Termostater & Hygrostater

Vi erbjuder termostater med såväl bimetall (mekaniska) som elektronisk funktion och väljs beroende på behov och applikation.
Stegos modeller är för övervakning och slår till eller ifrån vid en viss temperatur.
De elektroniska termostaterna med display visar temperaturen och kan ställas in för övervakning eller styrning av temperatur.

De elektroniska termostaterna är främst till för styrning och övervakning i de fall där en extern givare används (PT100, termoelement eller NTC-givare).
Detta gör att både lägre och högre temperaturer kan styras och temperaturen kan avläsas och ändras, från -100 till +1700°C, beroende på modell och givartyp.

Stegos termostater används främst för övervakning och styrning av klimatet i elskåp och kan ställas in inom -20 till +60°C, beroende på modell.
De flesta är med bimetallfunktion, några är elektroniska som ger bättre noggrannhet.
För full kontroll av miljön i ett elskåp kan även fukthalten övervakas i vissa applikationer – se våra Hygrostater.


Kundsupport

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.

075-242 42 00

Skicka e-post

Chatta