Reläer

Vilken typ av last du har är avgörande vid val av relä. Vårt sortiment delas upp i elektromekaniska, solid-staterelä, plintrelä, kraftrelä, interfacerelä, kontrollrelä, tidrelä, gränsvärdesrelä eller tyristorstyrningar, från någon enstaka mA till tusentals Ampere. Val av rätt relätyp kan vara avgörande för en applikations funktion och livslängd, ett felaktigt val av relä kan resultera i kostsamma produktionsstopp.

För att välja rätt sorts relä är i första hand vilken typ av last det viktigaste att ta hänsyn till, då olika laster ställer olika krav på reläets utgång eller kontakter. Detta för att nå optimal funktion och livslängd - och undvika haverier och stillestånd i en fabrik eller maskin.

Checklista på viktiga punkter att ta hänsyn till vid val av relä


- Elektromekaniskt eller solid state-relä?
- Till/frånslagsfrekvens?
- Antal poler/ kontakter?
 -Typ av last?
- Lastström?
- Lastspänning?
- Styrsignal, egenförbrukning?
- Fysisk storlek?
- Ev. behov av ventilation?

Här beskriver vi några av de vanligaste last-typerna i en industriVärmelast


Troligtvis den allra vanligaste typen av last, är ofta resistiva, elektriskt enkla laster, sett till val av relä. Här finns det många alternativ att tillgå såsom elektromekaniska reläer/kontaktorer eller solid state-reläer och tyristorer som klarar höga strömmar och frekventa till-och frånslag.

Motorlaster


Motorer styrs oftast av kontaktorer eller via mjukstarter. Våra Solid state-reläer finns i speciella varianter för just motorer och är ett bra val då motorn startas och stoppas frekvent, detta ger en ökad livslängd samt en tystare styrning. För mindre DC-motorer finns även Delcons solid state-reläer och
polvändningsreläer.

Induktiva laster


Kontaktorer, magnetventiler och spolar/transformatorer kan vara besvärliga för relä-kontakter. Vanliga problem är att kontakterna svetsar eller att spolarna genererar transienter. Här finns det flera tekniska lösningar beroende på applikationen, både speciella kontakter på vanliga reläer samt solid state-reläer, gjorda för just induktiva laster.

Belysning


De traditionella glödlamporna försvinner och ersätts med mer energieffektiva ljuskällor som fluorescerande lampor och LED-belysning. Dessa kräver elektroniska drivdon vilket gör att kontakter på ett traditionellt elektromekaniskt relä slits snabbare. Här finns alternativ i sortimentet för att klara de höga inrusningsströmmarna som genereras av drivdonet.

Kraftautomation


Begreppet kraftautomation syftar till hantering av krävande laster, ofta 110 VDC eller högre. Reläerna i denna kategori är optimerade för att klara de krav som ställs på produkter inom kraftdistribution och kraftgenerering. I sortimentet väljer du själv vilka specifika egenskaper ditt relä ska ha.

Signalhantering


Ofta används in- eller utgångsreläer till styrsystem för att konvertera en högre spänning till t. ex 24 VDC. Eller som i Delcons fall, filtrera bort störningar och transienter så endast den önskade signalen når mottagaren. Ibland vill man förstärka utgången på ett styrsystem med ett kraftigare relä för att inte slita på styrsystemets reläutgångar.

Tidreläer


När det behövs en tidfunktion i en applikation har vi sen länge Crouzet’s tidreläer som finns i olika modeller med singel- eller multifunktion. De flesta har multispänning och finns med en eller två växlande kontakter alternativt med solid state-utgång vilket är lämpligt vid frekventa kopplingar som blinkfunktion, dosering med mera.

Kontrollreläer


Kontrollreläer kan man dela upp i två kategorier; skyddsreläer eller funktionsreläer. Skyddsreläer är till för att förhindra skador på anläggningar och maskiner och övervakar exempelvis att fasföljd, spänning, ström, frekvens och temperatur ligger inom tillåtna gränser. Funktionsreläer kan vara att både övervaka eller styra nivåer i tankar eller varvtal på motorer. Våra olika modeller av kontrollreläer hjälper dig att skydda din fabrik och din applikation mot kostsamma olyckor.
Kundsupport

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.

phone 075-242 42 00

Skicka e-post Skicka e-post

comments Chatta