Klimatreglering

För hög eller för låg temperatur och/eller för hög luftfuktighet kan leda till allvarliga fel i komponenter. För elektronisk utrustning är det viktigt med rätt klimat för att undvika problem som kan leda till stora kostnader när fel uppstår. Ett bra klimatsystem som säkerställer temperatur- och luftfuktighetsförhållandet i er applikation ger lång och säker drift.

STEGO klimatisering delas i tre olika delar:

Reglering

Under detta avsnitt finns termostater för reglering av temperatur, och hygrostater för reglering av luftfuktigheten. Dessa enheter finns även kombinerade som en s.k. hygroterm. 

OBS! Glöm inte bort att du behöver en hygrostat för att hålla fukten borta. Det är denna som reglerar fukten. Temostaten ser bara till att du har rätt temperatur. Termostater och hygrostater är produkterna som sköter reglering av ex. värmare och filterfläktar till rätt klimat. Dessa kan även användas för att styra varningsbelysning etc. STEGO har utvecklat termostater och hygrostater med fasta värden, vilka är att föredra för att undvika felinställningar.

Värmare
STEGO’s nyutvecklade värmare och värmefläktar är utrustade med bl.a. integrerade termostater för enkel användning, isolerad värmekälla för att undvika brännskador och skydda andra känsliga produkter i apparatskåpet. Ytterligare fördel är att du slipper dra fram jordkabel till värmaren.
Kylning
Filterfläktarna från STEGO har en speciell design för att på ett optimalt sätt kyla/ventilera apparatskåp med hög driftsäkerhet och pålitlighet. Den ”utstående kåpan” ger bl.a. längre intervall mellan service, lägre ljudnivå och mindre byggdjup inne i apparatskåpet. Filterfläktarna finns från 21 till 575 m³/h. Här finns även ”Hotspot” fläkt SJ019 för direkt kylning på ex. statiska reläer.

Genom STEGO säljer vi även Siefert kylaggregat. Kontakta oss för mer uppgifter om detta.

Teknisk rådgivning
Mathias Thorberg Mathias Thorberg

Produktansvarig, Elskåpskomponenter

Strömställare och knappar, klimatreglering, skåpsbelysning

075-242 42 57

Skicka e-post


Kundsupport

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.

075 - 242 42 00

Skicka e-post

Chatta