RAM Mounts

RAM Nordic AB, är ett företag baserat i Halmstad. Tillverkning av RAM montagesystem sker i USA. Sortimentet består av mer än 3900 produkter. Vilket gör RAM:s sortiment komplett.

RAM Nordic är exklusiv distributör för RAM Mounts och marknadsför hela sortimentet i Norden. RAM kan erbjuda monteringslösningar i nästan all tänkbar utrustning i alla tänkbara branscher såsom maskinbyggnation, truck, marint, flyg, lantbruk, tunga och lätta fordon, etc.

Förslag på produkter som kan appliseras på RAM:s produkter kan vara, smartphone, läsplattor, tablets, lap top, och övriga displayer med VESA fäste.

Med RAM Mount Technologies sätts en ny standard för montering av utrustning. Många gånger löser industrikunder och konstruktörer specialmonteringar med hjälp av standardkomponenter ur RAM-sortimentet och spar därigenom tid och resurser jämfört med egenkonstruerade infästningar.

www.ram-mount.se

Kundsupport

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.

075 - 242 42 00

Skicka e-post

Chatta