AXELENT

AXELENT

Mer information om staketsystem

Staketsystem
Skydd avsedda för att hindra tillträde till riskområde skall konstrueras, tillverkas och
placeras så att kroppsdelar ej kan nå riskområden. För att undvika risken att skydd
bortmonteras skall de konstrueras och tillverkas så att de ger erforderlig överblick av
processen. När det krävs att man skall kunna övervaka arbetsförloppet genom skyddet
skall material med lämpliga egenskaper väljas. T.ex. om perforerat material eller nät
används bör detta ha en tillräcklig öppen yta och lämplig färg för att möjliggöra insyn.
Sikten förbättras om det perforerade materialet är mörkare än det observerade området,
allt enl. SS-EN 953+A1:2009

 

Maskindirektivet bilaga 1 kapitel 1.4.2.1

Fasta skydd skall vara fästa så att de inte kan öppnas eller avlägsnas utan verktyg. Fästanordningar skall förbli kvar på skydden eller på maskinen när skydden demonterats. (Gäller från 29/12 2009.)

 

Axelents skydd med öppningsmått 19x49 mm ger ett skyddsavstånd på 120 mm,

Axelents övriga maskinskydd har öppningsmått 29x49 mm som ger ett skyddsavstånd

på 200 mm (för ytterligare information se EN ISO 13857 kapitel 4.2.4.1 tabell 4).

 

Demonterbara delar av skydd skall endast kunna tas bort med hjälp av verktyg.

EN 953 kapitel 5.4.3

Nät

 


Skyddsavstånd för händer och armar (källa SS-EN ISO 13857:2008)

Staketsystem

Staketsystem

När man sträcker sig uppåt
Om risken är stor från riskområdet ska antingen höjden (h)
till riskområdet vara 2 700 mm eller mer, alternativt ska andra
skyddsåtgärder vidtas.

När man sträcker sig över skyddande konstruktioner
Följande symboler används
a. Höjden till riskområdet
b. Den skyddande konstruktionens höjd
c. Horisontellt avstånd till riskområdet


Där stor risk föreligger för skada i samband med kontakt av farlig maskindel skall denna tabell användas (alla mått i mm).

Värden för skyddsavstånd

 SS-EN ISO 13857:2008 kapitel 4.2.2.1.2 tabell 2

Höjd till riskområde a

Höjd av skyddande konstruktion b1)

1 000

1 200

1 400 3)

1 600

1 800

2 000

2 200

2 400

2 500

 

Horisontellt avstånd till riskområde c

2 7002)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 600

900

800

700

600

600

500

400

300

100

-

2 400

1 100

1 000

900

800

700

600

400

300

100

-

2 200

1 300

1 200

1 000

900

800

600

400

300

-

-

2 000

1 400

1 300

1 100

900

800

600

400

-

-

-

1 800

1 500

1 400

1 100

900

800

600

-

-

-

-

1 600

1 500

1 400

1 100

900

800

500

-

-

-

-

1 400

1 500

1 400

1 100

900

800

-

-

-

-

-

1 200

1 500

1 400

1 100

900

700

-

-

-

-

-

1) Skyddande konstruktioner lägre än 1 000 mm är inte inkluderade eftersom de inte begränsar kroppens rörelse tillräckligt.

2) För riskområden över 2 700 mm.

3) Skyddande konstruktioner lägre än 1 400 mm bör inte användas utan ytterligare skyddsåtgärder.

Om faran i maskinen är på en höjd av 1 600 mm måste nätväggar, som är 1 400 mm höga, stå minst 1 100 mm från denna fara.

 

Avstånd för att begränsa fritt tillträde med ben och fötter

axelent_staket_fall-1-2-3

Exempel 1

Exempel 2

Exempel 3

 

 

 

Förklaring

a: referensplan
b: höftled
c: skyddande konstruktion
h: höjd upp till skyddande konstruktion
l: begränsande avstånd

 

Begränsande av fri rörlighet under skyddande konstruktioner

Höjd h

upp till skyddande konstruktion

 

Exempel 1

Avstånd l

Exempel 2

 

Exempel 3

h ≤ 200

≥ 340

≥ 665

≥ 290

200 < h ≤ 400

≥ 550

≥ 765

≥ 615

400 < h ≤ 600

≥ 850

≥ 950

≥ 800

600 < h ≤ 800

≥ 950

≥ 950

≥ 900

800 < h ≤ 1 000

≥ 1 125

≥ 1 195

≥ 1 015

Tabellen anger avstånden för specialfall när tillträde med fötter och ben begränsas när personen står kvar i upprätt ställning utan något ytterligare stöd.

Om det föreligger risk för halka eller felanvändning kan det vara olämpligt att använda de värden som anges i tabellen.

 

Kundsupport

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.

075-242 42 00

Skicka e-post

Chatta