ISOBUS
Publicerat: 2023-10-24

ISOBUS: En revolution för jordbruksmaskiner

Om du jobbar med att bygga maskiner, särskilt för jordbruk, så är du medveten om att det är viktigt att använda modern teknik för att göra arbetet smidigare för jordbrukaren. ISOBUS-tekniken spelar en viktig roll för att uppnå detta mål. Innan ISOBUS-standarden infördes, var det vanligt att varje maskin och redskap hade sina egna terminaler och gränssnitt. Resultatet var en komplex och ibland svårförståelig teknologisk mångfald. Men med ISOBUS möjliggörs kommunikation och datautbyte mellan olika elektroniska komponenter på jordbruksfordon och redskap, oavsett tillverkare. Med införandet av ISOBUS-standarden har maskinbyggare nu möjlighet att förenkla och optimera jordbruksmaskinerna. Här får du utforska fördelarna med ISOBUS-tekniken och kunskap om hur du kan ta din maskinutveckling till nya nivåer av effektivitet och användarvänlighet.

Kunskap

Vad är ISOBUS?

ISOBUS utvecklades av International Organization for Standardization (ISO) och förkortningen står för "ISO Bus" som är en internationell standard för kommunikationssystem inom jordbruksbranschen. ISOBUS är en standardiserad protokollserie som möjliggör kompatibilitet mellan maskiner och redskap från olika tillverkare med ett enhetligt och användarvänligt gränssnitt.

Med ISOBUS kan jordbrukare använda olika ISOBUS-kompatibla enheter och redskap tillsammans på ett användarvänligt sätt. Det kan vara allt från traktorer och skördetröskor till gödselspridare och såmaskiner. Genom att ansluta olika enheter via ISOBUS kan de kommunicera och utbyta data, till exempel styrsignaler, sensorinformation, och parametrar för att optimera jordbruksarbetet.

Därför utvecklades ISOBUS

Det är inte ovanligt att en jordbrukare har en traktor från ett märke och redskap från ett annat. Innan ISOBUS-standarden infördes, styrdes redskapen via sina egna terminaler (displayer), och att använda flera olika redskap innebar att man behövde ha flera olika terminaler i traktorhytten.

Detta var startpunkten för utvecklingen av ISOBUS-standarden, ett gemensamt gränssnitt för alla tillverkare av jordbruksutrustning. Standardisering medför många fördelar. För det första att traktorer och redskap är "plug-and-play"-kompatibla. För det andra att alla redskap kan styras med endast en terminal, vilket även innebär färre kablar och bättre sikt i traktorhytten. Standardiserade kablar och kontakter minskar även kostnaderna och underlättar arbetet.

En revolution för jordbrukssektorn

Inom jordbrukssektorn har teknologiska framsteg spelat en avgörande roll för att förbättra effektiviteten och produktiviteten. En av de banbrytande innovationerna inom jordbruksmaskiner är ISOBUS (ISO 11783). ISOBUS är en kommunikationsstandard som möjliggör kompatibilitet mellan olika märken och modeller av jordbruksutrustning. Genom att skapa en gemensam plattform för kommunikation och styrning revolutionerar ISOBUS sättet jordbrukare arbetar på.

Standardisering och kompabilitet för en effektiv maskinpark

Standardiseringen har spelat en nyckelroll i ISOBUS-systemet. ISOBUS-specifikationerna fastställer gemensamma regler och protokoll för kommunikation mellan olika enheter. Detta säkerställer att olika ISOBUS-enheter kan kommunicera och samarbeta tillsammans, oavsett tillverkare. Standardiseringen gör också att jordbrukare kan bygga upp en enhetlig och integrerad maskinpark, vilket underlättar drift och underhåll.

En av de mest imponerande egenskaperna ISOBUS har är på så sätt möjligheten att skapa kompatibilitet mellan olika märken och modeller av jordbruksmaskiner. Tidigare var det vanligt att jordbrukare var låsta till en specifik tillverkares utrustning. Men med ISOBUS kan en traktor från en tillverkare enkelt kommunicera med en såmaskin eller gödselspridare från en annan tillverkare. Detta ger jordbrukare större flexibilitet och valmöjligheter vid inköp av utrustning.


Systemarkitektur och komponenter


ISOBUS-terminalen (display)

ISOBUS-systemet består av flera viktiga komponenter. En central del är ISOBUS-terminalen, som fungerar som användargränssnittet och styrcentralen för jordbruksmaskinerna. Terminalen ger jordbrukaren en översikt över maskinens status, möjliggör justeringar av inställningar och ger tillgång till olika applikationsprogram.

Styrenheter

Samtliga Epec ISOBUS-styrenheter kan användas i jordbruksredskap som fristående enheter eller som gateway-enheter mellan ISOBUS och andra CAN-nätverk:

  • Epec EC44 Agri Control Unit (CODESYS 3.5)
  • Epec 3606 Control Unit, Epec 3610 Control Unit, Epec 3724 Control Unit (CODESYS 2.3)


Sensorer och ventiler

Sist men inte minst är sensorer och ventiler en nyckelfaktor. De samlar in data om markförhållanden, växttillstånd och andra relevanta parametrar. Denna data används sedan, via ISOBUS-systemet, för att optimera applikationsprocessen och göra precisa justeringar via terminalen baserat på behoven i fältet.

ISOBUS systemexempel med Epec EC44 Agri kontrollenhet:

ISOBUS

Exempel på att använda ISOBUS som gateway 

Styrenheten kan kommunicera som ett gränssnitt med terminalen och ansvarar för att kontrollera och övervaka redskapen, såsom gödselspridare eller såmaskiner. Genom denna kommunikation kan jordbrukaren styra och övervaka redskapens arbete på ett enhetligt sätt.

ISOBUS-gateways används för att uppgradera en icke-ISOBUS-applikation till en ISOBUS-implementering, bara lägg till en Epec ISOBUS-gateway och programmering:

ISOBUS

Ta del av möjligheterna för det moderna jordbruket

Ta del av möjligheterna för att bidra till det moderna jordbruket med våra styrningar med ISOBUS. ISOBUS-teknologin har revolutionerat jordbrukssektorn genom att erbjuda interoperabilitet, ökad effektivitet och förbättrad styrning av jordbruksmaskiner. 

Med ISOBUS blir framtiden för det moderna jordbruket ännu mer spännande och teknikdriven. Vi finns här för dig med de senaste innovationerna och hjälper dig dra nytta av de framstående funktionerna som ISOBUS erbjuder.


Kolla in våra produkter med Isobus

Teknisk rådgivning
Andreas FribergAndreas Friberg

Produktchef, Maskin

076-527 84 27 076-527 84 27

Skicka e-post Skicka e-post

Kundsupport

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.

phone 075-242 42 00

Skicka e-post Skicka e-post

comments Chatta