Smart Plastics
Publicerat: 2023-05-02

igus Smart Plastics - Industri 4.0

igus Smart plastics är sensorer som mäter värden i kablar och kabelkedja och som kopplar upp dem mot Industri 4.0. Målsättningen med Smart plastics är att förlänga livslängden av systemet och därmed minska kostnader för användaren. Smart Plastics består av två delar, den ena delen är i.cee som övervakar där man vill se aktuell livslängd av systemet samt planera regelbundna underhåll. Den andra delen är i.sense, som är kopplad till driftsäkerhet. Om något händer som är utanför ramen för vad kablar och kedja klarar alarmerar och stoppar sensorerna applikationen innan kedja och kablar går sönder.

UNDVIK OFÖRUTSEDDA DRIFTSTOPP MED IGUS I.CEE OCH I.SENSE

En kabelkedjeapplikation kan se ut på många varierande sätt med allt från enkla, inte så krävande applikationer till snabba, tuffa och krävande. igus® kabelkedjor och kablar är noga testade för att vi ska kunna säkerställa lång hållbarhet. Hur länge kabelkedjor och kablar håller beror på förutsättningarna där de används och med hjälp av i.cee och i.sense kan du hålla koll på detta och skapa en driftsäker och kostnadseffektiv lösning.

Sensorerna finns i olika utföranden vars huvuduppgift är att ge en driftsäker lösning. Sensorerna mäter bland annat slitage, dragkrafter, elektriska egenskaper och installationsmått. Denna information uppdaterar dig om status och om kedjan behöver stoppas innan något går sönder.

I.SENSE - CONDITION MONITORING

Condition monitoring är det snabbaste och enklaste sättet att kombinera många igus®-produkter till en självövervakande smart plastics produkt. Sensorer är monteradeför att mäta värden (såsom temperatur, krafter och ljudvågor eller vibrationer) inom fördefinierade gränser. Värden utanför gränserna resulterar i en varning eller ett meddelande. Denna information utgör grunden för att ta efterföljande steg, såsom underhåll eller avstängning av systemet. Om du önskar kan värden utanför definierade gränser direkt utlösa en systemavstängning för att förhindra skador som är dyra att reparera. igus använder termen ”i.Sense” för att hänvisa till condition monitoring.

I.CEE - PREDICTIVE MAINTENANCE

Predictive maintenance använder sensorer, mjukvara och komponenterna för condition monitoring för att skapa ett system som möjliggör dynamisk livslängdsberäkning och bestämmer de bästa tiderna för underhåll av igus®-produkter. Detta tar prediktivt underhåll till nästa steg i att uppnå ett heltäckande koncept för smart energiförsörjning. Detta förutsägande underhållssystem finns i en mängd olika utföranden och erbjuder en hög grad av individualitet, med målet att maximera system- och användarsäkerhet och produktlivslängd. igus använder termen ”i.Cee” för att hänvisa till predictive maintenance eller prediktiva underhållssystem.

Produktnytt

Se film om i.sense & i.cee

video cannot show image
Divider

När behövs smart övervakning av kabelkedjor?

Check När regelbundet underhållsarbete kräver fullständigt produktionsstopp

Check När avvikelser i rörelse inte kan upptäckas av människor i tid

Check Om anläggningar eller maskiner behöver övervakas ofta eller kontinuerligt

 

Check Om kabelkedjan är svår att komma åt eller se

Check Om underhållsarbeten utgör en hälso- eller säkerhetsrisk

Check Om underhållskostnaderna ska minskas och livslängden förlängas

Vad är fördelarna med smart plastics?

FÖRLÄNG LIVSLÄNGDEN

Med hjälp av igus® online tools kan du få ut ett dokument med förväntad livslängd på produkterna, detta dokument hjälper dig att planera underhåll och se när det är dags att byta kedja och kabel. Omständigheter i applikationen kan göra att systemet slits snabbare än väntat. Till exempel om applikationen har programmerats om, saker ramlar ner i kedjan eller om kabelkedjan är monterad svåråtkomligt, då kan det vara svårt att visuellt se om kedjan är sliten eller inte. i.Cee övervakar kedjan i realtid så att du enkelt kan se status och förväntad livslängd på kabelkedja och kablar.

Lång livslängd med isense
Sänk dina underhållsnkostnaderSÄNK DINA UNDERHÅLLSKOSTNADER

För att få ut så mycket som möjligt av en kabelkedja och kablar vill du byta ut produkterna först när livslängden är slut. Byts produkterna ut för tidigt kostar det onödiga pengar då produkterna fortfarande har livslängd kvar. Än värre är om kedja och kablar byts ut för sent då det medför en risk för haveri vilket kan resultera i produktionsstopp. Med i.cee håller du koll på när det är dags att byta ut kedjan och du kan då planera att göra detta när det påverkar produktionen som minst. ”Tech up. Cost down” som igus® lever efter.

STOPPA SYSTEMET INNAN NÅGOT GÅR SÖNDER

Ett oväntat driftstopp kommer sällan lägligt och det kostar både tid och pengar. I och med att i.sense övervakar kedjan kontinuerligt ser modulen om något håller på att hända. Det kan till exempel vara att något ligger i vägen för kedjan som gör att dragkraften i kabeln blir för hög. i.sense stoppar då kedjan för att undvika haveri, loggar vad som hänt och, beroende på hur den är inställd, meddelar dig som användare om stoppet. Du kan då undersöka kedjan och göra de eventuella åtgärder som behövs för att systemet och din produktion snabbt ska komma igång.

Stoppa innan det blir fel
Alarm meddelande

FÅ ALARM OCH NOTIFIKATIONER OM NÅGOT HÄNDER

Få varningar om händelser via sms eller mejl. Om i.sense skulle stoppa kedjan
oavsett anledning får du ett sms eller mejl om att den är stoppad. Ingen onödig tid
spills och du kan se till att kedjan ses över. Det går även att starta om applikationen
via sms eller WLAN.”UNDVIK ONÖDIGA DRIFTSTOPP”

”Oplanerade driftstopp på en maskin är bland den vanligaste kostnadsbördan inom industrin. En undersökning av FM Global, en av världens största industriella fastighetsförsäkringsbolag, redovisar 232 stora förluster hos försäkringsgivaren under år 2018, var och en med ett förlustvärde på mer än 3 miljoner dollar. I 28 % av fallen var det på grund av systemfel. Därför ökar behovet av övervakningssystem samt lösningar på förutsägande underhåll av maskiner. Med hjälp av sådana lösningar går det att planera underhåll av en maskin i god tid och på så sätt undvika onödiga driftstopp.”

- RICHARD HABERING
Head of business unit igus® smart plastics

Richard från igus
Divider

Mer information om sensorerna

I.SENSE EC.P - PUSH/PULL FORCE SENSOR FÖR KEDJA

I.SENSE EC.B - BREAKAGE DETECTION FÖR KEDJA

I.SENSE EC.W - LOW COST STATUSÖVERVAKNING FÖR KEDJA

Check Mäter push/pull krafter för kabelkedjan

Check Rekommenderar avstängning av utrustningen om en kraftgräns överskrids

Check Känner, i ett tidigt stadie, om en kedja går sönder

Check Förhindrar överbelastning och efterföljande systemfel

Check Mäter kabelkedjans tillstånd i realtid

Check Direkt kopplad till maskinens styrsystem

I.SENSE CF.P - DRAGKRAFTSÖVERVAKNING FÖR KABLAR

I.SENSE CF.Q - KVALITETSÖVERVAKNING FÖR KABLAR

I.SENSE CF.D - DATAÖVERFÖRINGSÖVERVAKNING FÖR KABLAR

Check Mäter push/pull krafter för kabelkedjan

Check Rekommenderar avstängning av utrustningen om en kraftgräns överskrids

Check Känner, i ett tidigt stadie, om en kedja går sönder

Check Förhindrar överbelastning och efterföljande systemfel

Check Mäter kabelkedjans tillstånd i realtid

Check Direkt kopplad till maskinens styrsystem

Teknisk rådgivning
OEM Automatic SE Joacim RasbergJoacim Råsberg

Produktansvarig, Kabel

070-092 42 20 070-092 42 20

Skicka e-post Skicka e-post

Kundsupport

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.

phone 075-242 42 00

Skicka e-post Skicka e-post

comments Chatta