Tidsräknare

Tidsräknare visar tiden som ingången är aktiverad. När ingången inte längre aktiveras sparas värdet i displayen tills dess att ingången aktiveras igen. Valbara visningar ifrån milisekunder upp till timmar gör att tidsräknarna lämpar sig för allt ifrån exakta mätningar till längre drifttidsmätningar. Varianterna med batteridrift sparar det uppmätta värdet i upp till 8 år. Med en uppstartstid på 16 ms .

Kundsupport

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.

075-242 42 00

Skicka e-post

Chatta