LÜTZE

LÜTZE

Elektroniska säkringar med kommunikation och Gateways

  • Ställbar ström 1-10 A
  • Löser tillförlitligt 12/24 V DC-kretsar
  • Kan försörjas via distributionsskena
  • Valbar karakteristik

Produktbeskrivning

Kommunikation

Säkringen kan med hjälp av en Gateway anslutas till en buss som stöder Profinet-IO, Canopen, Profibus-DP, USB eller RS232. Via USB porten på en dator och Gateway kan man använda Lutzes egen mjukvara LOCC-Pads som används för adressering och även för monitorering, Allt som kan göras i LOCC-Pads kan också skrivas Mjukvaran finns att ladda ner under fliken "mjukvara"

 

 

Via bussen kan man på ett överskådligt sätt övervaka varje säkring och dess status. Exempelvis inställd märkström och karakteristik, hur många gånger säkringen varit spänningssatt, manuellt urkopplad samt antal kortslutningar. Aktuell lastström och spänning kan monitoreras och dessutom ritas upp i en plotterfunktion . Varje säkring kan startas eller stoppas separat eller gemensamt, vidare kan man bestämma funktion på larmutgången. Larm endast vid fel eller larm vid fel och manuellt frånslagen utgång. Samtliga säkringar kan döpas fritt vilket ger en bra överskådlighet. Dessutom finns det en loggfunktion som visar händelserna med tid och datum. (plotterfunktionen och loggningen fungerar endast när säkringen är ansluten till mjukvaran)Buss funktionen ger möjlighet att fjärrstyra säkringar som kan sitta svårtillgängligt och där dyra resor för service är en faktor. Felsökning underlättas och service blir enklare. Mer information och nedladdning av programmet finns under fliken mjukvara. För tillgång till manualerna för integrering av Canopen eller Profinet system kontakta OEM Automatic. Produktområde EL-skåp.

Säkringens funktion
Dvärgbrytare anslutna till 24 V DC har ofta svårt att lösa ut, särskilt vid längre kabelsträckor och tunn kabelarea. Selektiviteten fungerar ej och samtliga grupper faller innan dvärgbrytaren löser på det termiska området vilket kan uppgå till flera minuter. Lutzes elektroniska säkring löser ut tillförlitligt även vid långa kabelsträckor vilket ger en bra selektivitet utan avbrott på felfria grupper. Dessutom detekteras små överlaster mycket snabbare jämfört med en dvärgbrytare. Säkringens märkström ställs in med hjälp av ett tumhjul under säkerhetsluckan, strömmen är inställbar mellan 1-10 A i 1 A steg.Fem olika karakteristiker kan väljas med hjälp av ett tumhjul.
1 =Snabb, 2 = mellan, 3 =trög, 4 = extra trög, 5 =mycket trög, för inkoppling av laster med hög inrusningsström. Även om man väljer de trögaste områdena reagerar säkringen mycket snabbt vid kortslutning jämfört med en dvärgbrytare.

 

 

 O.B.S Ändring av märkström och karatkeristik kan endast göras när säkringen är i frånläget. LED lyser rött. Ändras märkström eller karakteristik under drift, LED lyser grönt så sker ingen ändring. För att ändra inställningar: Tryck på knappen i fronten till LED lyser med rött sken. Ändra värdet på tumhjulen och återstarta sedan med hjälp av knappen i fronten.

24 V DC anslutningen kan antingen ske direkt i varje säkring alternativt ansluts en distributionsplint med kopparskena. Detta alternativ rekommenderas om många säkringar monteras bredvid varandra. Med hjälp av ett skjutbleck ansluter man säkringen till skenan, vid frånskiljning av skjutblecket är också säkringen galvaniskt isolerad från plus. Återställningen kan göras via en knapp i fronten (man kan även manuellt koppla ur säkringen via knappen) alternativt via fjärrstyrning.

 

 Vid utlöst säkring blinkar LED rött, när ett fel är åtgärdat kvitterar man via knappen i fronten alt via fjärrstyrning. LED lyser då med fast rött sken. Om många säkringar är monterade ser man snabbt vilka grupper som är åtgärdade. Med en andra återställningssignal aktiverar man säkringen och LED lyser grönt. Det finns även en signalutgång 24 V DC (open collector) som faller när säkringen löser ut, utgången kan kopplas ihop till en grupp med hjälp av en bygling, om en av säkringarna i gruppen faller får man en signal. På modell 716401 faller även signalutgången vid manuell på och av.
(För mer information om minsta lastresistanser för signalutgången se separat flik).

Luckan kan låsas med en plomb och märkas med vår RC55 märkning, se kapitel radplint. Säkringen har ingen galvanisk isolation mellan in och utgång när den är ansluten till 24 V DC.

 

Varianter

Varianter Pris/enhet Anslutning Anslutningsarea max Anslutningsarea min Bredd Djup EMC Godkännanden Höjd Ingångsström max IP-klass Kapacitans max Manöverspänning DC max Manöverspänning DC min Minne vid spänningsbortfall Montering Spänningsfall över halvledaren Statusindikering Ström via distributionsskena max Temperaturområde från Temperaturområde till Utgångshalvledare Utgångsström max Valbara steg Valbara strömområden Valbart strömområde max Valbart strömområde min Vikt
spinner
Fjäder 0,25-2,5mm² 2,5 mm² 0,25 mm² 8,1 mm 116 mm EN61000-6-2, EN61000-6-3 CE, cULus, GL 114,5 mm 10 A IP20 10000 µF 32 V 10 V Ja, säkringen minns status och återgår till denna position när spänningen återkommer DIN Skena 170 mV LED. Grönt fast sken=OK, blinkande grön=lastströmmen uppgår till över 90 % av inställd märkström. Blinkande röd=utlöst säkring. Fast röd=säkringen frånslagen. 40 A -25 °C 50 °C Mosfet 10 A 1 A 1-10 A i steg om 1 A 10 A 1 A 120 g
spinner
spinner
spinner
spinner

Vald variant

716410

716410
Elektronisk säkring med kommunikationsbuss. 24 V DC/1-10 A

spinner

Teknisk data

Anslutning Fjäder 0,25-2,5mm²
Anslutningsarea max 2,5 mm²
Anslutningsarea min 0,25 mm²
Bredd 8,1 mm
Djup 116 mm
EMC EN61000-6-2, EN61000-6-3
Godkännanden CE, cULus, GL
Höjd 114,5 mm
Ingångsström max 10 A
IP-klass IP20
Kapacitans max 10000 µF
Manöverspänning DC max 32 V
Manöverspänning DC min 10 V
Minne vid spänningsbortfall Ja, säkringen minns status och återgår till denna position när spänningen återkommer
Montering DIN Skena
Spänningsfall över halvledaren 170 mV
Statusindikering LED. Grönt fast sken=OK, blinkande grön=lastströmmen uppgår till över 90 % av inställd märkström. Blinkande röd=utlöst säkring. Fast röd=säkringen frånslagen.
Ström via distributionsskena max 40 A
Temperaturområde från -25 °C
Temperaturområde till 50 °C
Utgångshalvledare Mosfet
Utgångsström max 10 A
Valbara steg 1 A
Valbara strömområden 1-10 A i steg om 1 A
Valbart strömområde max 10 A
Valbart strömområde min 1 A
Vikt 120 g

Mått och inkopplingar

  • Kommunikationen mellan Gateway och säkringar sker via terminal 4. En byglingskam kan anslutas för snabb koppling av samtliga säkringars kommunikation.

    Kommunikationen mellan Gateway och säkringar sker via terminal 4. En byglingskam kan anslutas för snabb koppling av samtliga säkringars kommunikation.

Teknisk rådgivning
Axel ÅslundAxel Åslund

Produktansvarig, Elskåpskomponenter

070-156 41 42

Skicka e-post

Kundsupport

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.

075-242 42 00

Skicka e-post

Chatta