SUCO PS PLUS NAMUR
Publicerat: 2024-03-14

Tryckvakt med NAMUR för applikationer inom säkerhetskritiska system

Med PLUS-serien erbjuder SUCO nu den andra generationen av integrerade tryckvakter. PLUS innebär extra elektroniska funktioner som kan anpassas efter kundens eller applikationens behov. En annan funktion är NAMUR, som är en extra diagnosfunktion (”fail-safe”) med kortslutnings- och kabelbrottsdetektering.

Produktnytt

Säkerhet och tillförlitlighet i säkerhetskritiska tillämpningar med NAMUR-diagnosfunktion

Tryckövervakningsenheter för säkerhetskritiska tillämpningar måste fungera pålitligt och vara godkända enligt relevanta standarder Det är här SUCO:s tryckvakt PLUS NAMUR spelar en central roll. 
Mekaniska tryckvakter installeras i stor utsträckning i applikationer som övervakar säkerhetskritiska funktioner som hydrauliska styrsystem eller bromssystem. I båda fallen kan ett systemfel eller en funktionsstörning orsaka skador på hälsa eller ekonomi och i värsta fall vara livshotande för operatören av en anläggning eller maskin.

NAMUR-diagnosfunktion innefattar en skyddsfunktion via varistor och NTC / PTC-termistor. Denna funktion erbjuder en extra nivå av säkerhet genom att detektera kortslutningar och kabelbrott. Det är en funktion som är särskilt relevant för dig som exempelvis har applikationer inom bromssystem, hydrostatiska styrsystem, brandsläckningssystem eller automatiserade reglerventiler. Den bidrar till att säkerställa en kontinuerlig och tillförlitlig drift under alla förhållanden.

Tryckvakt suco plus NAMUR
Tryckvakt Jordbruk

Fail-safe-system för omedelbar respons

Den speciella kopplingen av SUCO:s tryckvakt PLUS NAMUR möjliggör implementeringen av ett fail-safe-system, vilket innebär att enheten omedelbart växlar till ett säkert läge vid detektering av fel eller avbrott.

Så fungerar det: Så snart utvärderingsenheten mäter en drift- eller mätström på
0 mA på utgången, växlar systemet till det säkra OFF-läget. Enligt DIN VDE 0660, del 209, avser fail-safe förmågan hos ett system att förbli i ett säkert tillstånd eller att omedelbart växla till ett annat säkert tillstånd i händelse av ett fel.

Enligt DIN VDE 0660, del 209, uppnås systemets skyddade tillstånd när ett frånkopplingskommando är närvarande på utgångskontakten, dvs. styrkretsen är avbruten.

ÖVERSIKT ÖVER OLIKA SIGNALVÄRDEN

Här är en översikt över olika signalvärden beroende på vilken status vakten är i.

SUCO Översikt Tryckvakt

Läs mer om produkten här

Teknisk rådgivning
Anders SkoogAnders Skoog

Produktansvarig, Tryck & Flöde

076-527 82 88 076-527 82 88

Skicka e-post Skicka e-post

Kundsupport

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.

phone 075-242 42 00

Skicka e-post Skicka e-post

comments Chatta