Sveriges bredaste reläsortiment
Publicerat: 2021-05-11

Sveriges bredaste reläsortiment

Vi erbjuder reläer för de flesta industriapplikationer och har ett komplett utbud av olika reläer, från enstaka milliampere till tusentals ampere. Våra reläer klarar allt från styrsignaler till tunga motorlaster och värmestyrningar.

Vi kan, genom vår ledande tillverkare ComatReleco, erbjuda marknadens mest kompletta reläsortiment. Med mer än 50 års erfarenhet och en kärnkompetens av just relätillverkning finns reläer för de flesta applikationer. I serierna interface-, miniatyr- och industrireläer erbjuds reläer med upp till 4 växlande kontakter. Ett brett utbud av ”special-reläer” för tuffare laster finns att tillgå i respektive serie.

Kunskap

Interfacerelä

Interfacereläerna är optimala för att styra enskilda laster upp till 10 A och är väldigt små till storleken. Vi har också en 2-polig variant som klarar av laster upp till 5 A vilket möjliggör stora platsbesparingar i skåp och kapslingar. Till dessa finns många olika tillval och kontaktalternativ för att få en så kundanpassad lösning som möjligt.

Miniatyrrelä

Miniatyrreläer har liknande egenskaper som större industrireläer men med ett mer kompakt mått. C9- och C7-reläerna i miniatyrserien är 4- och 2-poliga och klarar av laster upp till 5 A samt 10/16 A. Ett perfekt relä för applikationer med lite lägre laster och vid platsbrist. Även till dessa finns många olika tillval och kontaktalternativ för att få en så kundanpassad lösning som möjligt.

Industrirelä

Reläserien med störst utbud med klassiska 11-pins reläer och lastspänningar upp till 16 A. Större fysiska mått betyder att kraftigare kontakter får plats. Modeller finns för höga DC-spänningar och induktiva laster. Reläerna i denna serie finns både som 2-, 3- och 4-poliga med olika tillval och kontaktalternativ för att få en så kundanpassad lösning som möjligt.

Interfacerelä
Miniatyrrelä
Industrirelä

INTERFACERELÄ

 • C10 interfacereläer, 1-poliga 10 A
 • C12 interfacereläer, 2-poliga 5 A

MINIATYRRELÄ

 • C7 miniatyrreläer, 1- och 2-poli-ga 10 A och 16 A
 • C9 miniatyrrelä, 4-poliga

INDUSTRIRELÄ

 • C3 industrireläer, 3-poliga 10 A (11-pins)
 • C4 industrirelä, 4-poliga 10 A
 • C5 industrirelä 2- och 4-poliga 16 A

så här enkelt tyder du comatrelecos reläer

1

På samtliga reläer kan du enkelt se på testknappens färg
vilken spolspänning det är på respektive relä.
Blå = DC
Röd = AC 
Grå = AC/DC (multispole)

2

Det står även tryckt på toppen av samtliga
reläer vilken spolspänning det är

Även på sidan av reläet står det
tryckt en modell-beteckning

4

Tryckt på sidan kan du också se max
brytförmåga vid AC 1 respektive DC1 last

5

Även på socklarna kan du se ett tryck
som berättar vilken sockel det är

Vilket relä har jag?

HUR HITTAR JAG RÄTT RELÄ FÖR MIN APPLIKATION?

Viktiga saker att tänka på innan du väljer relä är följande:
 • Hur många reläkontakter behövs?
 • Vad är det för last som ska brytas?
 • Behövs något tillval, exempelvis LED-indikering eller diodskydd?
 • Vilken spolspänning behövs?

Med denna information går det att få fram ett relä som är anpassat för just din applikation. Vi hjälper gärna till så att du hittar rätt relä!

Vad ska jag bryta för last?

Denna fråga avgör till stor del vilket relä du ska välja till din applikation. Detta för att du ska få en så bra applikation som möjligt vare sig det gäller signal- eller tyngre induktiva laster som kan förstöra fel sorts relä och skapa driftsstopp. ComatReleco har tagit fram många olika kontaktalternativ för att du ska få ett relä som är så bra anpassat till just din applikation som möjligt. Vi hjälper dig gällande vilka kontaktalternativ som finns och när de bör användas. Ikonerna visar de olika alternativen som reläerna kan användas till för att få ut full potential. 

vad kan reläet användas till?

Ikon standard
Ikon signal
Ikon kontroll
Ikon kraft
Standardreläer passar till de allra flesta applikationer för styrning av laster. 
Signalreläerna passar bra till styrning av låga laster som till exempel signallaster från PLCs.
Guldpläterade reläer har en bättre ledningsförmåga vilket gör att de är bra på att kontrollera låga laster, guldpläteringen skyddar även kontakterna vid längre lagerförning.
Kraftreläer är bra på att hantera tuffa DC-laster och har en hög brytförmåga.

Reläer med standardkontakt

Reläer med standardkontakter används i de mest allmänna applikationerna som till exempel automation, pneumatik, värmereglering, signalering, in-/utgångsrelä och så vidare. 

C3-A30, C5-A30, C7-A10, C7-A20, C9-A41 med flera

Reläer med tvillingkontakt

Relä med tvillingkontakt används vid låga strömmar, till exempel PLC. Reläet har dubbla kontakter, hög pålitlighet och klarar en minsta ström på 1 mA/5 V. Kontakterna är försedda med 0,2 µ guld som standard. 

C3-T31, C7-T21, C10-T13

Reläer med guldplätering     

Relä med ren guldplätering har 10 µ guld på kontakterna och används oftast i samband med låga strömmar. Dock finns bara tester som bekräftar en minsta ström på 10 mA, men av erfarenhet vet vi att lägre strömmar än 10 mA fungerar utmärkt.

C3-A38, C4-A48, C5-A38, C7-A28

Reläer med öppen kontakt

Relä med öppen kontakt är speciellt designade för DC-laster. En öppen kontakt har ett gap på 1,5 mm vilket ger en ökad brytförmåga. Reläet har ingen mekanisk indikering men går att få med LED-indikering, släckdiod eller polaritetskydd som tillval.

C3-G30, C5-G30, C7-G20
Standard kontakt diagram
Tvillingkontakt diagram
Guldplättering diagram
Öppen kontakt diagram
Ikon standard
Ikon signal
Ikon kontroll
Ikon kraft

Remanensreläer

Ett remanensrelä arbetar i praktiken som ett impulsrelä. Skillnaden är att remanensreläet har två ingångar, en för inkoppling och en för urkoppling (on/off). Minsta pulslängd för on/off-kontroll är 50 ms.  C3-R20, C4-R30, C5-R20, C9-R21

Reläer med gaffelkontakt

Relä med gaffelkontakt har två kontakter i serie för att öka brytförmågan av höga DC-laster. Kontaktgapet är 3,4 mm (1,7+1,7) vilket ger en ökad brytförmåga. Lämplig applikation är kraftstationer. Reläet har ingen mekanisk indikering men går att få med LED-indikering, släckdiod och polaritetskydd som tillval.

C3-X10, C4-X20, C5-X10, C7-X10

Reläer med "blow out"- magnet

Relä som har gaffelkontakt med blow out-magnet är speciellt tillverkad för mycket höga DC-laster. Reläet har två kontakter i serie med ett gap på 3 mm (1,5+1,5). Mellan kontakterna sitter en magnet som vid en eventuell gnistbildning vid öppningsskedet förlänger gnistans bana vilket medför att reläets kontakter skyddas från att svetsas fast. Detta gör att reläet får en lång livslängd. Lämplig applikation är kraftstationer.

C3-M10, C5-M10
Remanensrelä
Gaffelkontakt diagram
Blow-out magnet diagram
Ikon standard
Ikon kraft
Ikon kraft

ComatReleco har en mängd olika reläer med varierande antal kontakter som hanterar brytning av DC-laster bättre än ett vanligt standardrelä. Belastningskurvan för DC-laster får aldrig överskridas eftersom detta skulle leda till gnistbildning eller eventuellt förstöra reläet omedelbart. Kurvor och diagram som visar brytförmåga finns i sin helhet från respektive reläs produktsida på oemautomatic.se. Hittar du ändå inte rätt relä så finns det utöver dessa även: Mors Smitt kraftreläer, Delcon interfacereläer, statiska reläer från Elco, Crouzet och Crydom.

Extra tillval

Till våra elektromekaniska reläer från ComatReleco finns också många extra tillval som i kombination med våra kontaktalternativ gör oss unika när det gäller kundanpassade lösningar. Nedan visas några exempel på tillval som finns:
 • Multispole
 • Skyddsdiod
 • LED-indikering
 • Polskydd
 • RC-skydd

SPECIALLÖSNINGAR FRÅN COMATRELECO

ComatReleco erbjuder inte bara traditionella elektromekaniska reläer utan har också specialreläer i form av till exempel plintreläer, statiska reläer och kommunikationsreläer. De är specialister på sitt sätt och är i framkant i utvecklingen av traditionella reläer. Plintreläerna passar i skåp där det råder platsbrist och de statiska reläerna passar med sin tålighet mot snabba och frekventa till- och frånslag. Med hjälp av kommunikationsreläet kan du styra och kontrollera din applikation via en dator eller telefon var du än är.
ComatReleco plintrelä
ComatReleco statiskt relä

Plintrelä

Med sin låga byggbredd på 6,2 mm och en brytförmåga på 6 A passar plintreläerna från ComatReleco i de flesta applikationer. Reläet är snabbutbytbart och genom de byglingsbryggor som finns säkerställs ett snabbt och smidigt montage.

Statiskt relä

Det statiska reläet har inga rörliga delar som slits, varken elektriskt eller mekaniskt, vilket medför lång livslängd. Det passar utmärkt i applikationer med frekventa kopplingar. Reläet har som uppgift att sköta kopplingsfunktion mellan styrsignal och last. Reläet klarar av 3 A/AC och 6 A/DC.

CMS-10R - det moderna reläet

CMS-10R är ett fjärrövervaknings- och kontrollsystem för industri- och fastighetsapplikationer. Enheten har ”out-of-the-box” funktionalitet. Efter anslutning kan du konfigurera direkt utan extra inställningar (eSIM). Fjärrkonfiguration görs över en användarvänlig IoT portal via webbläsaren, du behöver aldrig fysiskt ansluta dig till enheten för konfigurering. Fjärrkonfiguration är också möjligt via Android/iOS appar. Systemet rapporterar statusändringar på de digitala och analoga ingångarna via mobilnätet genom pushmeddelanden, e-post eller SMS. 
Utgångarna är kontrollerbara via webbläsare (IoT portal) eller en app på en smartphone/surfplatta. Dessutom kan utgångarna aktiveras genom att ringa eller SMS:a enheten, detta konfigureras i inställningarna. CMS-10R använder eSIM och enheten väljer automatiskt det mobila nätverket med den bästa signalen. Att ta del av systemet möjliggör stora tidsbesparingar. Genom att få uppdateringar om applikationens status på ingångarna, samt fjärrstyra reläutgångarna när du vill och var du vill och därmed förutspå eller förebygga problem som kan uppstå med applikationen. 
ComatReleco_CMS10R

Tillsammans med comatreleco kan vi på oem automatic hjälpa dig hitta rätt relä till din applikation. Hör av dig så berättar vi mer!

Teknisk rådgivning
OEM AutomaticPhilip Molin

Produktansvarig, Elskåpskomponenter

070-091 96 80

Skicka e-post

Kundsupport

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.

075-242 42 00

Skicka e-post

Chatta