöver man byta eller ersätta sin givare så kan man enkelt ge den nya samma parametrar som föregångaren.

Varför har vi på OEM Automatic ett IO-linkteam? 

För att tillsammans med våra kunder ta fram helhetslös-ningar som då innefattar produkter från flertalet av våra affärsområden. Samtidigt lär vi varandra och utvecklas som team.
Vad hoppas du att vår IO-linksatsning kommer leda till? Ett fortsatt högt förtroende hos våra kunder då vi på ett professionellt sätt kan erbjuda efterfrågade kompletta lösningar. Både enskilda produkter och mer kompletta system som kan kommunicera med varandra.

 

Fredrik Stjernspetz

FREDRIK STJERNSPETZ

Familj: Sambo och barn på 5 år och 9 år
Ålder: 32 år
Fritidsintressen: Tyngdlyftning

Har du något mål i tyngdlyftning? 

Jag har som mål för året att kunna ta 100 kg i överstöt och 80 kg i ryck.

Vilka produkter är du ansvarig för och vad kan de göra för en process? Vilken information kan de ge med IO-link?

Jag är ansvarig för pulsgivare och dragvajer ifrån Kübler med IO-link, vilka kan ge information om position och hastig-het. Pulsgivare kan ge en noggrann position på en vinkel, eller hastigheten på ett roterande objekt. Med dragvajergiva-re med IO-link fås en noggrann linjär mätning upp till 42,5 m.

Om du fick välja, vart skulle du placera en pulsgivare, vart som helst, och vad skulle du ta ut för information från det?

Jag skulle vilja sätta en pulsgivare i cykeln för att mäta hur många mil man får ihop till och från jobbet på ett år.

Vad tror du IO-link och IIoT kommer betyda för industrin framöver? 

Jag tror att IO-link och IIoT på sikt kommer att förändra hur marknaden ser på uppkopplade anläggningar, både vad gäl-ler installation men även för övervakning och underhåll.

Varför har vi på OEM Automatic ett IO-linkteam? 

Vi har vårt IO-linkteam för att kunna erbjuda våra kunder ett helhetstänk i deras övergång till IO-link, och bistå med kunskapen från varje affärsområde.
Vad hoppas du att vår IO-linksatsning kommer leda till?Jag hoppas på att det i framtiden kommer leda till att vi på OEM Automatic är i framkant när det gäller IO-link, och att våra kunder ser nyttan av att använda en leverantör som har kunskap ner på detaljnivå, men även en övergripande kunskap.

Teknisk rådgivning
Linus ÖbergLinus Öberg

Produktansvarig, Elskåpskomponenter

075-242 41 97

Skicka e-post

Kundsupport

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.

075-242 42 00

Skicka e-post

Chatta