Reläer

Vilken typ av last du har är avgörande vid val av relä. Vårt sortiment delas upp i elektromekaniska, solid-staterelä, plintrelä, kraftrelä, interfacerelä, kontrollrelä, tidrelä, gränsvärdesrelä eller tyristorstyrningar, från någon enstaka mA till tusentals Ampere. Val av rätt relätyp kan vara avgörande för en applikations funktion och livslängd, ett felaktigt val av relä kan resultera i kostsamma produktionsstopp.
Reläer

Elektromekaniska reläer

Vi erbjuder reläer för de flesta industriapplikationer och har ett komplett utbud av olika reläer, från någon enstaka mA till tusentals Ampere. Allt från styrsignaler till och från PLC i störningsrika miljöer till tunga motorlaster och värmestyrningar. Vi har genom åren samlat ett omfattande sortiment av reläer från ledande tillverkare - ett sortiment som ständigt ökar.
Kraftrelä

Kraftreläer

Vi erbjuder en bred produktportfölj med kraftreläer för krävande DC-applikationer såsom kraftgenerering och kraftdistribution, petrokemiska- och vattenreningsanläggningar men även allmänna tyngre industriella applikationer. Kraftreläer från Mors Smitt monteras i klassisk plug-in-sockel som finns tillgänglig med skruv- eller fjäderanslutning och Delta-Flex-systemet.
Interfacereläer

Interfacereläer

Statiska interfacereläer som används inom automation, värmereglering, signalering och som in-/utgångsrelä. 1-poliga. Spolspänningar upp till 400 V AC eller 250 V DC. Där traditionella elektromekaniska reläer fallerar fungerar Delcons statiska interfacereläer som problemlösare.

Solid state-reläer

Solid state-reläer, även kallade statiska reläer, fungerar i princip som vanliga reläer eller kontaktorer men har inga rörliga delar som slits, varken elektriskt eller mekaniskt. Detta ger ett antal fördelar: lång livslängd, klarar snabba till- och frånslag, alstrar inga störningar (vid nollvolts-styrning), ljudlösa och styrs av en låg insignal (drar lite ström).
Revo Sx3

Tyristorstyrningar

Revo S är en serie tyristorstyrningar där man beställer de funktioner man behöver, vilket både sparar pengar och plats i elskåpet. Revo S är konstruerat för lång livslängd och användarvänlighet. Säkringen sitter lätt åtkomlig under locket på framsidan. Revo S finns i flera storlekar, från 30-800 A AC.
Tidreläer

Tidreläer

Vårt sortiment av tidreläer från Crouzet finns med många olika funktionsvarianter för att passa alla applikationer där en tidsfunktion behövs. Tidreläerna med multifunktion har upp till 12 olika funktioner i samma relä vilket passar utmärkt vid exempelvis servicejobb då du enkelt väljer önskad funktion efter behov.
Kontrollreläer

Kontrollreläer

Våra kontrollreläer övervakar exempelvis att fasföljd, spänning, ström, nivå och varvtal ligger i rätt nivå för att förhindra skador på anläggningar. När mätvärdet över- eller underskrider inställt gränsvärde indikeras detta med dioder i fronten av reläet och reläkontakten faller.

Gränsvärdesreläer

Gränsvärdesreläer finns i flera utföranden och fabrikat som kompletterar varandra. Vissa har display som används både för att visa aktuellt mätvärde samt för att ställa in funktioner och gränsvärden. Andra är utan visning och ställs in med dator eller DIP-switchar och potentiometrar.

Mer info om Reläer

För att välja rätt sorts relä är i första hand vilken typ av last det viktigaste att ta hänsyn till, då olika laster ställer olika krav på reläets utgång eller kontakter. Detta för att nå optimal funktion och livslängd - och undvika haverier och stillestånd i en fabrik eller maskin.

Checklista på viktiga punkter att ta hänsyn till vid val av relä

- Elektromekaniskt eller solid state-relä?
- Till/frånslagsfrekvens?
- Antal poler/ kontakter?
 -Typ av last?
- Lastström?
- Lastspänning?
- Styrsignal, egenförbrukning?
- Fysisk storlek?
- Ev. behov av ventilation?

Här beskriver vi några av de vanligaste last-typerna i en industri


Värmelast

Troligtvis den allra vanligaste typen av last, är ofta resistiva, elektriskt enkla laster, sett till val av relä. Här finns det många alternativ att tillgå såsom elektromekaniska reläer/kontaktorer eller solid state-reläer och tyristorer som klarar höga strömmar och frekventa till-och frånslag.

Motorlaster

Motorer styrs oftast av kontaktorer eller via mjukstarter. Våra Solid state-reläer finns i speciella varianter för just motorer och är ett bra val då motorn startas och stoppas frekvent, detta ger en ökad livslängd samt en tystare styrning. För mindre DC-motorer finns även Delcons solid state-reläer och
polvändningsreläer.

Induktiva laster

Kontaktorer, magnetventiler och spolar/transformatorer kan vara besvärliga för relä-kontakter. Vanliga problem är att kontakterna svetsar eller att spolarna genererar transienter. Här finns det flera tekniska lösningar beroende på applikationen, både speciella kontakter på vanliga reläer samt solid state-reläer, gjorda för just induktiva laster.

Belysning

De traditionella glödlamporna försvinner och ersätts med mer energieffektiva ljuskällor som fluorescerande lampor och LED-belysning. Dessa kräver elektroniska drivdon vilket gör att kontakter på ett traditionellt elektromekaniskt relä slits snabbare. Här finns alternativ i sortimentet för att klara de höga inrusningsströmmarna som genereras av drivdonet.

Kraftautomation

Begreppet kraftautomation syftar till hantering av krävande laster, ofta 110 VDC eller högre. Reläerna i denna kategori är optimerade för att klara de krav som ställs på produkter inom kraftdistribution och kraftgenerering. I sortimentet väljer du själv vilka specifika egenskaper ditt relä ska ha.

Signalhantering

Ofta används in- eller utgångsreläer till styrsystem för att konvertera en högre spänning till t. ex 24 VDC. Eller som i Delcons fall, filtrera bort störningar och transienter så endast den önskade signalen når mottagaren. Ibland vill man förstärka utgången på ett styrsystem med ett kraftigare relä för att inte slita på styrsystemets reläutgångar.

Tidreläer

När det behövs en tidfunktion i en applikation har vi sen länge Crouzet’s tidreläer som finns i olika modeller med singel- eller multifunktion. De flesta har multispänning och finns med en eller två växlande kontakter alternativt med solid state-utgång vilket är lämpligt vid frekventa kopplingar som blinkfunktion, dosering med mera.

Kontrollreläer

Kontrollreläer kan man dela upp i två kategorier; skyddsreläer eller funktionsreläer. Skyddsreläer är till för att förhindra skador på anläggningar och maskiner och övervakar exempelvis att fasföljd, spänning, ström, frekvens och temperatur ligger inom tillåtna gränser. Funktionsreläer kan vara att både övervaka eller styra nivåer i tankar eller varvtal på motorer. Våra olika modeller av kontrollreläer hjälper dig att skydda din fabrik och din applikation mot kostsamma olyckor.
Teknisk rådgivning
Figge EklundFigge Eklund

Produktansvarig, Elskåpskomponenter

076-527 81 21 076-527 81 21

Skicka e-post Skicka e-post

Kundsupport

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.

phone 075-242 42 00

Skicka e-post Skicka e-post

comments Chatta