ALLEN-BRADLEY
ALLEN-BRADLEY

Standarder för säkra styrsystem - SS-EN ISO 13849-1 och SS-EN 62061

  • Båda kan användas för att uppfylla maskindirektivets krav. SS-EN ISO 13849-1 använder PL och SS-EN 62061 använder SIL.

Det finns två harmoniserade säkerhetsstandarder att jobba med för att uppfylla maskindirektivets krav vad gäller personsäkerhet kring maskiner.

SS-EN ISO 13849-1:2008/AC:2009
Säkerhetsrelaterade delar i styrsystem.

SS-EN 62061 A 1
Funktionssäkerhet hos säkerhetsrelaterade elektriska, elektroniska och programmerbara elektroniska säkerhetskritiska styrsystem.


Vad skiljer SS-EN ISO 13849-1 och SS-EN 62061?

SS-EN ISO 13849-1 omfattar styrsystem av alla energislag d.v.s. elektriska, elektroniska eller programmerbara styrningar såväl som hydrauliska, pneumatiska eller mekaniska styrkomponenter. SS-EN ISO 13849-1 innehåller även kvantitativa metoder för att bestämma lämplig feltålighetskategori. Dessutom kan man nu även använda standardkomponenter i sitt säkerhetssystem. I EN ISO 13849-1 betecknar man säkerhetsnivåerna med PL (Performance Level) klass a till e där e är högsta nivån.

EN 62061 är inte en designstandard utan till skillnad mot SS-EN ISO 13849-1 ger den en metodologi som tillverkare kan följa för att verifiera att den valda styrsystemstrukturen uppfyller de uppställda säkerhetskraven. I SS-EN 62061 betecknar man säkerhetsnivåerna med SIL (Safety Integrity Level) nivå 1-3 där 3 är den högsta nivån.Tillämpning av SIL innebär att man utför en systematisk granskning där fakta som t.ex. ett flödesschema, elschema och beräkningar tillsammans med riskbedömning och erfarenhetsgranskning ger ett mer kvalitativt säkerhetssystem.

Det är valfritt att använda sig av antingen SS-EN ISO 13849-1 eller SS-EN 62061, d.v.s. båda standarderna leder till samma resultat men på olika tillvägagångssätt. Man kan alltså välja vilken standard som passar bäst från fall till fall.


Vi på OEM Automatic rekommenderar våra kunder att arbeta efter SS-EN ISO 13849-1 då den standarden täcker in alla energislag.

Koppling mellan olika funktionsäkerhetsstandarder

 

SS-EN 61508

SS-EN 62061

SS-EN ISO 13849-1

Industrisegment

Allmänt

Industriautomation

Industriautomation

Säkerhetsfunktion

Säkerhetsfunktion

Säkerhetsrelaterade
kontrollfunktioner (SCRF)

Säkerhetsfunktion

Säkerhetsplattform

Säkerhetsrelaterade system

Säkerhetsrelaterade elektriska kontrollsystem (SRECS)

Säkerhetsrelaterade delar av kontrollsystem (SRP/CS)

Typ av produkter

Komponenter

System

Komponenter/System

Riskreduceringsnivåer

SIL 1-4

SIL 1-3

PL a-e

Kräver beräkning av
hårdvarufelssannolikhet

Ja

Ja

Ja

Hårdvarufelssannolikhets-
förkortning

PFD/PFH

PFH

MTFFd

Standarden inkluderar en
säkerhetslivscykel

Ja

Ja

Ja

Riskgrupper som hanteras av standarden

Personsäkerhet, miljö, ergonomi

Personsäkerhet

Personsäkerhet

Risktyper som hanteras av
standarden

Generell

Risker direkt relaterade till en
maskin eller en grupp av maskiner

Risker direkt relaterade till en
maskin eller en grupp av maskiner

Harmonisering under
EU-direktiv

Nej

Ja, Maskindirektivet

Ja, MaskindirektivetGränssnitt mellan SS-EN ISO 13849-1 och SS-EN 62061

 

Teknik

SS-EN ISO 13849-1

SS-EN 62061

A

Inte elektrisk som hydraulik

Behandlas

Behandlas inte

B

Elektromekanisk som reläer,
och/eller inte komplex elektronik

Begränsat till systemarkitektur och upp till PL e

Alla arkitekturer och upp till SIL 3

C

Komplex elektronik som
programmeras

Begränsat till systemarkitektur och upp till PL d

Alla arkitekturer och upp till SIL 3

D

A kombinerad med B

Begränsat till systemarkitektur och upp till PL e

 

E

C kombinerad med B

Begränsat till systemarkitektur och upp till PL d

Alla arkitekturer och upp till SIL 3

F

C kombinerad med A,
eller C kombinerad med A eller B

Begränsat till systemarkitektur och upp till PL d

Alla arkitekturer och upp till SIL 3
utom elektriska system

 

Teknisk rådgivning
Jörgen CarlswärdJörgen Carlswärd

Produktansvarig, Sensor & Maskinsäkerhet, Certifierad Maskinsäkerhetsspecialist

075-242 41 41

Skicka e-post

Kundsupport

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.

075-242 42 00

Skicka e-post

Chatta