DATALOGIC
DATALOGIC

Mer information om ljusstråleskydd

Info_icon

Vad är ett ljusstråleskydd?

Ljusstråleskydd är en mycket användbar skyddsanordning som ger stor tillgänglighet till maskinutrustningen och kan övervaka stora områden.

Ljusstråleskydd består av sändare och mottagare. Från sändaren sänds strålar av infrarött ljus till mottagaren.

 

När en ljusstråle bryts ges en dubblerad stoppsignal till de farliga maskinerna i skyddsområdet.

Den dubblerade stoppsignalen består av två var för sig OSSD = Output Signal Switch Device, alltså två felsäkra utgångar 24 V DC som är pulserande vilket innebär att utgångarna är kortslutningsövervakade.

 

Det finns olika system att välja mellan beroende på funktion och krav på säkerhetsnivå. Säkerhetskraven fastställs i
internationella standarder. Det finns olika säkerhetsnivåer beroende på typ av risk.
OBS! Vanliga ”standardfotoceller” har inte den feltåligheten som krävs och skall därför inte användas i säkerhetsapplikationer.

 

När kan man med fördel välja ljusstråleskydd?
• Vid behov av kontinuerligt tillträde till riskområdet, t.ex. manuellt betjänade maskiner.
• Vid behov av att avsäkra stora områden.
• Vid kontinuerlig godspassage.
• När mekaniska skydd är opraktiska eller ergonomiskt oriktiga.

 

Skillnad Ljusridå och Ljusbom

En ljusridå har många strålar som sitter tätt, till skillnad från en ljusbom som har en, två, tre eller fyra ljusstrålar.

Tätast sitter strålarna på en ljusridå när ett finger skall kännas av. Då är upplösningen 14 mm.

Upplösning R = I + D

datalogic_skillnadljusrida_ljusbom_2

 

datalogic_skillnadljusrida_ljusbom_1

Ljusridå

 

Ljusbom


 

Monteringstips

När flera ljusstråleskydd monteras efter varandra så är det viktigt att försöka undvika att de störs ut av varandra. Nedan visas korrekt montering där sändaren från respektive par tittar bort från varandra och på så sätt undviks att mottagaren kan störas ut från annan sändare. 

monteringstips_ljusstråleskydd2

 

monteringstips_ljusstråleskydd

 

 

Olika säkerhetsfunktioner hos ljusstråleskydd:


Förbikoppling ”Mute”

I vissa applikationer och automatiska processer kan det av praktiska skäl vara nödvändigt att koppla bort ljusstråleskyddets säkerhetsfunktion.
Användning av förbikoppling (mute) på ljusstråleskydd kräver att man gör en riskbedömning av maskinen för att utreda om det finns några risker med att förbikoppla ljusstråleskyddet.


Förbikoppling kan användas under följande omständigheter

• Material påverkar ljusstråleskyddet vid in- eller utmatning i den automatiska processen.
• Hantering av material kräver att operatören är placerad så att han påverkar ljusstråleskyddet.
• Maskinen är i säkert läge.

 

För att uppnå säkerheten krävs ett dubblerat och övervakat förbikopplingssystem med minst två av varandra oberoende signaler.

Prestandanivån hos de säkerhetsrelaterade delar som utgör mutingfunktionen ska väljas så att införandet av mutingfunktionen inte sänker den erforderliga säkerhetsnivån för den relevanta skyddsfunktionen.  

 

Mute enable

Fungerar som en tredje mutingsignal. Alltså en signal som möjliggör muting.

Kan vara bra att använda sig av vid t.e.x. transportbanor då den kopplas till motorkontaktorn.

När banan går ges signal till ljusstråleskyddet att muting är möjlig.

På så sätt försvårar man manipulation av skyddet och att ta sig in i farligt område.

 

Override

Override gör det möjligt att tidsbestämt tvångsköra ljusstråleskyddets säkra utgångar till ett ”mutat” läge även när en eller flera säkra strålar är blockerade till följd av fel i mutingsekvensen.

T.ex. en pall fastnar i skyddsfältet varvid de säkra utgångarna bryts och stoppsignal ges. Så länge pallen blockerar skyddsfältet går det inte att återställa ljusstråleskyddet.

Aktivering av Overridefunktionen möjliggör återställning av ljusstråleskyddet.  

 

Fixed/Floating blanking

Blanking gör det möjligt att koppla bort en eller flera strålar från ljusstråleskyddets skyddsfält. Syftet med det är att låta t.ex. verktyg och inmatning av material passera skyddsfältet utan att stoppsignal skickas till maskinen.

Finns i två utföranden, Fixed och Floating blanking.

 

Fixed blanking

Vid ”Fixed blanking” kan föremålet inte röra sig i skyddsfältet utan samma strålar måste hela tiden vara blockerade.

Om man t.ex. tar bort föremålet skickas stoppsignal till maskinen.

 

Floating blanking

Floating blanking gör det möjligt att koppla bort upp till tre strålar från skyddsfältet. Föremålet kan sedan röra sig i skyddsfältet utan att stoppsignal skickas till maskinen.

OBS! Viktigt att tänka på är att upplösningen blir högre och att man måste räkna om skyddsavståndet.

 

EDM = External Device Monitoring.

Extern kontaktorövervakning. 1 NC-kontakt från kontaktorn kopplas in via 24 V till en separat ingång på ljusstråleskyddet som gör att ljusstråleskyddet inte går att återställa om en eller flera kontaktorer har hängt sig.

 

Kaskadkoppling

Med kaskadkoppling menas att man kan koppla flera enheter i serie.

Man utgår alltid från en master som är ansluten i säkerhetskretsen och den så kallade slaven kontrolleras av mastern.

Typisk applikation är den så kallade ”L” varianten.

 

Manuell startfunktion

När en ljusbom/ljusridå bryts ges stoppsignal till farliga maskiner inom riskområdet och en återställningslampa tänds. För ny start av maskinen måste ljusbommen/ljusridån först återställas.

Detta görs med en återställningsknapp som måste placeras så att den inte kan nås inifrån det område som skyddas.

Det ställs stora krav på återställningsfunktionen. Det vill säga varken kortslutning eller komponentfel får ge automatisk återställning.

När återställningsknappen har påverkats aktiveras utgångarna och återställningslampan släcks.

Obs! Återställning av säkerhetskretsen ska bara göra det möjligt för återstart av maskinen.

Teknisk rådgivning
Jörgen Carlswärd Jörgen Carlswärd

Produktansvarig, Maskinsäkerhet, Certifierad Maskinsäkerhetsspecialist

Säkerhetsmoduler, ljusstråleskydd, laserscanner

075-242 41 41

Skicka e-post


Kundsupport

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.

075 - 242 42 00

Skicka e-post

Chatta