Säkringar & Jordfelsbrytare

Med marknadens bredaste sortiment av säkringar erbjuder vi bland annat knivsäkringar, cylindersäkringar, diazedsäkringar och miniatyrsäkringar lämpade för låg- och mellanspänning. När en säkring brinner av kan det snabbt uppstå en kritisk situation, maskiner står stilla och vilket leder till extrema kostnader.

I vårt centrallager i Tranås lagrar vi de vanligaste säkringarna för att korta ledtiden och minimera kostnader vid driftstopp. Utöver standardsäkringar erbjuder vi även elektroniska säkringar och jordfelsbrytare.

Vårt sortiment av jordfelsbrytare kan delas in i två varianter: fast installation respektive flyttbara jordfelsbrytare. Med hänsyn till förmågan att fungera korrekt i närvaro av en likströmskomponent delas jordfelsbrytaren in i typ AC, A eller B. I de flesta anläggningar finns idag apparater med elektronik som alstrar pulserande likströmmar, exempelvis reglerdon för belysning, strömför-sörjningsdon i TV- apparater och datorer, varvtalsreglerande handverktyg m.m. För normala installationer rekommenderas Typ A.

• Typ AC reagerar endast på växelström
• Typ A reagerar på växelström och/eller pulserande ström med likströmskomponenter
• Typ B reagerar på växelström och/eller pulserande ström med likströmskomponenter och kontinuerlig felström
Kundsupport

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.

075-242 42 00

Skicka e-post

Chatta