fotocellteknik - så väljer du rätt fotocell

Metus penatibus facilisis egestas odio vestibulum tristique. Imperdiet ac felis conubia iaculis maximus tempus turpis dis. Fames phasellus dictumst cubilia vulputate habitant nibh hac cras rutrum. Lacus nisi elementum id sollicitudin pretium dapibus suspendisse 

sÄndare/mottagare

Består av två separata enheter, en sändare och en mottagare. Objektet bryter ljusstrålen mellan sändaren och mottagaren.

fördelar

 • Mycket långa avkänningsavstånd
 • Säker avkänning med bra repeternoggrannhet
 • Okänslig för färg och form på objektet
 • Smalstrålig för detektering av små objekt
 • Klarar att arbeta i smutsig miljö

nackdelar

 • Två enheter
 • Kan vara problem med transparenta objekt.
OEM Automatic fotocell
OEM Automatic divider

polariserad reflektoravkänning

Sändare och mottagare i samma enhet. Ljuset reflekteras av en reflektor. Objektet hindrar det reflekterade ljuset att nå mottagaren. 
Polarisationsfiltret gör att man undviker spökreflexer från blanka föremål. Fotocellen med polarisationsfilter tar bara emot ljus som har 
studsat på en polariserande reflektor.

fördelar

 • Långa avkänningsavstånd
 • Okänslig för färg och form på objekt
 • Klarar detektera blanka objekt
 • Avkänningsavstånd varierar beroende av storlek
  och kvalitet på reflektorn

nackdelar

 • Kan vara problem med transparenta objekt – 
  särskilda fotoceller mot reflektor finns för detta.
OEM Automatic fotocell
Vinkling av prismareflektorn ±15° påverkar inte ljusriktningen.
OEM Automatic prisma

rätt

Reflektorn bör vara mindre än objektet man vill detektera.
OEM Automatic reflektor

fel

Reflektorn är för stor.
OEM Automatic fotocellteknik reflektor
OEM Automatic divider

direktavkänning

Sändaren och mottagaren i samma enhet. Ljuset reflekteras direkt av objektet. 
Avkänningsavståndet varierar kraftigt med färg, form och blankhet på objektet.

fördelar

 • Enkel installation – en enhet
 • Färgkänslig - klarar detektera skillnad på svart och vitt.

nackdelar

 • Korta avkänningsavstånd
 • Avkänningsavstånd varierar med färg och form
OEM Automatic fotocell direkt
OEM Automatic divider

bakgrundsavbländad direktavkänning

Förbättrad variant av direktavkänning. Färg, yta och form på objektet har ringa betydelse. 
Fotocellen mäter vinkeln istället för mängden reflekterat ljus.

fördelar

 • Detekterar objekt oberoende av färg, yta och form från samma avstånd.
 • Avbländar bakgrunden – kan detektera mörka objekt framför en ljus bakgrund.
 • Smalstrålig – klarar att detektera små föremål.
 • Klarar att arbeta i smutsig miljö.

nackdelar

 • Korta avkänningsavstånd.
 • Objekt bör inte passera ovanifrån eller underifrån. Se figur nedan.
OEM Automatic fotocell bakgrund
Objektet måste närma sig fotocellen från sidan (blå pil) eller rakt mot (grön pil). 
Om objektet närmar sig ovanifrån eller underifrån (röd pil) kan det orsaka felsignal.
OEM Automatic fotocell ritning
OEM Automatic divider

fiberoptik

Sändaren och mottagaren finns i samma enhet (förstärkare). Med fiberoptiska ledare leds ljuset fram till detekteringsstället. Med fibern väljer man om man vill ha sändare/mottagare eller direktavkänning på objektet.

fördelar

 • Tar mycket liten plats
 • Hög noggrannhet – klarar att detektera små föremål
 • Klarar höga temperaturer
 • Finns med olika färger på ljuskällan för färgmärkesdetektering

nackdelar

 • Korta avkänningsavstånd
 • Kräver separat förstärkare
 • Ej lämpliga i rörliga applikationer – se istället STM:s sortiment
OEM Automatic fiberoptik
OEM Automatic divider

laser

Fördelarna med laserljuset är att det ger en tydlig röd punkt på avkänningsstället vilket underlättar inställningen.  I laserns fokuseringspunkt har man väldigt hög precision. Det intensiva ljuset ger laserfotocellerna även hög tålighet mot smuts. Alla våra laserfotoceller arbetar med Laserklass 2. Den laserstråle som används är ofarlig för friska ögon under normala arbetsförhållanden, men det är inte lämpligt att stirra rakt in i laserstrålen. Givarna är därför försedda med ett varningsmärke.

OEM Automatic varningskylt

laserfotoceller finns som:

 • Sändare/mottagare 
 • Polariserad reflektoravkänning
 • Direktavkänning 
 • Bakgrundsavbländad direktavkänning
OEM Automatic laserfotocell
OEM Automatic divider

färgmärkeskarta

Guide till val av vilken ljuskälla man väljer för att detektera olika färger.

R=Röd LED
G=Grön LED
B=Blå LED
W=Vit
LED
Se även avsnitt Färgfotoceller.

OEM Automatic colors
Teknisk rådgivning
Johan RosellJohan Rosell

Produktansvarig, Sensor & Maskinsäkerhet

075-242 42 25

Skicka e-post

Kundsupport

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.

075-242 42 00

Skicka e-post

Chatta