CROUZET CONTROL
CROUZET CONTROL

Funktionsbeskrivning tidreläer

  • Beskrivning av tidreläernas funktioner
  • Inkoppling

Funktion A

Funktion A-ritning
Funktion A-2

Tillslagsfördröjd, fast signal
När driftspänningen A1-A2 ansluts, påbörjas tidräkningen.
Efter inställd tid växlar reläet från 15-16 till 15-18. Detta återgår till 15-16 när
driftspänningen bryts.

2 tidskontakter eller 2 växlande varav 1 momentan.

Funktion Ac

Funktion Ac
Funktion Ac-2

Kombinerad tillslags- och frånslagsfördröjt
Driftspänningen A1-A2 ansluten. När Y1 sluts påbörjas den första tidräkningen.
När inställd tid T uppnås växlar reläet från 15-16 till 15-18.
När Y1 bryts påbörjas den andra tidräkningen och reläet återgår till 15-16 när
inställd tid löpt ut. Inställd tid T är samma för båda tidsräkningarna.

2 växlande varav 1 alt. momentan.

Funktion Ad

Funktion Ad

Tillslagsfördröjd, extern signal
Driftspänningen A1-A2 ansluten. När styrningen Y1 ansluts, påbörjas tidräkningen.
Tidräkningen fortgår oberoende av styrsignalens längd.
Efter inställd tid växlar reläet från 15-16 till 15-18.
Detta återgår till 15-16 när styrsignalen åter ansluts eller när driftspänningen bryts.

Funktion Ah

Funktion Ah

Tillslagsfördröjd med programmerbar gångtid
Driftspänningen A1-A2 ansluten. När styrsignalen YI ansluts, påbörjas tidräkningen.
Efter att inställd tid T uppnåtts växlar reläet från 15-16 till 15-18 och förblir
i draget läge till tiden T uppnåtts. Då återgår reläet till 15-16.

Funktion At

Funktion At
Funktion At-2

Tillslagsfördröjd med summering, pulsstyrd
OBS! Y1 måste vara sluten då driftspänning A1-A2 ansluts, annars får man en A-funktion.
Y1 sluts och bryts växelvis. När den totala ”brutna” tiden uppnår inställd tid växlar
reläet från 15-16 till 15-18 tills det att driftspänningen A1-A2 bryts. Då återgår reläet.

2 växlande varav 1 alt. momentan.

Funktion B

Funktion-B
Funktion B-2

Ställbar pulslängd
Driftspänningen A1-A2 ansluten. När Y1 ansluts, påbörjas tidräkningen och
reläet växlar från 15-16 till 15-18.
Efter inställd tid återgår reläet till 15-16 även om Y1 fortfarande är ansluten.

2 växlande varav 1 alt. momentan.

Funktion Bw

Funktion Bw
Funktion Bw-2

Pulsstyrd wischrelä
Driftspänningen A1-A2 ansluten. Reläet växlar från 15-16 till 15-18 både när
Y1 sluts och bryts.
Efter inställd tid T återgår reläet till 15-16 och detta sker även då A1-A2 bryts.
Inställd tid T är samma för båda tidräkningarna.

2 växlande varav 1 alt. momentan.

Funktion C

Funktion C
Funktion C-2

Frånslagsfördröjd
Driftspänningen A1-A2 ansluten. När Y1 ansluts, växlar reläet från 15-16 till 15-18.
Tidräkningen påbörjas först när Y1 bryts. Reläet återgår till 15-16 när inställd
tid löpt ut. Om Y1 sluts innan tidräkningen är färdig, nollställs tiden.

2 tidskontakter eller 1 växlande varav 1 alt. momentan.

Funktion D (A1-Y1 byglas)

Funktion D
Funktion D-2

Blinkrelä
När driftspänningen A1-A2 ansluts, påbörjas tidräkningen.
Reläet börjar med paus och växlar från 15-16 till 15-18 och återgår till 15-16.
Förloppet upprepas så länge drivspänningen A1-A2 är ansluten.
Inställd tid T är samma för både paus och gångtid.

2 växlande varav 1 alt. momentan.

Funktion Di

Funktion Di
Funktion Di-2

Blinkrelä inverterat
När driftspänningen A1-A2 ansluts, påbörjas tidräkningen.
Reläet växlar direkt från 15-16 till 15-18 och återgår till 15-16.
Förloppet upprepas så länge drivspänningen A1-A2 är ansluten.
Inställd tid T är samma för både paus och gångtid.

2 växlande varav 1 alt. momentan.

Funktion H

Funktion H
Funktion H-2

Tillslagsfördröjd inverterad
När driftspänningen A1-A2 ansluts påbörjas tidräkningen samtidigt som reläet
växlar från 15-16 till 15-18.
Efter inställd tid återgår reläet till 15-16 och detta sker även när
drivspänningen A1-A2 bryts.

2 växlande varav 1 alt. momentan.

Funktion Ht

Funktion Ht
Funktion Ht-2

Tillslagsfördröjd inverterad med summering, pulsstyrd
OBS! Y1 måste vara sluten då driftspänningen A1-A2
ansluts, annars får man en H-funktion.
Y1 sluts och bryts växelvis. När den totala ”brutna” tiden uppnår inställd tid,
återgår reläet från 15-18 till 15-16
(läget 15-18 uppstod då driftspänningen A1-A2 anslöts).

2 växlande varav 1 alt. momentan.

Funktion K

Funktion K

Frånslagsfördröjd utan manöverspänning
När driftspänningen A1-A2 ansluts växlar reläet till 15-18 och förblir i detta
läge tills manöverspänningen på A1-A2 försvinner.
När manöverspänningen försvinner påbörjas tidräkningen (inställt 0,6-160 s.)
utgångsreläet växlar till 15-16 efter utgången tid.

Funktion L (A1-Y1 byglas)

Funktion L
Funktion L-2

Paus-/gångtid
När driftspänningen A1-A2 ansluts påbörjas den första tidräkningen T1, efter
inställd tid växlar utgångsreläet och tidräkningen T2 påbörjas.
Cykeln fortsätter tills manöverspänningen på A1-A2 försvinner.
T1 och T2 ställs in oberoende av varandra.

2 tidskontakter

Funktion Li

Funktion Li

Paus-/gångtid inverterad
När driftspänningen A1-A2 ansluts växlar reläet till 15-18 och den första
tidräkningen T1 påbörjas.
Efter inställd tid växlar utgångsreläet och tidräkningen T2 påbörjas.
Cykeln fortsätter tills manöverspänningen på A1-A2 försvinner.
T1 och T2 ställs in oberoende av varandra.

Funktion N

Funktion N

Safe-Guard frånslagsfördröjd
Efter första pulsen på Y1 växlar reläet från 15-16 till 15-18.
Om tiden mellan två pulser överskrider inställd tid återgår reläet till 15-16.
Oberoende om signalen är till eller från.

Funktion O

Funktion O

Safe-Guard tillslagsfördröjd
När driftspänningen A1-A2 ansluts påbörjas tidräkningen.
Efter inställd tid T uppnåtts växlar reläet från 15-16 till 15-18 och förblir draget
tills styrsignalen Y1 ansluts, då återgår reläet till 15-16.
Ny tidräkning påbörjas och om tiden mellan två pulser överskrider tiden T
växlar reläet till 15-18 igen.

Funktion P

Funktion P

Tillslagsfördröjt med fast puls
När driftspänningen A1-A2 ansluts, påbörjas tidräkningen. Efter inställd tid T
uppnåtts växlar reläet från 15-16 till 15-18 och förblir draget under 500 ms.

Funktion Pt

Funktion Pt

Tillslagsfördröjd med fast puls och summering
När driftspänningen A1-A2 ansluts påbörjas tidräkningen. När styrsignalen Y1
ansluts stoppas tidräkningen och fortsätter när Y1 tas bort. Efter inställd tid T
uppnåtts växlar reläet från 15-16 till 15-18 och förblir draget under 500 ms.

Funktion Q

Funktion Q

Y-D start funktion
När driftspänningen A1-A2 ansluts, påbörjas tidräkningen. Efter inställd tid
blir kontakten ”öppen” (ingen kontakt) och ändrar inte status förrän tiden Ti
(inställbart 20-140 ms) har gått ut. Reläet växlar därefter till 15-18 och förblir i
detta läge tills manöverspänningen på A1, A2 försvinner.

Funktion TL

Funktion Ti

Skiftrelä (bistabilt)
När styrspänningen Y1 ansluts skiftar reläet från 15-16 till 15-18 och ligger
draget tills styrspänningen Y1 ansluts igen. Då återgår reläet till 15-16.

Funktion Tt

Funktion Tt

Frånslagsfördröjt skiftrelä (bistabilt)
När driftspänningen Y1 ansluts skiftar reläet från 15-16 till 15-18.
Efter inställd tid T uppnåtts växlar reläet tillbaka till 15-16.
Om styrspänningen Y1 ansluts innan tiden T löpt ut skiftar reläet till 15-16.

Funktion W

Funktion Tt-2

Pulsstyrd frånslagsfördröjt med driftspänning
Efter att styrsignalen Y1 bryts påbörjas tidräkningen och reläet växlar från
15-16 till 15-18. Efter inställd tid eller om drivspänningen A1-A2 bryts återgår
reläet till 15-16.

 

Teknisk rådgivning
Sören KröseSören Krause

Produktansvarig, Elskåpskomponenter

070-161 78 17

Skicka e-post

Kundsupport

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.

075-242 42 00

Skicka e-post

Chatta