ALLEN-BRADLEY
ALLEN-BRADLEY

Mer information om unikt kodade förreglingsbrytare

Info_icon

I den nya standarden gällande förreglingsbrytare så har det bl.a. förtydligats hur brytare ska monteras beroende på vilken typ av brytare och nivå på kodning de har.

 

Indelning av förreglingsbrytare i olika typer

 

Alla förreglingsbrytare har delats in i fyra olika typer:

(Se Tabell 3 i SS-EN ISO 14119:2013 för mer info)

 

 

 

 

Typ

Exempel på brytare

Mekaniska

Okodade

Gångjärnsbrytare, gränsläge

Typ 1

Rotacam, Sprite

 

Kodade

Nyckelbrytare

Typ 2

Trojan 5, TLS GD2

Beröringsfria

Okodade

Magnetbrytare

Typ 3

Ferrogard

Kodade

Kodade magnetbrytare, RFID-kodade brytare

 

Typ 4

Sensaguard, TLS-Z GD2, 440G-LZ

 

Kodad mottagare

(Se 3.13 i SS-EN ISO 14119:2013 för mer info)

 

Nivån på kodningen delas in i tre nivåer, låg, medel och hög.

Låg: 1-9 koder

Medel: 10-1 000 koder

Hög: <1 000 koder

 

Ytterligare åtgärder mot att lura förreglingsbrytare beroende på typ och kodning

(Se Tabell 3 i SS-EN ISO 14119:2013 för mer info)

 

Av tabellen framgår att det ställs betydligt högre krav på brytare som har en låg nivå på kodningen. Där rekommenderas det att det bl.a. kompletteras med ytterligare en brytare. "Sändardelen" (d.v.s. den delen med kabelanslutningen) ska också monteras på något av följande sätt; utom räckhåll, dold eller så att den inte kan nås för manipulation. Ett alternativ till detta kan var att det i styrsystemet programmeras så att brytaren förväntas öppnas vid ett speciellt tillfälle alternativt att operatören ombeds av styrsystemet att öppna och stänga luckan. Mottagaren ska också monteras med icke-löstagbara skruvar (alt. nit, svets etc.).

 

Används en Typ 2 eller 3 brytare med medel eller hög nivå på kodningen krävs endast att mottagaren monteras med icke-löstagbara skruvar (alt. nitar, svets etc.). (Se 7.2 i SS-EN ISO 14119:2013 för mer info)

 

Teknisk rådgivning
Jörgen Carlswärd Jörgen Carlswärd

Produktansvarig, Maskinsäkerhet, Certifierad Maskinsäkerhetsspecialist

Säkerhetsmoduler, ljusstråleskydd, laserscanner

075-242 41 41

Skicka e-post


Kundsupport

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.

075 - 242 42 00

Skicka e-post

Chatta