Reläer

Vilken typ av last du har är avgörande vid val av relä. Vårt sortiment delas upp i elektromekaniska, solid-staterelä, plintrelä, kraftrelä, interfacerelä, kontrollrelä, tidrelä, gränsvärdesrelä eller tyristorstyrningar, från någon enstaka mA till tusentals Ampere. Val av rätt relätyp kan vara avgörande för en applikations funktion och livslängd, ett felaktigt val av relä kan resultera i kostsamma produktionsstopp.

Vilken typ av last är något som måste tas i beaktning vid val av relä. Olika typer av laster ställer olika krav på reläets kontakter/utgång.

Värmelast
Ofta resistiva, elektriskt enkla laster, sett till val av relä. Här finns det många alternativ att tillgå: elektromekaniska reläer och/eller statiska reläer som klarar frekventa till-/frånslag.

Motorlaster
Statiska reläer lämpar sig bra i de fall motorn startas och stoppas frekvent och ger en ökad livslängd samt en tystare styrning. För mindre DC-motorer finns även Delcons statiska reläer och polvändningsreläer.

Induktiva laster
Kontaktorer, magnetventiler och spolar är vanliga laster inom industrin och kan vara besvärliga för mekaniska reläer. Vanliga problem är att kontakterna svetsas och därmed förkortas livslängden. Här finns det flera olika tekniska lösningar beroende på applikationen.

Belysning
De traditionella glödlamporna byts ut och ersätts med mer energieffektiva ljuskällor som fluorescerande lampor och LED-belysning. Dessa två har gemensamt att de kräver elektroniska drivdon vilket gör att kontakter på ett traditionellt elektromekaniskt relä slits snabbare. Här finns alternativ i sortimentet för att klara de höga inrusningsströmmarna som genereras av drivdonet.

Kraftautomation
Begreppet kraftautomation syftar till hantering av krävande laster, ofta 110 VDC eller högre. Reläerna i denna kategori är optimerade för att klara de krav som ställs på produkter inom kraftdistribution och kraftgenerering. I sortimentet väljer du själv vilka specifika egenskaper ditt relä ska ha.

Signalhantering
Ofta används in- eller utgångsreläer till styrsystem för att konvertera en högre spänning till 24 VDC. Eller som i Delcons fall, filtrera bort störningar och transienter så endast den önskade signalen når mottagaren. Ibland vill man förstärka utgången på ett styrsystem med ett kraftigare relä för att inte slita på inbyggda utgångar.

Tidreläer
När det behövs en tidfunktion i en applikation, är Crouzet’s tidreläerna ett bra alternativ och finns med singel- eller multifunktion. De har multispänning och finns med en eller två växlande kontakter alternativt med statisk utgång (transistor) vilket är lämpligt vid frekventa kopplingar som blinkfunktion, dosering med mera.

Kontrollreläer
För att förhindra skador på anläggningar och applikationer kan det vara bra att övervaka exempelvis att fasföljd, spänning, ström, nivå och varvtal. Crouzet’s kontrollreläer hjälper dig att skydda din fabrik och din applikation mot kostsamma olyckor.
Kundsupport

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.

075-242 42 00

Skicka e-post

Chatta