OEM AUTOMATIC
OEM AUTOMATIC

Nya Maskindirektivet - Maskiner (AFS2008:3)

  • Alla ”maskiner” som tillverkas eller tas i bruk från och med 2009-12-29 skall uppfylla kraven i maskindirektivet. Maskindirektivet indelas i 11 bilagor, nedan presenteras några viktiga punkter. .

Dessa föreskrifter trädde i kraft 2009-12-29. Det gäller maskiner som släpps ut på marknaden eller tas i drift i Sverige från
och med ovanstående datum. Det gäller också andra maskiner som släppts ut på marknaden inom EU eller i något annat land inom EES fr.o.m. ikraftträdandet.

Detta direktiv skall tillämpas på bl.a. följande produkter; maskiner, utbytbar utrustning, säkerhetskomponenter och delvis fullbordade maskiner.

- Så få ändringar som möjligt har gjorts för att inte rubba grunden - Avsikten med det nya Maskindirektivet är
att förtydliga och förenkla.

Nedan är några punkter om de förändringar som gjorts:

  • Kapitlen 2, 3, 4, 5 och 6 i bilaga I innehåller ytterligare hälso- och säkerhetskrav för vissa maskiner
  • Riskbedömningsstegen beskrivs tydligt i Bilaga I
  • Fler definitioner (1.1.1), tex ”Avsedd användning” och ”Rimligen förutsebar felaktig användning”
  • Mer preciserade ergonomikrav (1.1.6)
  • Mer preciserade styrsystemkrav (1.2)

    Maskindirektivet indelas i 11 bilagor, nedan presenteras några viktiga punkter.

 

Hämta hem Maskindirektivet i sin helhet här

Teknisk rådgivning
Jörgen CarlswärdJörgen Carlswärd

Produktansvarig, Sensor & Maskinsäkerhet, Certifierad Maskinsäkerhetsspecialist

075-242 41 41

Skicka e-post

Kundsupport

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.

075-242 42 00

Skicka e-post

Chatta