Intervju med Jens Kjellsson i samband med 50 års jubileum
Publicerat: 2024-03-11

Över 50 år av värdeskapande teknikhandel

OEM-koncernen har i grunden haft samma affärsidé i över 50 år. Grundarna, Hans Franzén och Agne Svenberg, startade OEM Automatic AB år 1974 med affärsidén att vara en värdeskapande länk både tekniskt och ekonomiskt mellan leverantör och kund. Fokus låg på att importera tekniska produkter från främst Europa för att sälja till den snabbt växande svenska industrin. Bland de första produkterna fanns magnetventiler, reläer, strömbrytare och tryckvakter. Idag har OEM Automatic 200 anställda, 6 affärsområden, 150 tillverkare och 5 500 köpande kunder i Sverige med en omsättning på 1 100 MSEK. Här kan du läsa en intervju med vår VD, Jens Kjellsson, i samband med vårt 50-årsjubileum! I denna intervju reflekterar vi över vår resa och det som har format vår framgång.

Företagsnytt

Relationsbyggande affärer:

HUR HAR VÅRA PRODUKTER OCH VÅRT ERBJUDANDE UTVECKLATS FÖR ATT BÄTTRE TILLGODOSE KUNDERNAS BEHOV UNDER DE SENASTE 50 ÅREN?
OEM Automatic har utvecklats från transaktionsförsäljning till mer värdebaserad försäljning där vi skräddarsyr lösningar till våra kunder utifrån deras behov. 
Sortimentet utvecklas kontinuerligt och med webben som nav finner våra kunder nyheter kontinuerligt vilket är en stor skillnad mot tidigare då vi uppdaterade våra produktkataloger vartannat år.

HUR HAR DEN TEKNOLOGISKA UTVECKLINGEN PÅVERKAT VÅRA KUNDERS AFFÄRSPROCESSER, OCH HUR HAR VI ANPASSAT OSS FÖR ATT STÖTTA DEM?
Det har hänt mycket med tekniken under de här åren med allt ifrån mejl, hemsida och inte minst EDI som vi använder både mot en del större tillverkare men även större kunder. Vår erfarenhet säger att det fysiska mötet är överlägset när det kommer till att bygga relationer men även för att förstå kundernas behov och på så sätt hjälpa kunden att hitta den bästa lösningen.  

Vår säljare Elvir på besök hos Thomas för att erbjuda teknisk hjälp

Vår säljare Elvir besöker Thomas på Carlgrens El, elektriker på Stora Enso, för att identifiera verksamhetens nuvarande och framtida behov.

Dag-Roar från vår tillverkare WIKA och Richard från OEM Automatic

Dag-Roar från vår tillverkare WIKA och Richard från OEM Automatic

Marknadsledande partners:

PÅ VILKET SÄTT HAR SAMARBETET MED GLOBALA TILLVERKARE BIDRAGIT TILL VÅR FRAMGÅNG OCH VÅR POSITION SOM MARKNADSLEDARE?
Att samarbeta med ledande och specialiserade tillverkare är avgörande för att vi ska lyckas. Både när det gäller sortimentsutveckling och förtroendet att ta ansvar för våra lokala marknader åt våra tillverkare. Tack vare starka relationer har vi till och med ett antal tillverkare som varit med oss sedan vi startade för 50 år sedan.  

KAN DU GE NÅGRA EXEMPEL PÅ INNOVATIVA PRODUKTER ELLER TEKNISKA LÖSNINGAR SOM VI HAR INTRODUCERAT PÅ DEN SVENSKA MARKNADEN GENOM SAMARBETE MED VÅRA TILLVERKARE?
Åh, det var en svår fråga men självklart finns det många exempel på ny teknik både i traditionella elskåpskomponenter såsom reläer men det är även intressant att följa utvecklingen som sker när det kommer till IIOT, Industrial Internet Of Thing, där både datorer, uppkopplade enheter och smarta sensorer kan revolutionera och effektivisera många processer inom industrin. 

HUR HAR VI LYCKATS BYGGA OCH UNDERHÅLLA STARKA PARTNERSKAP MED VÅRA TILLVERKARE ÖVER TID?
Som jag nämnde förut, så är grunden för vår affärsidé just starka relationer. Det gäller både mot kunder och tillverkare och därför investerar vi mycket tid och resurser i just vår produktorganisation för att stärka samarbetet med våra tillverkare. Sedan är så klart våra tillverkare intresserade av att öka sin försäljning och ta marknadsandelar så återigen är det vår funktion som länken mellan tillverkare och kund som gör oss så framgångsrika. 

Strategiska beslut:

VILKA STRATEGISKA BESLUT HAR VARIT AVGÖRANDE FÖR VÅR LÅNGSIKTIGA FRAMGÅNG OCH STABILITET PÅ MARKNADEN?
Ända sedan våra grundare på 1970-talet bestämde sig för att vara långsiktiga har det varit ett signum för vår koncern. Starka finanser och strategiska förvärv av både produktsortiment, bolag och fastigheter har gett oss möjlighet att fortsätta utvecklas och ta marknadsandelar. Sedan tror vi på en decentraliserad och ansvarstagande företagsmodell vilket gör att respektive företag/avdelning har ett ägande och ansvar för sitt område, det skapar engagemang och arbetsglädje. 

HUR HAR VI NAVIGERAT GENOM UTMANINGAR OCH MARKNADSSVÄNGNINGAR GENOM ÅREN?
De största utmaningarna i koncernen har varit telekomkraschen 2000 och sedan bankkrisen 2008, det är de tillfällen i historien där vår omsättning har minskat. 
Covid-pandemin satte digitaliseringen och distansarbetet på prov och vi ser nu att det har gett oss nya bättre verktyg för samarbete både för kunder, tillverkare och internt. 

VILKA FRAMTIDSUTSIKTER SER VI FÖR OEM AUTOMATIC OCH BRANSCHEN, OCH HUR POSITIONERAR VI OSS FÖR ATT MÖTA DESSA?
Den industriella utvecklingen vi ser nu, där både grön industri, IIOT och klassisk automatisering växer gör att vi tror att vårt erbjudande kommer stå starkt även framöver. Vi kommer fortsätta leta efter nya samarbetspartners för att fortsatt vara den starka länken mellan specialiserade tillverkare och den svenska marknadens behov. 
2023 passerade vi miljarden

2023 passerade vi 1 000 000 000 kr

Markus firar 25 år på OEM Automatic

Markus har jobbat på OEM Automatic i 25 år. Han har genom åren gjort karriär med start från kundsupport till säljledare och affärsområdeschef, en resa som speglar företagets framgångsrika modell för intern utveckling.

God företagskultur:

HUR HAR FÖRETAGSKULTUREN UTVECKLATS OCH PÅVERKAT ENGAGEMANG OCH LOJALITET BLAND MEDARBETARNA?
Ända sedan företagets start har den familjära känslan varit viktig, att vi tar hand om varandra och uppmuntrar varandra att våga utvecklas. Vi ser gärna att våra medarbetare utvecklas inom företaget och det blir inspirerande för oss alla när vi ser personer ta nya steg i utvecklingen inom OEM-koncernen. Så även om vi är 200 anställda jobbar vi vidare med våra värdeord som är Engagemang, Omtanke, Kompetens och Enkelhet. Med de orden som grund vill vi fortsätta vara en stabil och uppskattad arbetsgivare. 

KAN DU DELA NÅGRA MINNESVÄRDA ÖGONBLICK ELLER PRESTATIONER FRÅN VÅR HISTORIA SOM HAR VARIT SÄRSKILT BETYDELSEFULLA FÖR TEAMET?
Oj, jag har ju varit med så länge så det är så mycket som hänt. Ta bara våra expanderingar till nya marknader, då olika medarbetare fått engagera sig på olika sätt för att vi ska lyckas på en ny marknad. Eller när vi vuxit ur våra lokaler vid flera tillfällen och fått bygga ut eller bygga nytt. Där är nog etableringen av vårt logistikcenter på Höganloft en av de viktigare händelserna. 

HUR PLANERAR VI ATT FIRA DETTA 50-ÅRS JUBILEUM MED VÅRA MEDARBETARE OCH SKAPA EN KÄNSLA AV STOLTHET OCH GEMENSKAP INOM FÖRETAGET?
Vi har nu under januari haft en kick-off med 50-årsfirande och lansering av ny grafisk profil för att fräscha till vår identitet. Under hösten 2023 har vi jobbat igenom vårt varumärke och vilka vi är och det har även resulterat i en ny företagspresentation och företagsfilm som på ett bra sätt summerar oss som företag. Missa inte dem!  
 
Teknisk rådgivning
OEM AutomaticJens Kjellsson

VD

076-527 82 80 076-527 82 80

Skicka e-post Skicka e-post

Kundsupport

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.

phone 075-242 42 00

Skicka e-post Skicka e-post

comments Chatta