Säker fjärråtkomst

Här hittar du produkter som ger dig direkt fjärråtkomst till exempelvis dina PLC, operatörspaneler, kameror, datorer eller vad du nu väljer att ansluta till TOSIBOX®. Med TOSIBOX® skapar du enkelt en helt säker fjärranslutning på bara några minuter, utan särskild IT-kompetens.

Säker fjärråtkomst
TOSIBOX®-lösningen består av ett fåtal komponenter som alla är kompatibla med varandra vilket möjliggör obegränsad utbyggnad och flexibilitet av systemet. Systemet består i grunden av TOSIBOX® Lock och TOSIBOX® Key. Ett TOSIBOX® Lock är en industriell router till vilken de enheter man vill få åtkomst till ansluts. För att få åtkomst till ditt TOSIBOX® Lock krävs en TOSIBOX® Key, dessa två enheter synkroniseras med varandra, dessutom krävs ett lösenord. TOSIBOX® Key finns i tre varianter, TOSIBOX® Key (USB), TOSIBOX® SoftKey (mjukvara) och TOSIBOX® Mobile Client (mobil App). En TOSIBOX® Key kan självklart ge åtkomst till flera TOSIBOX® Lock.


Det finns inga månads- eller årskostnader för TOSIBOX® hårdvarukoncept, rena engångskostnader vid köp av TOSIBOX® Lock, Key, SoftKey och Mobile Client. TOSIBOX® är globalt patenterad, tekniken är certifierad och har en av de högsta säkerhetsnivåerna i branschen med senaste krypteringstekniken. Detta är inte en molntjänst utan anslutningen till de fysiskt anslutna enheterna sker via en direkt VPN-tunnel.

Kundsupport

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.

075-242 42 00

Skicka e-post

Chatta