Kapsling 3nine Nova

Oljedimavskiljare från 3nine ger ekonomisk besparing och gynnar miljön

Vi har sedan tre år tillbaka samarbetat med företaget 3nine som tillverkar oljedimavskiljare. Deras produkter används för att rena luften i industrier med metallbearbetning där oljor och skärvätskor i processen orsakar oljedimma och en smutsig och ohälsosam arbetsplats. Luften som kommer ut ur 3nines oljedimavskiljare är 99,97 % partikelfri och återförs direkt i verkstaden.

Det har länge funnits lagkrav på och gränsvärden för exponering av oljedimman i verkstadsmiljön. Svårigheten har alltid varit för företag att hitta en effektiv lösning som inte för med sig underhåll och kostnader. Traditionella metoder för rening av oljedimman som mekaniska, roterande och elektrostatiska filter kräver underhåll minst två gånger per år och i värsta fall varje månad.

3nines teknik bygger däremot på att separera ut oljepartiklarna från luften genom lamellseparering. Drygt 99 % av oljan förs tillbaka till verktygsmaskinens olje-/skärvätsketank. Bara de minsta oljepartiklarna hamnar i slutfiltret. Vilket innebär att livslängden på slutfiltret är väldigt lång, i snitt 2-4 år.

Inget underhåll på maskinerna

Den största fördelen blir att man i princip inte behöver utföra något underhåll alls på maskinerna, vilket passar företag som jobbar mot en mer automatiserad verkstadsmiljö.

Kundcase

Ekonomisk besparing

Samtidigt beräknar företaget 3nine att de med alla sålda maskiner i drift hjälper kunder att återvinna motsvarande 91 tankbilar med olja varje år. Det ger en stor ekonomisk besparing för kunderna och gynnar även miljön. Kundernas koldioxidpåverkan blir också mindre eftersom filterkonsumtionen, som annars hade förbränts som miljöfarligt avfall minskar. 

Säkrare produktion

En annan stor fördel är att oljedimavskiljarna är så pass kompakta i storlek att de går att montera direkt på verktygsmaskinen, i stället för att stå på golvet bredvid. Det ger en säkrare produktion eftersom man knappt har några rördragningar och därmed minimerar brand-risken. Det har funnits fall där hela fabriker brunnit ner på grund av sedimenterad olja i rör. Många kunder tycker att det är en mycket viktig aspekt, de behöver kunna ändra sina flöden med kort varsel, och då är långa rördragningar inget alternativ.

Vårt framgångsrika samarbete

Samarbetet mellan oss på OEM Automatic och 3nine började 2012 i samband med att 3nine släppte den nya serien oljedimavskiljare vid namn ”green line”. Det är i just denna produktserie som vår kapsling finns. Anledningen till att 3nine valde oss som leverantör när de letade kapslingar berodde mycket på kontakter. En konsult som 3nine jobbade med då rekommenderade våra produkter.
OEM Automatic och 3nine framför oljeavskiljaren

Flera fördelar

Eftersom vår kapsling var mindre i storlek än våra konkurrenters samt designmässigt passade in väldigt väl föll valet på vår kapsling från Baco.

- Kapslingen ser nästan ut att vara designad för oss, säger Fredrik Öhrnell, Produktchef på 3nine.

- En annan fördel är det specialanpassade trycket. Att vi kan beställa kapslingen med olika tryck direkt på produkten, så som olika symboler och vår logotype, gör att vi slipper hålla på med klistermärken. Det är både tidsbesparande och snyggare!

"Kapslingen ser nästan ut att vara designad för oss..."
Kapsling, Oljedimavskiljare från 3nine

Kapslingen

Uppgiften som vår kapsling har i oljedimavskiljaren är att styra maskinen för på och avstängning samt att starta ett rengöringsprogram.

- Vi försöker alltid, så långt det är möjligt, tillmötesgå våra kunders önskemål, samt ge bra produktförslag, support och feedback. Tillsammans med vår leverantör Baco kan vi ge flexibla och kvalitativa lösningar med snabba förlopp.

I just detta projekt med 3nine tar vi även hjälp av vår förädlingsavdelning för att få anpassningen komplett. Allt för att det ska vara så enkelt som möjligt för kunden, berättar Mathias Thorberg, produktansvarig på OEM Automatic.

Kapslingen är specialanpassad med bl.a. tryck av symboler och 3nines logotyp.

Har våra produkter levt upp till förväntan?

- Ja. Vi hade lite små problem i början men vi fick väldigt bra hjälp av er så det löste sig snabbt. Vi räknar just nu på nya projekt där era produkter är representerade, så vi ser fram emot ett fortsatt samarbete, avslutar Fredrik.

Kundsupport

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.

075-242 42 00

Skicka e-post

Chatta