OEM Automatic SE
Publicerat: 2020-11-26

Tryckvakter och givare rengjorda med plasma

Tillsammans med vår tillverkare SUCO kan vi nu erbjuda tryckvakter och givare som är rengjorda med plasma.

Att rengöra med plasma är passande för industriella samt medicinska applikationer där hög renhet är ett måste. Renligheten (max. 20 mg/m² organiskt material) säkerställs regelbundet av det nationella tyska ackrediteringsorganet (DAkkS).

Kunskap
I den här artikeln kommer vi att prata om vad plasma är, hur det uppstår, om det finns några rekommendationer och vart produkter rengjorda med plasma används.

Vad är plasma?

Plasma brukar beskrivas som det fjärde tillståndet för materia. De andra tre känns igen med fast, flytande och gasform. Plasma är en reaktiv gas som består av fria energirika elektroner och joner. En gas där elektronerna och jonerna har lämnat kärnan. På jorden manifesteras detta dagligen genom blixtar eller skapat av människan genom t.ex. lysrör, tekniska apparater som plasmaskärmar eller plasmaskärare.
OEM Automatc SE
OEM Automatic SE

Hur uppnås detta tillstånd?

Montering och inställning sker i en miljö utan spår av varken olja eller fett och likaså använder SUCO delar som är individuellt rengjorda och fria från dessa två. Produkterna sätts sedan i en processkammare som tillsluts hermetiskt och evakueras med en vakuumpump.

Ren syrgas tillsätts vid ett tryck av 1 mbar och ett elektromagnetiskt fält skapas av en högfrekvensgenerator. Detta får agera energikälla till processen och får syremolekylerna att jonisera och de skapar då den högreaktiva plasman.
Under rengöringen tillförs syrgas kontinuerligt samtidigt som vakuumpumpen avlägsnar de kolväten som blir restprodukter av processen.
Vid det sista steget ventileras kammaren och de rengjorda produkterna packas och förseglas individuellt i silikonfria påsar av polyeten.
 

Vad finns det för rekommendationer?

Vid hantering av syrgas måste de landspecifika säkerhets- och olycksförebyggande föreskrifterna följas. För syrgasapplikationer rekommenderar vi att man använder uteslutande plasmarenade tryckvakter och givare med EPDM-tätning.
Kraven på komponenter som är fria från färgnedsättningsämnen (PWIS/LABS) har också ökat under de senaste åren. Då SUCO utökat plasmarengöringsprocessen genom att endast använda silikonfria handskar och PE-påsar så är SUCO´s tryckvakter och givare PWIS/LABS-kompatibla för maskinbyggare, OEM (Original Equipment Manufacturer) tillverkare och lackverkstäder.
 
Tryckvakter OEM Automatic
OEM Automatic SE

Var används produkter som är rengjorda på detta sätt?

Många industrier och områden kräver avsaknad av organiska rester i produkter som används, både av renlighetsskäl men också av ren säkerhet. 
De vanligaste är rena syrgasapplikationer där organiska rester i blandning med ren syrgas skulle kunna leda till en brand eller explosion. I respiratorer och annan akutmedicin eller långvarig syrebehandling av kroniska lungsjukdomar (KOL). Vid sövning används syre för att förse patientens lunga med extra syre innan anestesin inleds.
Vid process- eller tillverkningsindustri är tillförsel av syrgas vanligt. Automatisk svetsning och plasmaskärning kan använda sig av en syreblandning som bränslegas för att bearbeta och skära stora arbetsstycken. I stål- och glasindustri kan en gasblandning med ökat syreinnehåll fungerar som en katalysator för smältprocesserna i glas och masugnar.
I avloppsrening eller till och med i simbassänger kan föroreningar avlägsnas genom oxidation, då med ozon. Dricksvatten kan genom tillsättande av syre renas från järn, mangan, vätesulfid eller metan. Även inom kemisk processindustri används oxidering ofta för att lösa upp organiska föroreningar så som svavel eller sulfater.
Kort sagt är det många platser där en produkt ren från organiska rester är ett krav vilket uppnås med plasma rengöring!
 

Renhetsnivåer för tryckvakter & tryckgivare

Nivå 1   

OEM Automatic SE

 • Fria från fett och olja
 • Ingående delar fria från fett och olja
 • Montering samt justering fria från fett och olja

Nivå 2     

OEM Automatic SE     OEM Automatic SE

 • Plasmatvättade/rengjorda för t.ex syrgasapplikationer
 • Allt från nivå 1 ingår
 • Fria från vätekarbonsubstanser
 • Individuellt packade och förseglade i silikonfria PE-påsar

Nivå 3     

OEM Automatic SE     OEM Automatic SE     OEM Automatic SE

 • Plasmatvättade för LABS och fria från PWIS
 • Allt från nivå 1 och 2 ingår
 • Fria från färgstörande substanser (PWIS)
 • Individuellt packade och förseglade i silikonfria PE-påsar

Renhetsgrad

OEM Automatic SE

Den maximala mängden kolvätebaserade föreningar är 20 mg/m2 (nivå B enligt ASTM G93: 2019)

 

Säkerhet

OEM Automatic SE

Godkänt motstånd för utbränning av EPDM-tätningar från Federala Institutet för materialforskning och testning (BAM)

 

Effektivitet

OEM Automatic SE

Regelbunden verifiering och kontroll av det nationella tyska ackrediteringsorganet (DAkkS)
 

Exempel på produkter som passar för plasmarengöring

Teknisk rådgivning
Anders SkoogAnders Skoog

Produktansvarig, Tryck & Flöde

076-527 82 88 076-527 82 88

Skicka e-post Skicka e-post

Kundsupport

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.

phone 075-242 42 00

Skicka e-post Skicka e-post

comments Chatta