EPI Eldridge

EPI Eldridge har sedan 1988 tillverkat termiska massflödesmätare för processindustrin, forskning och labbverksamhet.

Mätarna passar i de flesta applikationer där man vill ha kontroll på flödet i sin process såsom biogasanläggningar, raffinaderier, fordonsindustrin, läkemedelsindustrin och R&D.

Som standard fås information om flödet, gastemp och total mängd gas som passerat igenom massflödesmätaren. I/O är valbart mellan Vdc, mA-signal samt Modbus (Profibus, Hart).

De har även en högtemperaturgivare för gastemperatur upp till 325 ⁰C

www.epiflow.com

Kundsupport

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.

075-242 42 00

Skicka e-post

Chatta