klimatkompensation för att bekämpa fattigdom & klimatförändringar på samma gång

I samband med omcertifieringen mot den nya standarden ISO 14001:2015 gjordes en omarbetning av vår modell för att beräkna hur stor vår påverkan på miljön är, d.v.s. våra miljöaspekter. I den nya modellen kan vi nu jämföra olika aspekter med varandra. Den stora upptäckten vi hade var hur mycket våra egna tjänstebilar belastade miljön. För att klimatkompensera har OEM Automatic valt ett samarbete med Vi-skogen. Det är en stiftelse som grundades 1983 och arbetar för att bekämpa klimatförändringar och fattigdom på samma gång.

Vi stödjer Vi-skogens unika metod för klimatkompensation

Vi-skogens klimatkompensationsprojekt heter Kenya Agricultural Carbon Project. I projektet får småskaliga bönder i västra Kenya betalt för att plantera träd på sina gårdar och låta träden stå orörda under ett visst antal år. Koldioxid binds inte bara i träd utan även i jordbruksmark, något som projektet var först med i Afrika, vilket i sin tur gör klimatkompensationsmetoden unik på marknaden. Syftet med klimatkompensationsprojektet är att bönderna ska få möjlighet att själva lyfta sig ur fattigdom samtidigt som klimatförändringar bekämpas. Kenya Agricultural Carbon Project är certifierat enligt den globalt erkända standarden Verified carbon standard, och når ca 30 000 bönder. Vi-skogen räknar ut hur mycket koldioxid som lagras in i varje gård och volymerna verifieras av en oberoende tredje part.
Elin


”Våra resor med egna tjänstebilar är det som enskilt belastar miljön mest. Därför kom idén ganska snart att vi kunde kompensera för detta parallellt med aktiviteter för att förbättra vår miljöprestanda. Vi har 60 bilar och med dessa kördes 88 500 mil under 2018.”

Elin Gustafsson, 
kvalitets- och miljöchef på OEM Automatic

VÅRT NYÅRSLÖFTE 2019: SATSNING PÅ FÖRNYELSEBARA ENERGIKÄLLOR

Vi arbetar självklart även kontinuerligt med att minska vår påverkan på miljön på alla plan. Åtgärder för 2019 innefattar inköp av en elbil för att minska fossilberoendet för de dagliga turerna i närområdet. I samband med utbyggnad av vårt logistikcenter på Höganloft, Tranås investeras i solpaneler på taket för att täcka delar av elförbrukningen. Det blir även bland annat en modern bergvärmeanläggning med en mycket god effektivitet vilket gör att elförbrukningen hålls nere.

De senaste åren har en rad investeringar genomförts för att minska elförbrukningen på våra fastigheter. I en av våra fastigheter i Norraby, Tranås har vi utvecklat ventilationen och värmepumpsanläggningen med bergkyla där det tidigare var en äldre elpanna. Vi har bytt 4 st ventilationsaggregat på vårt huvudkontor på Dalagatan, även det i Tranås mot mer energieffektiva. Genom att byta till snabbstängande automatiska portar har både arbetsmiljön inomhus förbättrats och behovet av uppvärmning minskat. Dessutom är i princip all gammal belysning i kontorsdelarna utbytt mot ny energieffektiv LED-belysning. Det planeras även att ersätta gamla belysningslösningar på lagerverksamheterna i Tranås kommande år.

Svensk biståndsorganisation startad 1983

· Planterat över 123 miljoner träd
· Utbildning nått över 2,5 miljoner människor
· Verksamma i Kenya, Rwanda, Tanzania och Uganda
· Arbetar enligt en metod för klimatkompensation genom agroforestry och hållbart jordbruk, som är utvecklad i samarbete med Världsbanken, globalt erkänd och certifierad 

Vi skogen
Kundsupport

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.

075-242 42 00

Skicka e-post

Chatta