ELCO
ELCO

Digital termostat / temperaturrelä ELTH

För NTC-givare

  • Digital termostat för DIN-skena / normkapsling
  • On-off-reglering med digital visning
  • NTC-givare, inställbar -35 till +98 °C
  • En eller två reläutgångar

Produktbeskrivning

 

 

ELTH-serien är kompakta DIN-skenemonterade termostater med digital display, för enklare temperaturstyrningar eller som över- eller undertemperaturskydd.


Termostaterna levereras med en givare monterad på ingången för mätning av omgivande temperatur (ex. för klimatreglering i elskåp, datarum etc).
Denna kan bytas ut mot extern givare för mätning/styrning i maskiner, i lokaler, i vattenbad, till ventilation mm.

Temperaturen ställs in med knapparna i fronten, andra funktioner programmeras också med knapparna.
Termostaterna har inverterbar funktion för t.ex. värme- eller kylövervakning/reglering och kan kalibreras (givarjustering, +/-5 °C).

 

ELTH har följande mätområden:

- med intern givare: -20 till +65 °C
- med extern givare: -35 till +99 °C

ELTH finns i två varianter:
ELTH17: en modulbredd (17,5 mm) med en reläutgång
ELTH352: två modulbredder (35 mm) med två utgångar:
- med en NTC-givare och två separat inställbara reläutgångar
- variant med en reläutgång och en programmerbar 0-10 V-utgång (på förfrågan)
 

  

 Inkoppling

ELTH171
En modulbredd (17,5 mm)
Med en reläutgång som kan
inverteras för t.ex. värme eller kylning

ELTH352
Två modulbredder (35 mm)
Med två utgångar som kan
inverteras för t.ex. värme eller kylning

ELTH17_connection
OBS! Nollan (N) måste alltid kopplas till A2


OBS! Nollan (N) måste alltid kopplas till A1

 

 

För styrning av värme: bygla mellan anslutning 1A och 2.
För styrning av kyla: ta bort bygling mellan
anslutning 1A och 2.

Givare T1 kopplas på anslutning 1A och 2.
Bygel monteras mellan anslutning 1 och 2.
De två reläutgångarnas gränsvärden kan ställas
på olika temperaturer.

Val av värme eller kyla görs i programmenyn.

 

 

 

 

PROGRAMMERING

 

Kort programmeringsbeskrivning som komplement till den engelska manualen nedan

Funktion

Funktion

Beskrivning

Fabriksvärde
(inställbart område
inom parentes)

Gå in i programmenyn: tryck + och -knapparna samtidigt i 3 sekunder

A

Displayen visar A I (I = intern givare, som är medlevererad,
inställbar inom -20 till +65 °C)
E= Extern, om en extern givare ska användas, inställbar
inom -35 till +98 °C

A I

För att ändra: tryck - (röd LED tänds)

 

Tryck + och ändra till E (tryck + igen för att ändra tillbaka till I)

 

Tryck - (röd LED slocknar)

 

Parameter A är avaktiverad

 

Tryck +: displayen visar nästa parameter

b

Värdet för negativ hysteres, används för värmestyrning.
Reläet bryter vid inställd temperatur och sluter vid hysteresvärdet.

Se tillvägagångssättet ovan för ändring - gäller för alla funktioner nedan.

b 0 (0-9)

Tryck +: displayen visar nästa parameter

c

Värdet för positiv hysteres, används för styrning av kyla.
Reläet sluter vid inställd temperatur och bryter vid hysteresvärdet.

C 0 (0-9)

Tryck +: displayen visar nästa parameter

d

Reläfunktion; 1=ifrån=kyla, 2=till=värme (utgång 1)

d1

Tryck +: displayen visar nästa parameter

E

Med NTC-givare: Negativ hysteres för utgång 2, se b

E 0 (endast ELTH352)

Med NTC-givare: minvärde för 0-10 V på utgång 2 (option)

Med 4-20 mA-ingång: minvärde för 0-10 V på utgång 2 (option)

 

 

 

 

Tryck +: displayen visar nästa parameter

F

Med NTC-givare: Positiv hysteres för utgång 2, se C

F 0 (endast ELTH352)

Med NTC-givare: maxvärde för 0-10 V på utgång 2 (option)

Med 4-20 mA-ingång: maxvärde för 0-10 V på utgång 2 (option)

Tryck +: displayen visar nästa parameter

G

Utgång 2 reläfunktion; G1=ifrån=kyla, G2=till=värme

G 1 (endast ELTH352)

Utgång 2 0-10 V; G1=0-10 V, G2=10-0 V

Tryck +: displayen visar nästa parameter

H

För ingång 1: Givarkalibrering, kan justeras +/- 5 °C
Värdet justeras genom att höja med +knappen.
Minusvärde indikeras med att den gröna lysdioden L1 tänds.

H 0 (+/- 5 °C)

Tryck +: displayen visar nästa parameter

I

Ingång 2, 4-20 mA, minvärde (option), ställbar från -99

 

Tryck +: displayen visar nästa parameter

J

Ingång 2, 4-20 mA, maxvärde (option), ställbar till +99

 

Tryck +: displayen visar nästa parameter

L

För ingång 2: kalibrering, kan justeras +/- 5 °C

 

Tryck +: displayen börjar om och visar
första funktionen igen (A).

 

Tryck både + och -

 

Gå ur programmeringsläget, displayen visar aktuell temperatur.

 

 

 

 

 

Ställa in gränsvärde:

 

Tryck + eller -- knappen: ändra till önskat värde när displayen blinkar
Därefter visas inställt värde i någon sekund innan displayen återgår till att visa aktuell temperatur.
Minusvärde indikeras med att den gröna lysdioden L1 tänds.

För ELTH352: vid ändring väljs respektive värde med att först aktivera vald utgång med knappen för Out 1 eller Out 2.
Detta indikeras med att vald lampa/utgång lyser.

 

Driftindikering:

 

Lysdioderna indikerar relä-utgångarnas status.

 

 

 

 

Varianter

Varianter Pris/enhet Utgång Reläutgång Bredd Vikt Egenförbrukning
Logga in för lagerstatus och prisinformation eller klicka här för att skapa konto
Relä Ett växlande relä 250 V AC, 8 A resistiv last 17,5 mm 100 g Max 50 mA
Logga in för lagerstatus och prisinformation eller klicka här för att skapa konto
Relä Ett växlande relä 250 V AC, 8 A resistiv last 17,5 mm 100 g Max 50 mA
Logga in för lagerstatus och prisinformation eller klicka här för att skapa konto
Relä 2 x växlande relä, 250 V AC, 10 A AC1, 2 A AC15, 25°C 35 mm 170 g Max 100 mA
Logga in för lagerstatus och prisinformation eller klicka här för att skapa konto
Relä 2 x växlande relä, 250 V AC, 10 A AC1, 2 A AC15, 25°C 35 mm 170 g Max 100 mA
Logga in för lagerstatus och prisinformation eller klicka här för att skapa konto
0-10 V, Relä Ett växlande relä, 250 V AC, 10 A AC1, 2 A AC15, 25°C 35 mm 170 g Max 100 mA

Vald variant

ELTH17_VY_FOTO

ELTH17-240R (E3838088)
Termostat DIN, NTC, 1xrelä, 240 VAC

Logga in för lagerstatus och prisinformation eller klicka här för att skapa konto

Teknisk data

Ingångsdata

Insignal NTC (typ 103AT-2, 10 kΩ vid +25 °C)
Temperaturområde med extern NTC-givare -35 till +99 °C
Temperaturområde med intern NTC-givare -20 till +65 °C
Digital insignal Nej

Utgångsdata

Utgång Relä
Reläutgång Ett växlande relä 250 V AC, 8 A resistiv last

Display & funktion

Antal siffror 2
Sifferhöjd 10 mm
Sifferfärg Röd
LED-indikering Röd LED för utgång , Grön (L1) indikerar negativ temperatur)
Inställning hysteres 0-9°C

Mekaniska data

Montage DIN-skena
Bredd 17,5 mm
IP-klass IP20
Vikt 100 g

Allmänna data

Manöverspänning AC min 180 V
Manöverspänning AC max 264 V
Egenförbrukning Max 50 mA
Temperaturtålighet hus från -20 °C
Temperaturtålighet hus till 65 °C
Temperaturområde lager från -30 °C
Temperaturområde lager till 70 °C
Fukttålighet 30-95% Rh icke kondenserande
Godkännanden CE, EMC

Mått och inkopplingar

Nedladdningsbara filer

Teknisk rådgivning
Patrik ThunellPatrik Thunell

Produktansvarig, Elskåpskomponenter

075-242 42 86

Skicka e-post

Kundsupport

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.

075-242 42 00

Skicka e-post

Chatta