3D-skanning av transparenta objekt
Publicerat: 2024-01-10

3D-skanning av transparenta objekt

Att skanna transparenta objekt utan att behöva använda sprayer eller beläggningar har varit en stor utmaning för 3D-branschen. Detta har varit ett fokusområde för Photoneo, som har antagit utmaningen att lösa problemet!

Vår tillverkare Photoneo som är specialiserad på 3D-visionssystem har en lång historia av att vara ledande inom teknik som tacklar de centrala utmaningarna inom 3D. De har introducerat innovativa lösningar för att scanna objekt i rörelse, på långa avstånd men även i tuffa ljusförhållanden, exempelvis utomhus. Nu har de tagit ett stort steg framåt genom att övervinna ytterligare en utmaning - att genomföra 3D-skanning av transparenta, genomskinliga och högreflekterande objekt.

Produktnytt

Varför är det svårt att utföra 3D-skanning av transparenta objekt? 

Problemet med att 3D-skanna transparanta objekt uppstår på grund av de speciella optiska egenskaperna hos dessa material. När det gäller transparenta objekt går ljuset rakt igenom ytan, medan blanka material sprider och reflekterar ljuset i olika riktningar. Detta gör det till en komplicerad process att skapa 3D-punktmoln.

Att justera skannerns position i förhållande till det objekt som ska skannas, eller till och med att använda särskilda pulver eller beläggningar för att göra materialet ogenomskinligt och minska reflektioner, är opraktiskt och fungerar inte alltid i praktiken.

För att möta denna utmaning har Photoneo förbättrat sin 3D-kamera, MotionCam-3D, och utökat dess förmåga att skanna genomskinliga objekt. Detta har gjort det möjligt att se det som tidigare var osynligt - transparenta objekt.

 

video cannot show image

MotionCam-3D kan nu skanna transparenta objekt

MotionCam-3D har inte bara den mest effektiva teknologin för att göra högkvalitativa skanningar av statiska och dynamiska scener, den är även en otroligt mångsidig och programmerbar enhet som kan utöka sina förmågor över tiden genom firmware-uppdateringar.

På samma sätt som Photoneo successivt förbättrade Ambient Light Suppression-teknologin i deras PhoXi 3D-skanners, vilket möjliggjorde skanning under direkt solljus, har de nu förbättrat sin MotionCam-3D genom att införa ett nytt skanningsläge som är särskilt anpassat för extremt utmanande material. Den nya skanningsmetoden förbättrar markant avläsningen av signaler från transparenta, genomskinliga och blanka objekt.

COMPIS - Computational Image Sensor

Med hjälp av Photoneos unika COMPIS (Computational Image Sensor) och Parallel Structured Light-teknik kan MotionCam-3D nu använda den nya skanningsmetoden i realtid.
 
MotionCam3D Photoneo Scan

Några exempel på hur du kan använda MotionCam-3D i praktiken

Så, nu är du säkert nyfiken på de konkreta resultaten av Photoneos förbättrade teknik och hur du kan använda den i praktiken? Låt oss ta en titt på några exempel där transparenta objekt har skannats med MotionCam-3D inom olika branscher.
 

3D-skanning av transparenta objekt inom logistik, detaljhandel och dagligvaruhandel

Användningen av 3D-skanning för transparenta och blanka objekt spelar en avgörande roll inom en snabbt växande industriell sektor. Inom områden som logistik, detaljhandel och hantering av dagligvaruhandel ökar automatiseringen kraftigt då dessa branscher står inför utmaningen att effektivt hantera stora volymer av olika produkter.
Inom logistik och detaljhandel finns dessutom en annan typ av tillämpningar där man plockar lager för lager i stället för en efter en. Photoneo har nyligen lanserat en innovativ AI-programvara för att underlätta plock av hela lager med varor.
MotionCam3D Photoneo Transparent skanning
MotionCam3D Photoneo Transparent skanning lager
MotionCam3D Photoneo Scan flerpack

Att 3D-skanna blanka objekt inom fordons- och tillverkningsindustrin

I fordons- och tillverkningsindustrin är det vanligt att visionstyrda robotar hanterar materiel som består av metallföremål och metallskivor. Dessa materiel är ofta kända för sin blanka, glänsande och spegelaktiga yta, vilket leder till kraftiga reflektioner och förvrängningar i 3D-datan.

Genom att utöka kamerans skanningsförmågor erbjuder Photoneo en betydande fördel - möjligheten att reducera interreflektionsartefakter och återskapa områden med låg signalstyrka. Detta gör skanning av superblanka objekt möjligt med ännu högre detaljrikedom. Vilket öppnar upp för möjlighet att lösa ännu fler tillämpningar inom fordons- och tillverkningsindustrin.

 
MotionCam3D Photoneo Scan Glossy Objects
MotionCam3D Photoneo Scan Glossy Objects After
Förutom metallföremål finns det även en ökande efterfrågan att hantera föremål som är förpackade i transparenta material som bubbelplast. Se exempel nedan.
MotionCam3D Photoneo Scan Bubbelplast Before
MotionCam3D Photoneo Scan Bubbelplast After
MotionCam3D Photoneo Scan Bubbelplast Fore
MotionCam3D Photoneo Scan Bubbelplast Efter

Att 3D-skanna medicinska föremål inom läkemedelsindustrin

Användningen av 3D-skanning för transparenta material är av särskild betydelse inom läkemedelsindustrin, där många produkter är förpackade i genomskinlig plast för att garantera sterilitet. Vanliga exempel inkluderar transparenta blisterförpackningar, sprutor, ampuller och flaskor.
MotionCam3D Photoneo Scan Pharmacy Before
MotionCam3D Photoneo Scan Pharmacy After
Dessa exempel är bara en liten del av vad du kan uppnå med MotionCam-3D. Sugen på att testa vad den klarar av? Prata med oss!

Kolla in produkten

Teknisk rådgivning
Johan KastenssonJohan Kastensson

Säljledare, Computer Vision

073-578 07 62 073-578 07 62

Skicka e-post Skicka e-post

Kundsupport

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.

phone 075-242 42 00

Skicka e-post Skicka e-post

comments Chatta