Allmänt om maskinsäkerhet

OEM Automatic sensor maskinsäkerhet bakgrund
BAKGRUND

Tanken med alla samordningar inom standardiseringen för EG:s inre marknad har sin bakgrund i målen att det skall vara en inre fri marknad som råder mellan medlemsländerna. 

OEM Automatic AFS2006
MINImidirektivet - användning av arbetsutrustning 
OEM Automatic AFS2001
SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE (AFS 2001:1)

Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller för alla arbetsgivare. Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa.

OEM Automatic AFS2008
NYA maskindirektivet - maskiner (afs 2008:3) 
Kundsupport

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.

075-242 42 00

Skicka e-post

Chatta