Pneumatikskolan

Pneumatikventiler finns överallt ute i den industriella branschen i form av exempelvis en pilotstyrning till en processventil som reglerar ett flöde, lufttillförsel till ett vakuumdon på en robotarm som lyfter kartonger, eller en av/på ventil till lufttillförseln åt en luftdriven bultdragare.

Oavsett om man stöter på det ofta i vardagen eller väldigt sällan så finns det lite olika begrepp som kan vara bra att veta om. I Pneumatikskolan fördjupar vi oss i olika slags funktioner, styrningar eller varianter på pneumatikventiler. Vi går även igenom spolkapslingar och vad du behöver tänka på när du väljer pneumatikventil till ATEX-klassade zoner. 

Ventiler
 

funktioner

3/2-funktion
3/2-funktion (3 portar, 2 lägen)

I viloläget har en strömlöst stängd (NC) ventil utloppsport 2 kopplad till avluftningsporten 3, medan matningsporten 1 hålls stängd. Vid manövrering kopplas utloppsport 2 till matningsporten 1 och avluftningsporten 3 stängs.

4/2-funktion
4/2-funktion (4 portar, 2 lägen)

I en 4/2-ventil kopplas de båda utloppsportarna 2 och 4 växelvis mellan matningsporten 1 och avluftningsporten 3. Både port 2 och 4 använder gemensamt port 3 som avluftningsport, vilket gör att man kan använda en gemensam strypljuddämpare för att reglera åter rörelsen av exempelvis en cylinder.

5/2-funktion
5/2-funktion (5 portar, 2 lägen)

I en 5/2-ventil kopplas de båda utloppsportarna 2 och 4 växelvis till inloppsporten 1 och avluftningsport 3 eller 5. Ventiler gör det möjligt att montera två strypljuddämpare för att reglera hastigheten på fram- respektive återrörelsen hos exempelvis en cylinder.

5/3-funktion
5/3-funktion (5 portar, 3 lägen)

Jämfört med en 5/2-ventil har man ett tredje läge i en 5/3-ventil, ett så kallat viloläge. Beroende på typ av ventil och applikation kan viloläget antingen vara stängt, påluftat eller avluftat.

 

styrningar

Monostabil ventil
Monostabil ventil 

En monostabil ventil har i ett elstyrt utförande en spole. När ventilen får en styrsignal till spolen växlar den, när den signalen försvinner går ventilen tillbaka till sitt utgångsläge, detta sker med hjälp av en intern fjäder alternativt ett differentialtryck som skjuter tillbaka den interna kolven.

Bistabil ventil
Bistabil ventil

En bistabil ventil har i ett elstyrt utförande två spolar. När ventilen får en styrsignal till ena spolen växlar den och ligger kvar i detta läge även när signalen försvinner. För att ventilen ska växla krävs en ny signal på motsatt sida, vilket gör att den interna kolven skjuts till nästa läge.

 

varianter

 

pneumatikventiler - för atexklassade zoner

Sedan mitten av 1900-talet har användningen av tryckluft kommit att bli en stor del av automationstekniken som är idag. Ständigt i utveckling, med nya krav på kvalitativa lösningar och hållbara funktioner, så växer det pneumatiska utbudet på marknaden. Just pneumatikventiler för ATEX-klassade zoner är något som vår leverantör Asco lagt mycket fokus på och utvecklat en stark kunskap kring. Med ett brett sortiment på pneumatikventiler och ett stort urval av spolkapslingar kan vi hjälpa dig att ta fram en passande lösning för din ATEX-klassade zon.

En industriell applikation som ingår i en ATEX-klassad zon har stora risker för explosioner och brandbildning. I dessa miljöer förekommer gaser, damm, spån eller höga strömmar, som med hjälp av en värmekälla eller en gnistbildning kan orsaka fara. Det som utgör en värmekälla eller en möjlig gnistbildning är den elektriska spolen på en pneumatikventil, som man då ser till att kapsla in för att minska risken för explosion eller brand.

Inom ATEX-klassade zoner mäter man riskfaktorerna från 0 till 22, därefter väljer man rätt spolkapsling till den önskade ventilen.

Pneumatikskolan atex zoner

Men hur vet jag i vilken zon min ventil är placerad i?

OEM Automatic ATEX zoner gas

zon 0

Ett riktområde där explosiv gas förekommer ständigt eller långvarigt (t.ex. i en bränsletank).

zon 1

Ett riktområde där explosiv gas förekommer tillfälligt under normal drift.

zon 2

Ett riktområde där explosiv gas inte väntas förekomma under normal drift och om den skulle det, då endast kortvarigt.

zon 20

Ett riktområde i vilket explosiv dammatmosfär förekommer ständigt eller långvarigt (t.ex. i en silo).

zon 21

Ett riktområde i vilket explosiv dammatmosfär förekommer tillfälligt under drift.

zon 22

Ett riktområde i vilket explosiv dammatmosfär inte förekommer under normal drift och om den skulle det, då endast kortvarigt.
OEM Automatic ATEX zoner damm
 

spolkapslingar

En spolkapsling klassas i olika nivåer för att klara av de olika zonerna. Detta utgörs av vilken säkerhetsgrad spolen håller i en applikation och vilken temperatur den alstrar. 

Asco jobbar enligt det Europeiska direktivet 2014/34/EU sedan år 2016 och märker alla sina tillverkade komponenter för ATEX-klassade zoner med Ex, vilket gör att vi klarar att leverera till alla olika slags miljöer inom Europa.

För att garantera en säker och kvalitativ produkt utan några risker, har Asco valt att klassificera den kompletta produkten, ventil med tillhörande spolkapsling. 


 

OEM Automatic ventiler

Vilka olika slags spolkapslingar kan jag använda mig av till min pneumatikventil?

 

PNEUMATIK QUIZET!

1. VILKEN VENTILFUNKTION STÄMMER BÄST IN PÅ APPLIKATIONSEXEMPLET NEDAN?
Peter Forsberg är i behov av en elektriskt styrd ventil till sin billyft som drivs av en luftcylinder. Han vill kunna höja och sänka bilen fullt ut, samt kunna sätta billyften i ett viloläge i midjehöjd vid inspektion av bromsarna.

 

A. 5/2-funktion

B. 3/2-funktion

C. 5/3-funktion

2. VAD KÄNNETECKNAR EN ISO-VENTIL?
 

A. Liten elektrisk ventil som används som pilotventil, byggd enligt ett Svenskt standardmått

B. En ventil som klarar att hantera industriella protokoll så som PROFIBUS, EtherNet IP och IO-link

C. Ventil med en stor ventilkropp som pilotstyrs för att kunna hantera större flöden

3. VAD ANVÄNDER MAN EN NAMUR-ANSLUTNING TILL?
 

A. Snabbkoppling till den elektriska spolen på en ventil

B. Direktmontage av ventilen på ett större luftdrivet vriddon

C. Unik elektrisk anslutning på ventiler för att hantera olika industriella protokoll

4. VAD BEHÖVER PETER TÄNKA PÅ?
 

Peter behöver installera en ny magnetventil på sin bensintank som ska hantera flödet vid påfyllning. Han kollar i sitt lager om han har en magnetventil passande till applikationen.

A. Ingenting, det funkar med vilken magnetventil som helst, så länge anslutningen passar!

B. Att han inte får använda elektriska komponenter som kan vara i kontakt med bensin, han måste använda en kulventil och tänka om.

C. Han måste försäkra sig om i vilken zon ventilen ska placeras i för att sedan hitta en spolkapsling anpassad för den riskzonen.

5. HUR KLASSIFICERAR ASCO SINA PRODUKTER FÖR ATEX?
 

A. Det är endast spolen som är ATEX-klassad, så länge den är märkt med Ex så är allt okej.

B. En ventil med rätt spolkapsling till riskzonen, enligt kundens önskemål, ger en komplett produkt som är ATEX-klassad.

C. Kunden klassificierar sin egna produkt enligt sina egna önskemål.

SVAR: 1-C, 2-C, 3-B, 4-C och 5-B

Kundsupport

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.

075-242 42 00

Skicka e-post

Chatta